Domů
Akumulace energie
Francouzská společnost EDF plánuje vyrábět vodík ve velkém

Francouzská společnost EDF plánuje vyrábět vodík ve velkém

Francouzská energetická společnost EDF v úterý oznámila založení nové dceřiné společnosti Hynamics zaměřené na výrobu nízkouhlíkového vodíku pro průmysl a dopravní sektor. Ambicí EDF je stát se klíčovým hráčem v odvětví výroby vodíku nejen ve Francii, ale i ve světě.

Nově založená dceřiná společnost chce nabízet vodík průmyslovým zákazníkům prostřednictvím instalací, provozování a udržování infrastruktury na výrobu vodíku. Společnost rovněž plánuje podporovat využívání vodíku v dopravě pomocí instalace čerpacích stanic pro flotily komerčních elektrických prostředků, jako jsou vlaky, autobusy, popelářská auta a další.

Podle reportu AFHYPAC z roku 2018 může energie spotřebovaná na výrobu vodíku v roce 2050 představovat až 20 % celkové světové spotřeby energie. Drtivá většina vodíku se ale v současnosti vyrábí z fosilních paliv, hlavně ze zemního plynu a uhlí. Tento proces výroby je kvůli tomu významným zdrojem emisí, na 1 kg takto vyrobeného vodíku připadá přibližně 10 kg emisí CO2.

Výroba pomocí elektrolýzy

Na rozdíl od tohoto způsobu výroby Hynamics plánuje vyrábět vodík pomocí elektrolýzy vody.

„Výroba nízkouhlíkového vodíku je klíčovým faktorem pro transformaci energetiky. Přijetím nové oblasti podnikání využívá EDF dovednosti, odbornost a kapacitu pro inovace svých zaměstnanců ve prospěch našich klientů. Společně se všemi různými zainteresovanými stranami by EDF chtěla přispět francouzskému a evropskému vodíkovému odvětví na mezinárodním trhu, který představuje fantastickou příležitost z hlediska ekonomického růstu a pracovních míst.“ – Cédric Lewandowski, výkonný ředitel EDF Group odpovědný za inovace, korporátní odpovědnost a strategie

V dubnu loňského roku společnost McPhy, kterou převzala EDF, představila modulární elektrolytický systém, jehož výkon je možné škálovat ze 4 MWe na více než 100 MWe. Tento systém má být schopen při stálém příkonu 20 MWe vyrábět 8,5 tun vodíku denně.

Zdroj úvodního obrázku: Jeanne Menjoulet

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(16)
Stan
6. duben 2019, 20:30

Tak to zničí 68 tun vody............ aby dostali 280500 kWh a při účinnosti cca 30 % bude čistý výnos jen 84150 kWh. Speciálně u vodíku nesmíme zapomenout také na energii potřebnou ke stlačení popř. zkapalnění paliva. Tyto ztráty můžou pro velmi vysoké tlaky dosáhnout až 30 %, pro zkapalňování až 35 % !! Takže abychom si mohli vozit prdel explozivním vodíkem , umřeme žízní , protože vyčerpáme vodu.............. abychom si vozili prdel a nevypouštěli CO2, ,musíme zpracovat v ČR 62 187 105 m3 vody. Roční spotřeba pitné vody v ČR je cca 34 3691 300 m3. Kde vezmeme vodu ????

petr
6. duben 2019, 23:12

Vážený pane v těch číslech plavete, ale je pravdou, že účinnost elektrolýzy není nic moc, uložení energie také a energetická hodnota H je nic moc.

Celé to H hospodářství je stejný podvod jako FTVE 2010 v ČR....

Cesta je stlačený či zkapalněný CNG LNG , nebo kvalitní baterky v autech....

Stan
8. duben 2019, 10:20

Petře, v čem plavu? , stačí přepočítat spalné teplo nafty a benzínu spotřebovaném v ČR a dostanu množství vody potřebné pro elektrolýzu. jinak souhlas.

Jan Veselý
7. duben 2019, 07:51

Vodíková doprava je chiméra, nevěřím, že z toho někdy něco bude. Na druhou stranu, produkce vodíku, jako chemického činidla v průmyslu, má sama o sobě obrovský potenciál. A tam jde jen o to být levnější než výroba ze zemního plynu nebo pomocí rozžhaveného koksu.

Baits12
7. duben 2019, 22:06

zničí 68 tun vody? Jakým způsobem dostane energii z vodíku tím že ho spálí a co bude výsledný produkt přece voda tak tvrdíte absolutní nesmysl. Tak vznikají fámy de..l se chce zviditelnit a vymyslí blbost a další b.b se toho chytne.

Stan
8. duben 2019, 10:18

Baits12, pane vajchmajster vy ste ale hlava!! Vznikne zase H2O , ale to není voda! A tato demineralizovaná kapalina udělá ve vzduchu a na povrchu co??? Ty budeš asi takový produkt Bruselu , b.b

Josef
7. duben 2019, 22:54

No jen k té vodě. Francie má moře - tvoří asi polovinu hranic země. Takže asi tak. Jinak při spálení se z toho vodíku stane opět voda , aby jste vodu spotřebovával musel byste ten vodík donekonečna skladovat....

ALEX
8. duben 2019, 08:32

Spálením vodíku vznikne voda a ta má jak známo se plně obnovovat, není tudíž nepoužitelná. Právě naopak.

JVr
8. duben 2019, 12:02

Je třeba si uvědomit pár zdánlivě nepodstatných okolností, a pak to možná začne dávat smysl.

1. vodík lze vyrábět i z vody, která není pitná. Tedy stačí být u moře nebo větší řeky a ta spotřeba vody se ani neprojeví...

2. Účinnost elektrolýzy je až 85%. Účinnost palivového článku až 83% (nevím tedy jak jste dospěl k oněm 30% - to je pouze pokud to počítáte tak, že spalíte plyn nebo uhlí a z toho pak vyrábíte vodík).

3. Vyrobený vodík není nutné zkapalnit. Předpokládal bych i, že výroba bude někde v blízkosti spotřeby. Nicméně pokud nebude, je to obdobný problém jako u LNG. Tedy problém který nesouvisí přímo s vodíkem, ale spíše s dopravou plynu.

3. Spalováním vodíku pak v palivovém článku vzniká voda elektřina a teplo. Nic víc. Tedy ona "zničená" voda se vrací do oběhu.

4. Větrníky a obecně OZE mají tu nepříjemnou vlastnost, že vyrábí i když to není tak úplně potřeba. A staví se tak, aby elektřiny byl, pokud 100% vyrábí, spíše nadbytek. Pokud tyto nadbytky spotřebujete na elektrolýzu dává to smysl. Nebude potřeba je vypínat a vodík se dá sladovat i dlouhodobě.

Japonsko má nějakou tu podporu pro vodíkovou mobilitu, tak se uvidí, jestli to náhodou není přeci jenom lepší cesta, jak ty baterky.

bzum
9. duben 2019, 10:09

Pokud vim tak se na to hle používá mořská voda. A za druhý vodík nebouchá v pravém slova smyslu. Naopak je mnohem bezpečnější než benzín nebo auta na lpg.

Vladimír Šťastný
7. duben 2019, 13:26

Upřímnou soustrast.

Stanislav Hrouzek
8. duben 2019, 16:09

Je to nesmyslný plán. Nemá žádný smysl vyrábět vodík pomocí elektřiny ze špinavých zdrojů. Maximálně lze uvažovat o tom, že se tímto způsobem bude spotřebovávat neprodejná elektřina ze špiček solárníků a větrníků.

Smysluplná masová výroba levného vodíku bude realizována až prostřednictvím jaderných elektráren 4. generace, které to dokáží pomocí vysokoteplotní elektrolýzy velmi efektivně a řízeně dle aktuální spotřeby.

Stan
8. duben 2019, 18:10

Kluci ušatí, H2O ze spalování vodíku je čirá, bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina bez chuti a zápachu. Za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání 0 °C a teplotu varu 100 °C. Největší hustotu 1g/cm3 má kapalina při 4 °C. A není to voda, je to demineralizovaná kapalina a s vodou to má společného jen jakési společné pojmenování. A voda je roztok H2O s minerály s úhlem vodíkových molekul 104,45 ° . Navíc vodu potřebujeme v podzemi a v půdě, pokud bude kapalina ve vzduchu, tak se těšme na průtrže ............pitná voda se NEDÁ VYROBIT, dá se jen upravit a vyčistit

Antonín Mikeš
8. duben 2019, 18:39

Dobrý den,

nejsem specialista na vodu ale H2O nemá úhel vodíkových molekul 104,45°? To mě opravdu překvapuje.

Myslím, že nikdo nerozporuje nepitnost demi vody.

Jak sám píšete voda odpařená o ovzduší z výfuků automobilů určitě někde spadne (otázka zní jak velký je poměr vody volně vytékající i pal. článků ku páře unikající - tedy teplota případné produkované parovodní směsi).

Z předchozího Vašeho příspěvku mi uniká souvislost s "co udělá a povrchu" tím jste myslel povrchy silnic a okolí, nebo povrch planety při průtržích?

Voda je silným skleníkovým plynem, netroufám si odhadnout možné dopady, ale myslím si, že nebudou zanedbatelné - při velkém rozšíření, stejně jako jsou velké dopady všech našich činností.

Stan
8. duben 2019, 19:48

Demi voda tzv. "hladová voda" je voda s velmi nízkým obsahem minerálů (např. horská voda z tajících ledovců a sněhu, která dosud nepřišla do styku s minerály), a proto působí škodlivě např. na betonové konstrukce, z nichž vyluhuje vápenné složky pojiva. Řadí se mezi vody agresivní, tj. vody měkké, často s kyselou reakcí (zdroj: Technický slovník naučný. G - J. Praha: Encyklopedický dům, 2002. ISBN 80-86044-20-3.).

Demineralizovaná voda je voda v nerovnováze, a proto je mimořádně agresivní vůči materiálům, se kterými přichází do styku. Demineralizovaná voda ochotně přijímá všechny vodou rozpustné látky (odtud také její označení jako voda "hladová"), např. kovy z potrubí, změkčovadla a další organické toxické látky z hadicových rozvodů, plastových a pryžových zásobníků apod. - aniž by však obsahovala ty minerální látky, které některé tyto substance na sebe váží a mohou je tak alespoň částečně "dezaktivovat".

NN
9. duben 2019, 14:31

Tedy jedním slovem Hrůza. A v případě, že tato kapalina začne vypadávat z nebes (postaru: prší), mělo by se začít volat: "Pomóc" či "Zachraň se, kdo můžeš." Nebo obojí. Též by měli být ztrestáni ti, kdo důvěřivým občanům dokonce z eráru dávají peníze na schraňování této hrůzy (program Dešťovka). Třeba defenestraci, veřejné bičování nebo podobně.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se