Nový výzkum z USA ukazuje, že průtočné vodní elektrárny mohou  pro elektrizační soustavu poskytovat stejné služby jako akumulační vodní elektrárny, pokud se zkombinují  s akumulací energie. Spojené státy americké usilují o zvýšení instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů energie bez ohrožení spolehlivosti dodávek elektrické energie. Jednou z možností je více flexibilní využití vodní energie bez nutnosti budovat vodní hráze.

V americké Idaho National Laboratory probíhá výzkum, který má zhodnotit schopnost průtočných vodních elektráren kombinovaných se systémem na akumulaci energie poskytovat služby pro udržování stability elektrizační soustavy.

Vodní elektrárny vyrobily v USA v roce 2017 přibližně 7 % elektrické energie, což odpovídá 40 % elektřiny vyrobené z OZE. Zhruba dvě třetiny byly vyrobené v akumulačních vodních elektrárnách, zbylých 29 % potom v průtočných vodních elektrárnách.

Průtočné vodní elektrárny mají intermitentní charakter výroby elektřiny přímo závislý na průtoku vody. Projekt podporovaný americkou vládou zkoumá způsoby využití průtočných vodních elektráren kombinovaných se systémem akumulace energie, který vytváří virtuální nádrž.

Jako akumulační zařízení jsou využívány:

  1. baterie, které mohou dodávat výkon po dobu několika hodin,
  2. setrvačníky, vhodné pro poskytování výkonu po dobu několika minut,
  3. superkapacitory, vhodné pro stejné případy jako setrvačníky.
Průtoční vodní elektrárna se systémy akumulace energie. Zdroj.

První fáze projektu potvrdila, že průtočné vodní elektrárny v kombinaci s akumulačními systémy mohou reagovat podobně jako akumulační vodní elektrárny. Jeden z testů ukázal, že integrace akumulačního zařízení může zvýšit výnosnost průtočné vodní elektrárny o 12 % až 16 % díky dodatečným službám, které elektrárna může poskytnout pro elektrizační soustavu.

Druhá fáze projektu bude zahrnovat demonstraci technologie. První z testů má ukázat, že průtočné vodní elektrárny spolu s akumulačním zařízením jsou schopny startu ze tmy. Poznatky z demonstrace budou použity ke zdokonalení technologie a prokázání jejich spolehlivosti v reálných podmínkách.

Do projektu jsou také zapojeny Národní laboratoř v Argonne a Národní laboratoř pro obnovitelné zdroje energie.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *