Krize přečerpávacích vodních elektráren v Německu: EnBW ruší svůj projekt

DomůAkumulace energieKrize přečerpávacích vodních elektráren v Německu: EnBW ruší svůj projekt

EnBW ruší projekt přečerpávací vodní elektrárny Atdorf, která by se stala jednou z největších elektráren tohoto typu v Evropě. Společnost uvádí, že regulatorní podmínky v Německu nedoznaly potřebných změn pro ekonomicky výhodný provoz. Informace o ukončení projektu oznámila společnost 11. října ve své tiskové zprávě.

V uplynulých letech se podmínky v energetice a regulačním prostředí pro projekty v oblasti přečerpávacích vodních elektráren (PVE), jako je Atdorf, nevyvíjely pozitivně. Společnost ve své tiskové zprávě uvádí, že navzdory těmto náročným podmínkám na trhu vždy podporovala vývoj projektů přečerpávacích elektráren a rozšiřovala aktivity v oblasti skladování energie.

„V posledních několika měsících jsme komplexně prozkoumali výsledky třítýdenních jednání, stejně jako jednání se společností Schluchseewerk AG. Na základě závěrečného hodnocení jsme dospěli k závěru, že v projektu nebudeme pokračovat,“ uvedl Dirk Güsewell, vedoucí oddělení rozvoje portfolia společnosti EnBW.

Německá asociace pro energetiku a vodárenství (BDEW) poukázala na to, že provoz přečerpávacích vodních elektráren je zatížen síťovými poplatky dvakrát, za odebíranou elektřinu při čerpání i při následné produkci elektřiny, proto není jejich provoz příliš ekonomicky výhodný.  Z tohoto důvodu přistoupila k restrukturalizaci svých PVE společnost Vattenfall.

„Už konečně potřebujeme kompenzaci pro flexibilní skladovací služby,“ uvedl předseda BDEW Stefan Kapferer.

Elektrárna Atdorf, která měla být postavena na samotném jihu Německa ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, by se se svým instalovaným výkonem 1,4 GW stala jednou z největších přečerpávacích elektráren v Evropě. Pro srovnání, největší PVE v České republice, PVE Dlouhé stráně, disponuje instalovaným výkonem 650 MW. Výstavbou elektrárny měla být pověřena dceřiná společnost EnBW a RWE – Schluchseewerk AG.

Německo v současné době dle údajů energetické agentury DENA, která opakovaně volá po zlepšení podmínek provozu těchto elektráren, disponuje 6,7 GW instalovaného výkonu v PVE.

Klasická bolest PVE – odpor environmentálních aktivistů

Projekt elektrárny byl plánován od roku 2014, kdy společnost RWE upustila od jeho realizace vlivem nejistoty ohledně ekonomické výhodnosti. Spuštění elektrárny, jejíž investiční náklady byly odhadovány na 1,6 miliardy euro (41 miliard Kč), bylo plánováno na rok 2022, dobu kdy má dojít k odstavení posledního jaderného reaktoru v zemi.

Výstavba elektrárny byla terčem kritiky pro svůj zásah do krajiny, obecně společně s vysokými investičními náklady jedné z největších překážek realizace projektů PVE. Asociace pro životní prostředí BUND vyjádřila spokojenost nad rozhodnutím EnBW a uvedla, že v případě realizace elektrárny by mnoho vzácných živočichů a rostlin nenapravitelně ztratilo svoje přirozené prostředí a zároveň by se jednalo o významný zásah do vodní bilance oblasti.

„Skutečnost, že EnBW upustila od vybudování přečerpávací vodní elektrárny Atdorf v této chráněné oblasti, je dobrá zpráva pro místní obyvatele, přírodu a životní prostředí,“ uvedla členka BUND Sylvia Pilarsky-Grosch.

Franz Untersteller, Ministr energetiky a životního prostředí Bádenska-Württemberska, uvádí, že rozhodnutí není zcela neočekávané. Uvedl však, že je politováníhodné a sám by byl rád, kdyby EnBW a její dceřiná společnost našly způsob, jak úspěšně dokončit plánování projektu.

Úvodní fotografie: Vodní přehrada Kölnbrein, Rakousko, zdroj: Verbund