Siemens zprovoznil první elektrotermální úložiště energie, pojme 130 MWh

DomůAkumulace energieSiemens zprovoznil první elektrotermální úložiště energie, pojme 130 MWh

Společnost Siemens Gamesa Renewable Energy uvedla v Hamburku do provozu svůj systém pro elektrotermální skladování energie, který je schopen uložit až 130 MWh tepelné energie po dobu jednoho týdne. Akumulace probíhá elektrickým ohřevem tisíce tun lávových kamenů až na teplotu 750 °C. Cílem společnosti je navýšit skladovací schopnost systému až na jednotky GWh s elektrickým výkonem v řádu stovek MW.

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) v polovině června v Německém Hamburku spustila jako první na světě elektrotermální systém akumulace energie (electric thermal energy storage system – ETES). Zařízení obsahuje přes 1000 tun lávových kamenů, které jsou ohřívány pomocí odporového ohřívače a dmychadla na teplotu 750 °C. Takto je v systému možno uchovat až 130 MWh tepelné energie po dobu jednoto týdne.

„Uvedením našeho zkušebního zařízení ETES do provozu jsme dosáhli důležitého milníku na cestě k zavedení vysoce výkonných systémů skladování energie. Naše technologie umožňuje skladovat elektřinu pro mnoho tisíc domácností za nízkou cenu a je základním stavebním kamenem pro další rozšiřování obnovitelných zdrojů energie a úspěch energetické transformace,“ řekl Markus Tacke, generální ředitel společnosti SGRE.

Siemens věří, že tato inovativní technologie umožní nákladově efektivní skladování velkého množství energie. Cílem současného zařízení je otestovat skladovací možnosti a v dalším kroku začít s komerčním využíváním ETES. Siemens pak v blízké budoucnosti počítá s kapacitou systému v řádech GWh.

Elektrický výkon zatím ve výši 1,4 MW

Využití uložené energie je možné díky parní turbíně a elektrickému generátoru, který má v současné době výkon 1,4 MW a z uložené tepelné energie dokáže vyrábět elektřinu po dobu 24 hodin. Společnost uvádí, že celková účinnost při ukládání elektřiny do tepla a následné výroby elektřiny činí zhruba 45 %.

Pro další testování plánuje SGRE zařízení s elektrickým výkonem okolo 50 MW, v komerčním provozu by pak systémy měly disponovat výkonem v řádech stovek megawattů.

„Oddělení kolísající výroby a spotřeby energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím skladování je zásadním příspěvkem k realizaci transformace energetického systému. Proto potřebujeme nákladově efektivní, výkonné a škálovatelné systémy skladování energie,“ uvedl Andreas Feicht, státní tajemník spolkového Ministerstva hospodářství a energetiky.

Kromě výroby elektřiny je možnost akumulované teplo využít přímo pro vytápění či pro dodávky technologické páry (v těchto případech se účinnost vyšplhá přes 90 %).

Schéma ETES (Zdroj: SGRE)

Zdroj úvodní fotografie: SGRE