Polovina polské výroby elektřiny bude v roce 2040 pocházet z uhelných elektráren. Produkce uhlí by však měla zůstat na dnešní úrovni, uvedl člen polské vlády. Polsko a Německo jsou dohromady zodpovědné za zhruba 30 % emisí CO2 v Evropské unii.

V současné době je okolo 80 % elektrické energie v Polsku vyrobeno uhelnými elektrárnami. Cílem země je snížit podíl výroby z uhlí na 50 % s tím, že jádro a obnovitelné zdroje budou zajišťovat zbytek výroby. Zemní plyn by měl převážně sloužit jako záložní zdroj pro výrobu elektřiny.

Dříve v tomto roce Polsko uvedlo, že plánovalo snížit podíl uhlí na výrobě elektřiny na 60 % v roce 2030 a na 50 % v roce 2050. Došlo tedy k posunutí cíle.

„Rádi bychom udrželi produkci uhlí na dnešní úrovni. Některé doly budou vyřazeny z provozu, ale poptávka po energii poroste. Všechny změny v energetickém sektoru budou provedeny v kooperaci s Evropskou unií,“ uvedl Piotr Naimski, vedoucí strategie energetické infrastruktury.

V rámci restrukturalizace uhelného průmyslu by mohly některé staré a nejvíce znečišťující elektrárny být vyřazeny z provozu a mohly by se nahradit novými, většími a čistějšími elektrárnami.

Hnědé uhlí nebo jádro?

Polsko zvažuje, zda otevřít nové oblasti pro těžbu hnědého uhlí pro výrobu elektrické energie spolu s výstavbou nových elektráren, anebo se dát jadernou cestou.

„Zvažujeme, kterou cestou se vydáme. Existující hnědouhelná pole by měla vystačit do roku 2030,“ řekl Naimski.

Polsko má také plány na výstavbu obnovitelných zdrojů. V delším časovém horizontu chce instalovat 8 GW offshore větrných elektráren. V současné době Polsko disponuje onshore větrnými elektrárnami o instalovaném výkonu 6 GW.

Současně se Polsko snaží snížit svoji závislost na ruském plynu skrze projekt Baltic Pipe, který bude dodávat 10 miliard metrů krychlových zemního plynu z Norska na dánský a polský trh. Začátek výstavby plynovodu je očekáván v roce 2020 a dodávka plynu by měla začít v roce 2022.

Země také plánuje rozšířit LNG terminály do roku 2021 a rozšířit přepravní soustavu.

„Budeme mít lepší zabezpečení dodávek a diverzifikaci zdrojů zemního plynu a přepravních cest. V současné době je 100 % zemního plynu z Ruska, takže se chystáme zajistit dodávky LNG a zemního plynu z Norského šelfu,“ uvedl Naimski.

Zdroj úvodního obrázku: energytransition.org

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *