V Amsterdamu se staví nová továrna, která má potenciál způsobit revoluci v nakládání s plastovým odpadem. Průlomová technologie umožní dříve nerecyklovatelné plasty využít k výrobě paliva pro dieselové nákladní lodě.

Skupina, která stojí za tímto zařízením se nazývá Bin2Barrel a jde holandskou firmu založenou v roce 2012 společností podnikající v oblasti odpadového managementu, Floris Geeris a Paul Harkema. Podobné chemické recyklační technologie byly již v minulosti testovány, Bin2Barrel je ale první společností, která tuto metodu chce využít komerčně.

Díky spolupráci s amsterdamským přístavem a grantem od nizozemské vlády se očekává spuštění zařízení již koncem tohoto roku. Pokud vše půjde dobře, bude se jednat o první ze čtyř zařízení na přepracování plastu na palivo, která budou vybudována poblíž přístavu. Podle odhadů by továrna měla za první rok provozu zpracovat 35 000 tun plastového odpadu a vyrobit tak 30 miliónů litrů paliva z materiálu, který by byl jinak zničen.

Návrh továrny pro přepracování plastů na palivo; Zdroj: Bin2Barrel

Celý projekt nabízí mnoho výhod pro životní prostředí. Amsterdamský přístav odhaduje roční snížení produkce emisí CO2 o 57 000 tun.

Nejvýznamnějším přínosem je samotná metoda likvidace odpadu. Plast používaný v továrnách není vhodný pro tradiční recyklaci a doteď byl buď likvidován ve spalovně, nebo odvezen na skládku. Přeměnou na palivo získává plast novou možnost využití a nevstupuje do životního prostředí jako odpad.

Dalším důležitým benefitem je samotné palivo vyprodukované závodem, které je následně využito v námořním průmyslu. Pro získání, přepravu a případné spalování tradiční nafty je potřeba velké množství energie. Tím, že je v podstatě bypassován tradiční výrobní proces, výroba dieselu z továrny Bin2Barrel vyprodukuje o 80 % méně CO2. Poskytuje tak alternativu k biopalivům, která vyžadují velkou rozlohu zemědělské půdy a zdrojů k pěstování rostlin.

Kritici metody přepracování odpadu na energii tvrdí, že tento druh technologií brání rozvoji skutečně obnovitelných zdrojů energie, jakými je například slunce a vítr. Nicméně zastánci podobných recyklačních modelů argumentují, že továrny jako tato jsou nezbytné, protože poskytují mnohem ekologičtější možnosti než obvyklé energetické zdroje z fosilních paliv a zároveň zpomalují proces rostoucího znečištění plasty.

Rostoucí znečištění oceánů plasty je v současnosti často diskutovaným problémem; Autor fotografie: Dimitar Dilkoff

Roon van Maanen, ředitel Circular & Renewable Industry v amsterdamském přístavu, komentuje důvody, proč je podle něho tento závod důležitý. „Využívání a nedostatečné metody zpracování plastů způsobují znečištění po celém světě. Bin2Barrel představuje inovativní a velice potřebnou technologii, která umožní využití v současnosti nerecyklovatelných zbytků plastů způsobem, který dává smysl. Vytvořením nového produktu z jinak problematického odpadu bude tato továrna pomáhat přístavu přejít k uzavřenému ekonomickému cyklu“.

Je samozřejmé, že abychom zajistili udržitelnou budoucnost, musíme se zbavit závislosti na fosilních palivech. Zakladatelé Bin2Barrel to potvrzují a vidí v metodě „plasty na palivo“ užitečný mezistupeň. Hlavním cílem společnosti není být hlavní producentem paliv, ale místo toho obrátit pozornost směrem k recyklaci plastů a obhájit uzavřený palivový cyklus.

Ideou společnosti je „zavedení chemické recyklace k vytvoření nových plastů“. Jednou bude technologie tak pokročilá, že Bin2Barrel se bude chtít zaměřit na přeměnu plastového odpadu na hodnotné chemické komponenty, které budou moci být použity znovu v úplně nových produktech.

Autor úvodní fotografie: Marco Verch (Flickr)

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *