Domů
Energetika v zahraničí
Japonský soud potvrdil nevinu provozovatelů jaderné elektrárny Fukušima
Jaderná elektrárna Fukušima

Japonský soud potvrdil nevinu provozovatelů jaderné elektrárny Fukušima

Japonský soud dnes potvrdil osvobozující rozsudek pro tři bývalé vysoké představitele firmy TEPCO, provozující jadernou elektrárnu Fukušima. Trojice manažerů čelila obvinění z nedbalosti v souvislosti s poškozením elektrárny při cunami v roce 2011. Informovala o tom agentura Reuters.

Bývalí manažeři podle obžaloby ignorovali informace o možné silné vlně cunami a zanedbali potřebná bezpečnostní opatření, což vedlo k úmrtí 44 osob. Prokuratura pro každého z nich požadovala pětileté vězení. V roce 2019 tokijský soud nižší instance trojici zprostil viny.

Elektrárnu 11. března 2011 zatopila ničivá přívalová vlna cunami způsobená mimořádně silným zemětřesením. Ve Fukušimě přírodní katastrofa vyřadila z provozu chladicí systémy atomové elektrárny, jádra tří reaktorů se roztavila a do vzduchu, půdy a do moře se uvolnily radioaktivní částice.

Ilustrační foto

Jednalo se o největší jaderné neštěstí ve světě od havárie v ukrajinském Černobylu v roce 1986. Únik radiace ve Fukušimě si vyžádal evakuaci asi 160.000 osob. V důsledku neštěstí v jaderné elektrárně nikdo přímo nezemřel, více než 40 nemocničních pacientů ale přišlo o život kvůli urychlené přepravě z postižené zóny.

V souvislosti s katastrofou ve Fukušimě byli souzeni Cunehisa Kacumata, který byl v době neštěstí předsedou firmy TEPCO, a dva tehdejší místopředsedové Sakae Muto a Ičiró Takekuro. Prokurátoři poukazovali na to, že vedoucí pracovníci firmy TEPCO měli dlouhodobě přístup k údajům a vědeckým studiím varujícím, že by elektrárnu mohla zasáhnout obří přívalová vlna přesahující deset metrů. Vedení společnosti ale podle žalobců předložené důkazy ignorovalo a bezpečnostní opatření neposílilo.

Bývalí manažeři TEPCO se během soudního procesu omluvili za nesnáze, které havárie způsobila, vinu však přijmout odmítli. Podle obhajoby nemohli tušit, že cunami povede až k roztavení jádra reaktorů, jelikož dopady katastrofy takových rozměrů nebyly dopředu jasné ani odborníkům.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(26)
Karásek
18. leden 2023, 17:59

Viníkem byl ten, kdo tu JE povolil postavit. Ale na druhou stranu výpadek elektřiny může být kdekoliv a proto žádná JE není bezpečná.

Emil
18. leden 2023, 19:12

Výpadek elektřiny nebyla příčina havárie ani této ani žádné jiné elektrárny. S výpadkem vnějšího zdroje napájení každá elektrárna počítá, a proto je každá JE bezpečná.

Milan Vaněček
18. leden 2023, 20:33

S prominutím, je sice pravda, jak píšete, že "S výpadkem vnějšího zdroje napájení každá elektrárna počítá"

ale počítat s něčím, ale nebýt schopen tomu zabránit, to je to co nastalo ve Fukušimě. Tím, že se ve Fukušimě nepodařilo obnovit provoz chladících čerpadel, protože chyběl elektrický proud k jejich pohonu, nastala ta obrovská havarie.

V blízké JE Fukušima 2, též zalité vlnou tsunami, se to obsluze podařilo (natáhnout rezervní kabely a přivést elektřinu pro chlazení), v havarované Fukušimě Daiči ne.

Takže: nestačí s něčím "počítat", obsluha (nebo automatický systém) to musí umět též realizovat.

V tom tkví zranitelnost velkých jaderných reaktorů.

Je vidět, že manažery soud odsoudit nemohl-to by znamenalo totiž i konec toho zbytku jaderných reaktorů co v Japonsku dál fungují. Po odsouzení by si už žádný manažer netroufl převzít odpovědnost za provoz JE v japonsku.

Karásek
18. leden 2023, 21:08

Emil je rozdvojená osobnost. Popírá to, co sám napíše.

Emil
18. leden 2023, 21:46

Ne, Karásku, to jste jenom nepochopil co jsem napsal.

Emil
18. leden 2023, 22:17

Výpadku vnějšího zdroje zabránit nelze, proto je každá elektrárna navržena tak, aby si s takovým výpadkem poradila. Ve Fukušimě došlo k jedné z největších přírodních katastrof v dějinách lidstva, která způsobila nejen výpadek vnějšího zdroje, ale i zaplavení elektrárny včetně záložních dieselových generátorů. Proto tam došlo k havárii a ne kvůli výpadku vnějšího zdroje. Havárie byla v porovnání s tou přírodní katastrofou všechno jen ne obrovská. Na následky přírodní katastrofy zemřelo skoro 20 tisíc lidí, na havárii elektrárny nikdo. U všech reaktorů na světě došlo po Fukušimě k zátěžovým testům a opatřením, aby podobné zaplavení dieselových generátorů nehrozilo.

A jestli si myslíte, že soud v Japonsku rozhoduje podle toho, co by to údajně znamenalo pro provoz reaktorů, tak jste vedle. Rozsudek na provoz zbývajících reaktorů nemá žádný vliv a rozhodnutí soudu se tím neřídí.

Milan Vaněček
19. leden 2023, 09:07

Místo fabulací reagujte na fakta: dvě jaderné elektrány, cca 10 km od sebe vzdálené, obě zality vlnou tsunami, reaktory obstály, zemětřesení ani voda je nezničily, jednu (Daiči) však zničilo (3 reaktory) to že jejich obsluha nedokázala (bylo to extrémně obtížné) zajistit zrušenou dodávku elektřiny pro provoz chladících čerpadel.

Nebyl odvod tepla z vypnutého reaktoru, tedy pak už následovala čistá fyzika, přírodním zákonům nelze uniknout. Havarie nutně nastane se všemi následky....

Emil
19. leden 2023, 09:33

Kde konkrétně vidíte nějakou fabulaci v tom co jsem napsal, Vaněčku? Citujte tu údajnou fabulaci! Jestli tu někdo fabuluje, tak jste to opět jedině vy sám.

Milan Vaněček
19. leden 2023, 09:39

Emile, vytváříte svůj příběh, ignorujete fyzikální fakta. A ignorujete příběh Fukušimy 2, ten je více poučný (v positivním smyslu slova) než tragický příběh Fukušimi Daiči.

Na to co jsem napsal (fyzikální příčiny havarie) v 9:04 nereagujete.

Je to dost konkrétní?

Emil
19. leden 2023, 09:51

Není to dost konkrétní, Vaněčku, není to konkrétní vůbec. Tvrdíte že prý fabuluji a žádnou konkrétní fabulaci nejste schopen citovat. Takže tím kdo tu fabulujete jste jen vy sám.

Milan Vaněček
19. leden 2023, 13:12

Emile, mě jde jen o to aby jaderný výzkum řešil otázky bezpečnosti velkých jaderných elektráren, a ne aby problémy zatloukal, omlouval či bagatelizoval či odváděl od nich pozornost.

Ty problémy nejsou vyřešeny, zeptejte se odborníků co o tom ví (ale o tom raději nemluví).

To je obrovská výhoda třeba fotovoltaických zdrojů. Všechny problémy se zde řeší, nic se neskrývá. Proto ten obrovský vědecký, technický i průmyslový pokrok.

Antonín Mikeš
19. leden 2023, 13:36

Pane Vaněčku nelžete tady. Jaderná energetika má vlastní úřad, který na vše pečlivě dohlíží, nikdo nic netají a nezatlouká, všechny problémy, známé i nové mají svá technická řešení, která jsou aplikována i na stávající elektrárny.

Bezpečnostní otázky jsou řešeny, jak u velkých tak malých elektráren, stejně tak jako u výzkumných a dalších reaktorů.

Milan Vaněček
19. leden 2023, 15:19

Pane Mikeš, určitě víte jaký je rozdíl mezi "bezpečnostní otázky jsou řešeny" a "bezpečnostní otázky jsou VYŘEŠENY". Pro velké jaderné reaktory nejsou vyřešeny.

Antonín Mikeš
19. leden 2023, 16:24

Pane Vaněčku, co takhle místo fabulací nějaká fakta?

Co u velkých bloků není vyřešeno a podle vás u malých bloků bude vyřešeno?

Jakých odborníků se máme zeptat?

Mimochodem jak jsou na tom FV články s obsahem kadmia a prosím nezatloukejte a nebagatelizujte, že jde jen o malé procento instalací z počátku FV éry. Řekněte nám jak je vyřešeno jejich odstranění a recyklace, když FVE má všechno tak perfektně vyřešeno. https://oenergetice.cz/zahranicni/velkym-fotovoltaickych-elektrarnam-usa-stale-dominuje-krystalicky-kremik

Emil
19. leden 2023, 17:51

Před pár lety tu v souvislosti s telluridem kadmia Vaněček tvrdil (zatloukal, omlouval, bagatelizoval) "CdTe klidně můžete vzít do ruky, třeba i olíznout jako bonbon, nosit v kapse", přičemž v bezpečnostním listu je napsáno: "Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky". Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pokyny pro bezpečné zacházení - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Karásek
19. leden 2023, 18:17

MAAE je z principu lobbystická organizace prosazující zájmy jaderné lobby. V rámci hesla, že kapři sin svůj rybník nevypustí není motivována k nestrannosti.

Milan Vaněček
19. leden 2023, 18:38

Pro pana Mikeše a Emila: drželi jste někdy monokrystal CdTe v ruce, štípali z něj vzorečky, leptali ho, proměřovali jeho základní fyzikální vlastnosti v diplomce i disertaci? Vyráběli jste detektory IČ záření z CdHgTe? Těch Vám teď lítají miliony na hlavou a vidí vše co se na Zemi děje.

Já ano, Vy určitě ne, nic o tom nevíte a jen ukazujete Vaši .....

CdTe fotovoltaické panely (fotovoltaické "články" nejsou, deponuje se hned celý panel) jsou rozšířeny v USA protože z nich staví obrovské elektrárny, kde mají 100% recyklaci naprosto pod kontrolou. Jenom zde se CdTe prosadilo, protože panely jsou nejlevnější a spolehlivé. Ale celkový světový trh panelů CdTe je zcela marginální, pár procent.

Když je nechcete, tak si je zakážete, jako Japonci. Vadilo jim dávné zamoření moře z kadmia z baterií, ne z kadmium teluridu. A teď si budou zamořovat moře radioaktivitou, zase rybářům to vadí, jiní říkají: to se naředí. A že se to může v rybách zase akumulovat? ....

/Emil už pak vůbec nechápe že záleží na formě látky. Názorný příklad: křemík jako pevný minerál-křemen můžete olíznout a brát do ruky, ale pracovat v křemenném prachu (nanočástice, mikročástice) Vám zničí plíce/.

Vidím, že od nepříjemných otázek o bezpečnosti velkých jaderných reaktorů, v praxi demonstrované ve dvou Fukušimských elektrárnách jste se odklonili k "nebezpečnosti" krystalů CdTe. Fajn, bohužel o tom nic nevíte.

A já už se dál ptát nebudu, události se staly a bude těžké je zapomenout.

Milan Vaněček
19. leden 2023, 18:42

Napsal jsem odpověď k tomu CdTe, pracoval jsem s ním 15 let na MFF, ale spadlo to někam do ... končím.

Emil
19. leden 2023, 19:03

To je přesně to "zatloukání, omlouvání, bagatelizace", Vaněčku, o kterém sám píšete. Kážete vodu a pijete víno jako obvykle.

Karásku, MAAE není žádná "lobbystická organizace", je to mezinárodní organizace spadající pod OSN, která dohlíží a stanovuje pravidla pro mírové využívání jaderné energie. Je rovněž orgánem zodpovědným za kontrolu dodržování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Na národní úrovni na jadernou bezpečnost dohlíží jednotlivé k tomu státy zřízené úřady, u nás je to např. SÚJB.

Antonín Mikeš
19. leden 2023, 21:49

Dovolím si malé shrnutí komentáře pana Vaněčka.

Nejprve vychloubání, že je překvalifikovaný v oblasti FV článků obsahující kadmium.

K tomu mi dovolte jen poznámku, že pokud poučená a znalá osoba dělá to co má (a nedělá co nemá), pak pracuje bezpečně, to je obecné pravidlo. V takovém případě nehrozí nic ani v jaderné elektrárně, chemické laboratoři nebo při řízení auta.

Pak útok na vzdělání ostatních řečníků, ničím nepodložený.

Dále bagatelizace: "sou rozšířeny v USA" je to u USA tak nás to v Evropě zajímat nemusí navíc neexistuje snad lepší příklad bagatelizace než: "trh panelů CdTe je zcela marginální, pár procent". Proč tedy stále vytahujeme Japonsko a Fukušimu? Však je také daleko.

A pak zde máme zatloukání: "kde mají 100% recyklaci naprosto pod kontrolou." Tomu tvrzení sice můžeme věřit ale pokud není podpořeno žádným odkazem nebo jiným důkazem má stejnou váhu jako moje ujištění, že jaderné elektrárny jsou bezpečné.

Jak je ve světě zajištěno recyklování FV článků s kadmiem? Jak je na 100% zajištěno, že během přepravy, recyklace a nakládání s odpady z FV článků nedojde k úniku kadmia, případně, že někdo nezneužije systém a nebezpečný odpad neodveze na skládku místo řádné drahé recyklace?

Máte rád výzvy, zdá se, dovolte mi jednu nadnesenou. Já budu pít vodu, kterou chtějí ve Fukušimě vypustit do moře, vy budete jíst FV články s kadmiem z USA, uvidíme na koho to bude mít větší dopad.

Nám vyčítá naši údajnou, ničím nepodloženou, nedostatečnou erudici ale sám své nedostatky v jaderném oboru neuzná. Viz tvrzení: "A teď si budou zamořovat moře radioaktivitou", které pan Emil již mnohokrát spolehlivě vyvrátil, včetně ověřitelných zdrojů.

Další útok na řečníka: "Emil už pak vůbec nechápe.."

Co pan Vaněček sám nechápe, ačkoliv zdrojů jsme poskytli mnoho, včetně naší vlastní erudice, je zřejmé z otázky: "A že se to může v rybách zase akumulovat?"

A závěrem pan Vaněček umně využije toho, že jsem svou výzvu zveřejnil v začátku příspěvku na který reagoval, a vsází na to, že nepozorný čtenář mou výzvu buď nečetl, nebo již zapomněl, viz citace: "Vidím, že od nepříjemných otázek o bezpečnosti velkých jaderných reaktorů, v praxi demonstrované ve dvou Fukušimských elektrárnách jste se odklonili".

Proto nyní dávám své dotazy nakonec.

"Pane Vaněčku, co takhle místo fabulací nějaká fakta?

Co u velkých bloků není vyřešeno a podle vás u malých bloků bude vyřešeno?

Jakých odborníků se máme zeptat?"

Emil
19. leden 2023, 13:37

Zkrátka žádnou konkrétní údajnou "fabulaci", ze kterých mě tu křivě obviňujete, citovat schopen nejste, ve skutečnosti vám nejde o to co tvrdíte, ale o to urážet, obviňovat, překrucovat a hejtovat za každou cenu.

Milan Vaněček
20. leden 2023, 09:50

závěrečná poznámka k tématu článku: cituji z něj

"Ve Fukušimě přírodní katastrofa vyřadila z provozu CHLADÍCÍ SYSTÉMY atomové elektrárny, jádra tří reaktorů se roztavila a do vzduchu, půdy a do moře se uvolnily radioaktivní částice."

a na konci článek píše:

"Bývalí manažeři TEPCO se během soudního procesu omluvili za nesnáze, které havárie způsobila, vinu však přijmout odmítli. Podle obhajoby nemohli tušit, že cunami povede až k roztavení jádra reaktorů, jelikož dopady katastrofy takových rozměrů nebyly dopředu jasné ani odborníkům."

Dle mého názoru kdo si nebyl vědom problému chlazení velkého jaderného reaktoru, odborníkem není, možná je právníkem, možná pracuje v píáru, možná neslyšel o havarii v USA (3 miles island, jen pár hodin bez odvodu tepla)...

A co je realita, která je jasná každému fyzikovi, co ví něco o přírodních zákonech radioaktivního rozpadu a odpovídajícího uvolňování energie (tepla):

když nemáte elektřinu na provoz chladících čerpadel či neumíte VELKÝ jaderný reaktor uchladit jinak,

a pak nastane to co nastalo PO NĚKOLIKA DNECH po tsunami ve Fukušimě Daiči: narušení reaktoru, obrovské zamoření radioaktivitou.

Toto můžete argumentačně akorát obcházet, fabulovat, zlehčovat, ohánět se (zajisté kvalitně pracujícím jaderným dozorem) ale fyzika je fyzika, toho tepla uvolněného v reaktoru s tepelným výkonem několika GW i po zastavení štěpení uranu je příliš. Za pár dní nezvládnutého chlazení nastane katastrofa. Tečka.

Emil
20. leden 2023, 10:05

Takže stále vše při starém jako je u Vaněčka obvyklé. Spousta úplně zbytečných řečí, snažících se zakrýt prostý fakt, že tu obviňuje z fabulací, zlehčování a kdo ví čeho dalšího, přičemž žádnou takovou konkrétní fabulaci nebo zlehčování citovat schopen není, a zároveň tu on sám prokazatelně fabuluje a zlehčuje, viz olizování telluridu kadmia zcela v rozporu s údaji v bezpečnostním listu.

Antonín Mikeš
20. leden 2023, 12:39

Pane Vaněčku, mám pocit, že si špatně vykládáte tvrzení manažerů.

Myslím totiž, že věta :"jelikož dopady katastrofy takových rozměrů nebyly dopředu jasné ani odborníkům" znamená, že nikdo netušil, že může přijít taková tsunami.

Kdyby tam spadl meteorit? A co když spadne meteorit nebo hurikán na pole s FV s články s obsahem kadmia?

Kdo bude odsouzen za stavění měst u pobřeží, kde zemřeli tisíce lidí a zničen byl majetek za miliardy a jistě byla kontaminováno životní prostředí vším možným? Jak to, že nebylo vše na 100% bezpečné?

Milan Vaněček
19. leden 2023, 09:40

pardon, oprava: co jsem napsal dnes v 9:07 (ne v 9:04)

energetik
20. leden 2023, 12:08

Tak jasně, jak jinak, vzájemně se kryjí, nic jiného se nedalo ani čekat Pokud by přiznaly chybu, tak by to bylo na kontrolní úřad který dovolil provoz v tomto nebezpečném stavu.

Jak budou likvidovat Dukovany nebo Temelín vyvolanou havárií (nejlevnější způsob likvidace pro provozovatele JE - pojišťovna to i se ziskem uhradí a stát se bude snažit sanovat). Tak také se chyba nenajde, jinak by to bylo na Drábovou že to dovolila provozovat. A pojišťovna by pak mohla vymáhat škodu po úřadu - státu. Tak to zůstane na pojišťovně.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se