Domů
Akumulace energie
Poslanci Evropského parlamentu vidí budoucnost ve skladování energie

Poslanci Evropského parlamentu vidí budoucnost ve skladování energie

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na evropském energetickém mixu se stále zvyšuje. Poslanci Evropského parlamentu proto zvažují způsoby, jak podpořit rozvoj její akumulace. Jako nejslibnější řešení se jeví vodík, či domácí baterie.

Poslanci Evropského parlamentu (EP) z výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) v pondělí 29. června 2020 přijali zprávu, ve které předložili strategii pro akumulaci energie.  Shodli se, že skladování energie má mít zásadní význam pro dosažení cílů Pařížské dohody o změně klimatu.

„Ukládání energie bude pro přechod na dekarbonizovanou ekonomiku založenou na obnovitelných zdrojích energie nezbytné. Elektřina vyrobená z větrné či solární energie nebude vždy dostupná v požadované míře, proto budeme potřebovat energii skladovat. Vedle osvědčených technologií pro akumulaci energie, jako například přečerpávacích vodních elektráren, bude řada technologií hrát v budoucnu klíčovou roli, například nové bateriové technologie, akumulátory tepla nebo zelený vodík. Těmto technologiím musí být umožněn přístup na trh, aby byly zajištěny nepřetržité dodávky energie pro evropské občany,“ prohlásila Claudia Gamon, rakouská poslankyně EP a členka výboru ITRE.

Slibná budoucnost zeleného vodíku

Výbor ITRE vybízí Evropskou komisi a členské státy Evropské unie k odstranění regulatorních bariér, které zpomalují vývoj projektů zaměřených na ukládání energie. Tyto překážky zahrnují například dvojí zdanění či mezery v evropských síťových předpisech. Rovněž by mělo dojít k přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury takovým způsobem, aby se zlepšila kritéria způsobilosti pro subjekty, které se chtějí na vývoji technologií pro skladování energie podílet.

Poslanci EP také zdůrazňují potenciál „zeleného vodíku“. Komisi proto vyzývají k podpoře výzkumu a vývoje vodíkového hospodářství. Podpůrná opatření jsou zapotřebí zejména s ohledem na snížení ceny vodíku a umožnění jeho komercializace.

Výbor zároveň podporuje úsilí Komise zavést evropské normy pro baterie a snížit závislost na jejich výrobě v zemích mimo Evropu. Silná závislost EU na dovozu surovin, jejichž těžba zatěžuje životní prostředí, by měla být snížena s pomocí zdokonalených systémů pro recyklaci a získávání surovin udržitelných způsobem, ideálně z EU.

Kromě výše zmiňovaných technologií, poslanci EP diskutovali o dalších možnostech pro ukládání energie. Nadějnou alternativu představují mechanické a tepelné akumulátory, domácí baterie, inovativní technologie vehicle-to-grid nebo systémy inteligentních domácností.

Zpráva byla ve výboru ITRE přijata 53 poslanci, 3 byli proti. 15 poslanců se zdrželo hlasování. O zprávě o komplexním evropském přístupu ke skladování energie bude celý Parlament hlasovat na plenárním zasedání v Bruselu, které se bude konat od 8. do 10. července 2020.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(16)
Josef
8. červenec 2020, 22:13

Takové řeči mi připomínají proslov pana Milouš Jakeše z roku 1989 na Červeném hrádku. On měl totiž taky pravdu a popsal docela trefně problémy té doby i když se mu jiní smály, tak z logiky věci měl pravdu. Problém je v tom ,že už ten samotný systém na kterém on hledal ty problémy, které chtěl v rámci systému řešit byl ideologický a nesmyslný. Bohužel ve stejném stavu je nyní (nejen) energetika EU je také ideologická a nesmyslná, ale to jako by není vidět a EP hledá řešení jak v rámci této nesmyslné ideologie dělat další kroky za biliony eur, aby bylo dosaženo nějakého výstupu jednají naprosto stejně jako Milouš Jakeš samozřejmě jaký může být výsledek než ten, že ten systém bude ještě více šílenější než je. Pro mladé historie se opakuje vítejte v 2 polovině 80 tých let 20. století..

Jan Veselý
9. červenec 2020, 07:15

Mě zase vaše projevy připomínají tohle.

Jaroslav Studnička
9. červenec 2020, 08:17

Rádio bla bla bla Veselý...

Josef
9. červenec 2020, 12:24

No podle odkazu je vidět Váš rozhled... jak říkám cítím se jak učitelka na ZŠ....

St
9. červenec 2020, 20:44

Pane Veselý, ten brouk pytlík jste spíše VY. Ale taková agresivnější odrůda, páč lidi hned nálepkujete. Dokonce i pro mne jste tu a tam měl nepříliš lichotivá slova.

Člověk s Vaší inteligencí a znalostmi i zkušenostmi, přeci nemá potřebu se snižovat k něčemu takovému.

Zkuste prosím panu Josefovi argumenty dokázat že se plete, že ti poslanci mají pravdu, když budoucnost vidí v akumulaci a v zeleném vodíku.

Zkuste nejen pana Josefa přesvědčit, že akumulovat EE ve velkém měřítku je technicky možné, snadno dostupné a levné.

Předem Vám moc děkuji za Vaše vyčerpávající odpovědi.

PetrD
8. červenec 2020, 22:48

Milouš byl pomatený a žádné postřehy neměl, byla to jen demonstrace demence.

Na rozdíl od Milouše jsou poslanci EP zvolení občany a snaží se řešit největší výzvu současnosti.

Josef
8. červenec 2020, 23:03

tady je přepis toho projevu,

http://www.totalita.cz/txt/txt_o_jakesm_text_hradek_01.pdf

udělejte si názor sám. Jinak EU je tak demokratická, že většina legislativy se dělá proti vůli občanů členských států...

PetrD
9. červenec 2020, 07:46

Většina legislativy se nedělá proti vůli občanů, protože o drtivé většině legislativy rozhodně nevíte, pokud se tím profesně nezabýváte. Jsou tu třeba stovky různých norem, které se přebírají do právního řádu.

Zůstává pár sporných věcí, nikoliv většina. Jaké máte důkazy, že je proti většina občanů EU?

Vladimír Šťastný
9. červenec 2020, 08:03

...Jsou tu třeba stovky různých norem, které se přebírají do právního řádu....Přesně tak pane Dé, přesně tak, stovky norem které se naprosto slepě přebírají, aniž by někdo posuzoval, jestli nám nějak prospějí nebo pomohou a pak tzv. harmonizování našich technických norem, které není ničím jiným, než jejich naprostým zprzněním a znepřehledněním.

Většina občanů nejspíš nemá ani tušení, že se něco takového děje, ale budou se muset s důsledky zaplevelení a zprasení našeho právního řádu potýkat v budoucnu, včetně vás.

Fouček Vladimír
14. červenec 2020, 11:26

Nevím , které přesně máte na mysli ? Většina harmonizovaných norem , podle kterých dělám, zůstala stejná. Jen tam jen více stránek , které odkazují na ostatní stejné harmonizované normy v jiných státech EU. V harmonizovaných normách je spíše volnost ve zvolení technického řešení.

PetrD
9. červenec 2020, 08:34

Chceme li mít jednotný trh, nelze mít různé předpisy a normy. Lanovka schválená pro Rakousko musí být v souladu s našimi normami.

Vladimír Šťastný
9. červenec 2020, 09:48

PetrD. Nic proti nim, pokud budou srozumitelné, přesné a jednoznačné. Bohužel mám s evropskými normami a harmonizovanými dokumenty jinou zkušenost. Jsou plné znepřehledňujícího balastu a jdou pod technickou úroveň našich norem. Z normy, která mívala 30-35 stran je dnes 150 stránkový dokument, při jehož čtení není možné udržet pozornost a najít to, co potřebujete.

Vladimír Šťastný
9. červenec 2020, 07:15

Po dvaceti létech podpory OZE "už" europoslanci přišli na to, že tyto zdroje s nestabilní dodávkou výroby potřebují sytém pro ukládání energie? Uf, to byla rychlost.

A teď hurá, budeme podporovat budování systémů pro ukládání energie a pak systémy na zpětnou přeměnu té uložené energie na elektrickou. A pak...a pak.....a pak.... Co myslíte, bude takto vyrobená, uložená a třeba zpětně přeměněná energie levná, nebo alespoň dostupná? Já o tom dost silně pochybuji.

Energetik 007
9. červenec 2020, 05:23

Je to strašně jednoduché elektřinu natočím že zásuvky do PET lahve a ráno na to připojím varnou konvici....

Poslanci parlamentu EU postrádají základní elektrotechnické vzdělání na úrovni základní školy.

Někdo by jim měl vysvětlit Ohmův a Kirchhofovi zákony nebo cosi o 3f točivém magnetickém poli...

energetik
9. červenec 2020, 06:46

Nic osobního, ale já si myslím že se poslanci EU naštěstí nechají poučovat od nikoho ze státu ve kterém se legalizoval energetický podvod v měření 3 f. energie a je tak možné u vybraných měřících míst v jeden okamžik na jednom elektroměru načítat registr dodávky i spotřeby současně.

Energetik 007
9. červenec 2020, 07:52

A definovat obchodní toky elektřiny tedy umožnit Rakousku nakupovat zelenou elektřinu i když mají propojení přímo z EDU

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se