Power 2 Gas: Největší projekt by měl být spuštěn v roce 2023, chybí však podpora politiků

DomůAkumulace energiePower 2 Gas: Největší projekt by měl být spuštěn v roce 2023, chybí však podpora politiků

Německý provozovatel přenosové soustavy Amprion a provozovatel přepravní soustavy Open Grid Europe plánují vystavět nový Power to Gas projekt o celkovém instalovaném výkonu 100 MW. Očekávané celkové náklady projektu mají dosáhnout 150 milionů EUR. 

Očekávaný rozvoj skladování elektrické energie se rozhodli „vzít do svých rukou“ provozovatele přenosové soustavy Amprion a plynárenské přepravní soustavy Open Grid Europe. Oproti obecnému předpokladu, že hlavní roli v oblasti skladování elektrické energie bude hrát akumulace v bateriích, se rozhodli rozvíjet projekt Power to Gas (P2G). 

Za předpokladu, že bude tento projekt dokončen, jednalo by se co do instalovaného výkonu o největší projekt svého druhu. Celkový výkon je plánován ve výši 100 MW, při investičních nákladech okolo 150 milionů EUR.

Projekt je nicméně stále v relativně rané fázi. Dle prohlášení obou účastníků projektu je teprve před podáním žádostí o povolení. Projekt je sice již připraven k povolovacímu procesu, nicméně stále čeká na dostatečnou politickou podporu. Vzhledem k významu skladování elektrické energie v Německu a její roli v budoucím vývoji, se ovšem dá takováto podpora spíše očekávat.

“Pokud bychom nyní získali pro projekt podporu od politiků, lze jeho spuštění očekávat v roce 2023,” řekl technický ředitel společnosti Amprion Klaus Kleinekorte.

Je potřeba zlepšit spolupráci mezi přepravními a přenosovými soustavami

Po hlubší spolupráci volají i provozovatelé soustav společnost TenneT a společnost Gasunie. Podle jejich názoru mohu obě soustavy velice efektivně spolupracovat tím, že bude pomocí systému P2G skladována přebytečná elektřina v plynárenské soustavě. Díky bližší spolupráci je možné lépe zvládat nejen sezónní výkyvy díky skladování v zásobnících, ale i krátkodobé výkyvy. 

Oba provozovatelé dále dodávají, že je nutná především spolupráce s průmyslem a s politickými představiteli. Studie společnosti TenneT a Gasunie dochází k prakticky stejnému závěru jako projekt obou výše zmíněných společností. Nezbytné pro další rozvoj technologie P2G je, aby byl vytvořen regulatorní rámec, který bude upravovat fungování P2G v síti.