Domů
Německo
Větrné elektrárny si v září v Německu vysoutěžily nejvyšší možnou cenu, novinkou byla inovativní aukce
Větrné a solární elektrárny
Obnovitelné zdroje - větrné a fotovoltaické elektrárny

Větrné elektrárny si v září v Německu vysoutěžily nejvyšší možnou cenu, novinkou byla inovativní aukce

Na začátku září v Německu proběhlo již páté letošní kolo samostatných aukcí na podporu větrných a solárních elektráren. Ani zatím poslední kolo nepřineslo žádná překvapení, větrné elektrárny trápí nedostatek projektů, v případě solárních elektráren ani silná konkurence nedokázala stlačit průměrnou cenu, která se letos stabilně drží nad 50 EUR/MWh. Kromě běžných aukcí proběhla i jediná letošní inovativní aukce, kterou ovládly zejména solární elektrárny kombinované s akumulací.

V září v Německu proběhly další aukce na podporu výstavby obnovitelných zdrojů, přičemž letošní novinkou bylo i samostatné inovativní kolo, ve kterém se o podporu ucházely především zdroje kombinující výrobu s akumulací.

V případě aukce pro podporu onshore větrných elektráren již tradičně chyběl dostatečný objem projektů, a tudíž veškeré přihlášené projekty, které nebyly vyřazeny z formálních nedostatků, v aukci uspěly. V aukci německý síťový regulátor Bundesnetzagentur nabídl k soutěžení celkem 367 MW. Do aukce developeři však přihlásili projekty o výkonu pouze 310 MW.

V aukci si podporu nakonec zajistily zdroje o souhrnném výkonu 284 MW, jelikož 26 MW musel regulátor vyřadit. Výše vysoutěžených cen se pohybovala mezi 61,7 a 62 EUR/MWh, což je nejvyšší možná nabídka, kterou mohou developeři podat. Vážený průměr poté dosáhl 62 EUR/MWh, jelikož absolutní většina projektů si vysoutěžila právě nejvyšší možnou cenu.

Nyní se tak zdá, že developeři již konečně vsází na skutečnost, že se aukce nezaplní, jelikož v předcházejících kolech byly průměrné ceny vždy několik desítek centů až jedno euro pod maximem, tedy ne všichni šli do aukce s maximální možnou nabídkou.

Solární elektrárny nedostatek konkurence netrápí, ceny však neklesají

Na rozdíl od větrných elektráren aukce pro solární elektrárny nedostatek projektů netrápí, konkurence byla i v posledním kole dostatečná. Do aukce developeři přihlásili projekty o celkovém výkonu 675 MW, její objem však činil pouze 257 MW.

U aukci tak uspělo 75 projektů o výkonu 258 MW. Vysoutěžené ceny se pohybovaly mezi 48 a 53,9 EUR/MWh, jejich vážený průměr dosáhl 52,2 EUR/MWh. Ceny jsou tak na stále srovnatelné úrovni, jako ve všech letošních předcházejících kolech, ve kterých byly dosaženy průměrné ceny mezi 50,1 a 52,7 EUR/MWh.

Inovativní aukce otevřela cestu akumulaci

Letošní novinkou je takzvaná inovativní aukce, která nabízí jiné podmínky, než běžné samostatné aukce. Na rozdíl od běžných aukcí se nesoutěží výkupní cena, ale pevný bonus, který výrobci dostanou k tržní ceně. Stejně tak nebudou mít žádný nárok na podporu v hodinách se zápornou cenou.

V současné době již existuje podobné pravidlo pro podporované obnovitelné zdroje uvedené do provozu od roku 2016, nicméně aby ztratily nárok na podporu, záporná cena musí být na denním trhu dosažena minimálně v 6 navazujících hodinách.

Aukce se mohly účastnit jak jednotlivé zdroje, tak kombinované zdroje. V tomto případě se jedná o kombinaci několika různých elektráren či akumulace, které dodávají elektřinu do sítě skrz společnou přípojku.

Do této aukce o objemu 650 MW bylo podáno 133 nabídek o celkovém výkonu 1095 MW, přičemž 50 z nich byly samostatné solárních elektrárny (310 MW) a 83 kombinované zdroje (785 MW). Z aukce musel regulátor vyřadit 14 projektů o výkonu 71 MW.

V inovativní aukce nakonec uspělo 73 projektů o výkonu 677 MW. 384 MW připadlo 28 kombinovaným zdrojům, 27 z nich tvořila kombinace solární elektrárny s akumulací a 1 kombinace větrné elektrárny s akumulací.

V případě samostatných elektráren byla vysoutěžena podpora mezi 9,6 a 30 EUR/MWh, vážený průměr činil 26,5 EUR/MWh. U kombinovaných zdrojů, které tvořily většinu úspěšných projektů, výše vysoutěžené podpory dosahovala od 19,4 do 55,2 EUR/MWh, její vážený průměr dosáhl 45 EUR/MWh. Tyto částky tedy zdroje dostanou jako fixní bonus k tržní ceně, tedy hodnoty nelze přímo srovnávat s výkupními cenami, které jsou soutěžené v běžných aukcích.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(52)
energetik
7. říjen 2020, 13:54

To jsou krásné ceny 52,2 EUR/MWh za solární energii a není tedy nutné je dále snižovat když není konkurence. Tak bezpečnou, čistou a levnou energii nikdo z jiného zdroje nevyrobí.

Martin Hájek
7. říjen 2020, 16:23

Vážně? A proč tedy jsou vůbec nějaké aukce, když nikdo jiný nedokáže vyrobit elektřinu levněji?

Jiří
7. říjen 2020, 19:34

S průměrným příplatkem 45 Eur/MWh k tržní ceně se logicky nemůže jednat o levnou energii.

energetik
8. říjen 2020, 07:15

zelený bonus 45 Eur/MWh je jiná aukce, to je pro elektrárny s akumulací. A pokud jim není dovoleno dodávat systémové služby jako v ČEZku, tak je těch 45 Eur/MWh ještě málo. Za systémové služby by vydělali více.

Emil
8. říjen 2020, 07:34

Rádoby energetiku, zkuste přečtěte si ten článek znovu, pomalu a pořádně. Není to žádná jiná aukce pro elektrárny s akumulací. Je to jedna aukce, do které se mohou hlásit jak elektrárny s akumulací, tak bez ní. Společně soutěží o fixní bonus za jiných podmínek než v dosavadních aukcích na pevnou výkupní cenu.

energetik
8. říjen 2020, 08:02

V ČR (a zřejmě i v Německu, ČR PPDS přílohu č.4 kopíruje podle Němců) není dovoleno dodávat systémové služby akumulátorem bez spojení s rotačním generátorem. Pro ty ostatní v PPDS příloze č.4 požadováno že funkce na podporu sítě P(u), Q(u)a P(f) musí poskytovat povinně bez nároku na odměnu.

Z toho důvodu je ten zelený bonus ještě malý.

heap
7. říjen 2020, 14:22

A teď prosím všichni poděkujme dětem v Kongu, za jejich práci v bezpečných dolech na tu nejčistější evropskou energii. Poděkujme dětem v Ghaně, za jejich pracovní nasazení při "recyklaci" panelů (co je příliš složité na rozebrání se bezpečně spálí a zahrabe pod zem).

Dotace 52,2 Eur/MWh je tak nádherná a koncová cena pro zákazníky jistě bude ještě nižší.

Josef
7. říjen 2020, 14:52

Můžete ty děti živit, když máte problém že pracují, moji praprarodiče pracovali od 12 let a je otázkou jestli se jinak než takto lze dostat k moderní společnosti

Jan Veselý
7. říjen 2020, 15:34

Mám pro ty děti v Kongu špatnou zprávu, nebudou na těžbu kobaltu potřeba. A "děti v Ghaně" taky asi utřou nos, mechanizovaná recyklace je levnější.

A nastudujte si rozdíl mezi výškou dotace a výkupní cenou.

Kamil Kubů
8. říjen 2020, 09:14

Ten rozdíl je celkem jednoduchý.

Vysoutěžená cena je maximální výše "příplatku" k tržní ceně, pokud cena na trhu klesne pod referenční úroveň. Aktuální nastavená úroveň je myslím 68 €/MWh. Pokud je cena na trhu záporná alespoň 6 hodin v kuse, tak se podpora nevyplácí vůbec

Jinými slovy, kdo vysoutěžil oněch 52,2€, tak při obvyklém rozmezí cen na burze má svých 68€ za MWh jistých. Při výkyvech hluboko k nule je pořád v plusu a pod 52,2 se nedostane. Pouze ve zcela mimořádných případech, kdy se cena na více jak šest hodin propadne pod 0, tak nedostane nic. A taková situace by nastala pouze uprostřed velmi slunečného dlouhého dne kdy by zároveň hodně všude foukalo, což Fraunhofer statisticky dokládá, že nenastane skoro nikdy. Pokud je cena na trhu vyšší než těch 68€, tak je v balíku, protože přeplatky se nevrací.

Divíte se, že za takové situace prodávají všichni tihle zachránci planety silovou elektřinu za pár kopějek, když to jejich investici nijak neohrozí? A že je jim cena pro koncového spotřebitele z vysoka ukradená, protože oni za distribuci a systémové služby neplatí? Že je jim ukradené, že tím vytlačí z trhu kompletně "ovladatelné" zdroje, protože si na sebe nedokážou vydělat a tím vytvoří situace pro velké nedostatky zdrojů ve špatných dobách?

Já se tedy vůbec nedivím. Jen mi není jasné, proč jim to ti obyčejní Němci tak žerou.

pr
8. říjen 2020, 11:20

Omyl, to nejsou zachránci planety jak se domníváte. Zachránci planety se vycinkali z peněz jako první. Už nemají kde a ani za co. Toto je druhá vlna - takzvaní businessemani. To jsou ti,kteří by klidně stavěli i jaderné elektrárny, ale holt tohleto nese nyní více. Jsou schopni vyšponovat cenu do lichvářských výšin (viz. ČEZ). Podobně jako je tomu u nás s nemovitostmi. "Cihlu v ruce nikdy neměl, ale odborník je to na slovo vzatý".

Josef
8. říjen 2020, 17:32

Problém není v lidech co dotace požadují, ale ve státu co dotace dává tedy ve voličích, ale jejich názory jsou jsou zase výsledkem školní a mediální propagandy.

Opět problém vedení.

energetik
8. říjen 2020, 11:38

Záměrně a účelově mícháte dvě aukce s různými pravidly dohromady.

V aukci pro akumulační systémy (které se nemohou stejně v ČEZku účastnit dobrovolně systémových služeb za odměnu) je to zelný bonus jako příplatek k ceně silové energie na burze. Což je pochopitelné, na systémových službách by vydělali více, takže toto je pro koncové spotřebitele levnější.

Ale v aukci bez akumulace je vysoutěžená cena čistá koncová cena bez příplatku.

Kamil Kubů
8. říjen 2020, 19:31

Záměrně a účelově uvádíte nepravdivé informace o systému německých aukcí. Protože mi jde lépe angličtina, budu citovat Wikipedii, kde je shrnuté to co najdete německy napsané v zákoně o obnovitelných zdrojích známém jako EEG: "A significant revision to the EEG came into effect on 1 August 2014. The prescribed feed-in tariffs should be gone for most technologies in the near future. Specific deployment corridors now stipulate the extent to which renewable electricity is to be expanded in the future and the funding rates are no longer set by the government, but are determined by auction.[10]:7 Plant operators market their production directly and receive a market premium to make up the difference between their bid price and the average monthly spot market price for electricity. The EEG surcharge remains in place to cover this shortfall."

BundesNetzAgentur má sice také anglickou verzi, ale detailní tabulka s konkrétními hodnotami je jenom v němčině. Takže se tam dočtete u příkladu následující: "Daraus ergibt sich für eine 100 kWp Anlage folgender Zahlungsanspruch für die Direktvermarktung (Marktprämie nach § 20 EEG): AWMP = 10 / 100* 10,12 + 30 / 100 * 9,85 + 60 / 100 * 7,82

= 8,66 Ct / kWh

"

Přestaňte tady tedy prosím omílat, jak je v aukcích vysoutěžená finální tržní cena a jak je hrozně nízká, protože skutečná cena, kterou obdrží provozovatel FVE je o pěkný kousek výš a jak vidíte v pohodě se pohybuje nad dvojnásobkem tržní ceny na burze.

Milan Vaněček
8. říjen 2020, 20:24

Řada příznivců jádra zde uvádí falešné informace o ceně elektřiny z utility scale fotovoltaiky v Německu.

To je jediná kategorie která jde srovnávat s utility scale jadernými elektrárnami.

Ty německé aukce na středně velké fotovoltaické instalace (viz třeba pan Kubů) bychom mohli srovnávat pouze s malými jadernými reaktory (až budou za x let k disposici). Zatím jádro nemá nic takového pro srovnání.

No a pro Němce s fotovoltaikou na střeše platí stále FiT, který se neustále snižuje.

Jak se v Německu a EU staví fotovoltaika bez dotací, o tom nejvíc ví firma z Mnichova BayWa r.e., napište si o firemní materiály zde

baywa-re.com/en/rethink-energy/

A neunavujte nás srovnáváním váhy slona a jezevčíka.

Kamil Kubů
8. říjen 2020, 21:06

Pane Vaněčku, jako obvykle faulujete argumenty.

Nikdo nic nesrovnává. Diskutujeme o tom, zda se v německých aukcích soutěží finální cena nebo výše podpory. Vaše argumenty jsou obvykle o něčem jiném.

BayWa staví bez dotací, protože na tak velkou utilitu dotaci stejně nedostane a protože má predjednany PPA kontrakt jehož provozní a cenové podmínky nejsou veřejné a tak jej nemůžete použít jako argument v porovnání s cenou v aukcích. Pokud ten údaj máte, použijte jej a neplacejte zbytečně obecné informace.

Milan Vaněček
8. říjen 2020, 21:30

Nebuďte trapný s údaji z roku 2014. Pro mě je podstatné, že FVE v EU se staví už nyní na komerční bázi, bez dotací, zatímco nové JE jen se silnou podporou státu, komerčně se postavit nedají, protože by neustále vyráběly vysoko nad tržní cenou na burze.

Kamil Kubů
8. říjen 2020, 22:45

Tak znovu pane Vaněčku.

Nejde o konkrétní výši, uvedl jsem příklad co je v aktuálním oficiálním dokumentu německého regulátora. Nejde o hodnoty z roku 2014, ale z ledna 2020. Pokud trváte na uvedení aktuálních hodnot tak pro říjen 2020 jsou koeficienty 9,04/8,08/6,99 a 6,34 pro instalace nad 750 kW. Zas tak velký rozdíl to není, vzoreček je stejný.

Na komerční bázi bez dotací dokáže postavit kdokoliv cokoliv, pokud dostane za produkci pořádně zaplaceno. Protože se zatím bez dotací staví v naprosté většině PPA projekty bez uveřejněných cenový a provozních podmínek, argumentovat jimi ohledně nízkých výrobních cen je manipulace.

Reálně všechny dotované FVE projekty vyrábějí vysoko nad cenou na burze, protože součet tržní ceny a příplatku je jejich skutečná reálná cena, nikoliv to, čím se tady neustále snažíte argumentovat.

Nebuďte trapný s těmi Vašimi manipulacemi.

Milan Vaněček
8. říjen 2020, 22:58

Já o voze Vy o koze. Já píši o existujících nedotovaných FVE v Evropské unii, Vy o dotovaných. Já o státem nedotovaných nových JE v EU nevím, a Vy?

Já porovnávám utility scale elektrárny mezi sebou, Vy ??

Emil
8. říjen 2020, 23:18

Nevážený trolle Vaněčku, opravdu je pro vás tak těžké pochopit, že pan Kubů neporovnává nic s ničím, a pouze diskutuje o podmínkách německých aukcí, což je mimochodem téma článku?

Že se někdo v Německu rozhodl postavit fotovoltaickou elektrárnu na základě PPA kontraktu už dávno víme, opakujete to tu stále dokola jako kolovrátek. Podrobnosti kontraktu ale známé nejsou, takže těžko jej s něčím porovnávat, i kdyby tu touhu někdo měl, což zjevně kromě vás nemá.

Kamil Kubů
8. říjen 2020, 23:38

Ano pane Vaněčku, píšete o existujících nedotovaných FVE v Evropě. Opravdu existují, já to nerozporuji.

Vy se snažíte argumentovat, že tyto elektrárny vyrábějí levněji EE než elektrárny jaderné. Vzhledem k tomu, že se v naprosté většině jedná o FVE se zajištěným odbytem pomocí neveřejného PPA kontraktu, jehož cenové a provozní ujednání neznáte a neuvádíte, není Vaše argumentace založena na faktech, ale domněnkách.

Uvedl jste zde nově zahájenou stavbu investora BayWe. Doložte prosím finanční a provozní parametry PPA kontraktu, aby bylo možné porovnat je s jinými utility scale zdroji EE. Pokud tyto údaje nemáte, přestaňte prosím prudit v diskusi, která se týká něčeho jiného.

Milan Vaněček
9. říjen 2020, 08:29

Tak už se sešli dva ignoranti co píši o "prescribed feed in tarifs z roku 2014" když je řeč o středně velkém segmentu FVE se specielními požadavky placeném pomocí aukcí, které v 2014 ani neexistovaly. Že se parametry FiT mění to víme ... ale opět opakuji, jste mimo mísu, pane E. T. i Kubů.

Dovzdělejte se, přečtěte si ten můj odkaz ať jste v obraze o FVE a pak můžem diskutovat.

Jinak je to marný, marný, marný.

Kamil Kubů
9. říjen 2020, 09:00

Váš odkaz jsem si přečetl a nic k probíranému tématu jsem tam nenašel.

Pokusím se to popsat naprosto jasně a srozumitelně. Otázka zní, jestli cena vysoutěžená v aukci je finální cena pro výrobce nebo výška dotace podle zákona o podpoře OZE v Německu.

Já tvrdím, že je to výška dotace, zde konkrétně formou takzvané "marketprämie" a snažím se to citacemi z oficiálních zdrojů německého regulátora.

Vy se neustále snažíte tvrdit, že existují levné nedotované FVE v Německu, což není předmětem diskuse, a nedokládáte to žádnými fakty, ale pouze domněnkami odvozenými z marketingových propagací jednoho konkrétního investora.

Opakuji. Buď doložte fakta ke svým tvrzením a můžeme je posoudit, nebo vyvraťte jinými fakty moje tvrzení, že se soutěží výše podpory a ne koncová cena. Pokud tohle nedokážete, je to s Vámi marný, marný, marný.

energetik
7. říjen 2020, 16:52

A hlavně poděkujte nejchudšímu vyrabovanému státu světa Niger, kde atomtororisté těží uran a zotročují lidi (i děti). A kde otroctví bylo formálně zrušeno až v roce 2003 a přesto se odhaduje že tam dosud rube uran až 800 000 otroků.

A netřeba chodit tak daleko do Nigeru. Není to tak dlouho kdy stejným způsobem byly atomteroristy zotročování političtí vězni i v ČR. A postižení a pozůstalí za toto zotročení nebyly dosud adekvátně odškodněni.

Mimochodem jaderná energetika se bez lithia neobejde a z těch akumulátorů se to lithium dá alespoň recyklovat a stále používat, na rozdíl od jaderné energetiky která jej nadobro znehodnotí.

Bizon
7. říjen 2020, 18:31

Uran, kobalt, značkové oblečení, iPhone... To všechno produkují prakticky otroci (i děti). To že upozorňujete selektivně jen na jediné je pokrytecké demagogické hraní na city. Civilizace má svoje vedlejší dopady, ať je to nepřímá CO2 stopa, země zhuntovaná těžbou, země zničené válkou kvůli surovinám... Materiály a energii potřebujeme ať bude energetika JE nebo OZE.

Josef
8. říjen 2020, 17:37

Co se týče uranu, pak ten těžili všichni vězni bez ohledu na to, jestli byly političtí nebo ne. Krom toho dnes jsou také politické procesy a přibývá jich.

Martin Hájek
7. říjen 2020, 16:29

Fotovoltaika s baterkou a hele, zelený bonus 45 Euro/MWh. Je to zjevně úplně konkurenceschopné a pokud ne, tak do 5 let to určitě bude :-))))).

energetik
7. říjen 2020, 17:02

A mohou v Německu nabízet systémové služby s tím akumulátorem v tomto případě, nebo je to jako v ČEZku a nemohou? Nebo nemožnost byla v podmínce pro aukci?

Například v Austrálii a jiných otevřených trzích ze systémovými službami se na akumulátory bonus nedává, protože si mohou jejich provozovatelé vydělat na systémových službách. Tam kde jim to není umožněno je tedy zelený bonus adekvátní.

Martin Hájek
7. říjen 2020, 19:52

Kdybyste si to pečlivě četl, tak byste zjistil, že instalace akumulátoru vůbec nebyla podmínkou účasti v aukci. Jenomže když nesoutěžíte na výkupní cenu, ale na zelený bonus, tak Vás najednou začne zajímat, jaká je tržní cena elektřiny v době, kdy dodáváte do sítě a akumulace začne být zajímavá. Pokud Německo nechce skončit katastrofou, bude muset na tento typ aukcí zcela přejít. Spotřebitelům bude ovšem potřeba vysvětlit, že tohle je ta skutečná cena OZE, kterou budou platit.

Ivan Novák
7. říjen 2020, 21:55

Troufl bych si hádat, že skutečné ceny dosud dosaženo nebylo, bude vyšší ještě o náklady na sezónní zálohy, ty bude nutné taky nějak uživit, až starý prohnilý svět konvenčních výroben zmizí.

Martin Hájek
7. říjen 2020, 22:53

Samozřejmě, také je potřeba mohutně investovat do elektrických sítí, aby ty elektrárny bylo kam připojit. Dále redispečink, rostoucí náklady na systémové služby atd. To všechno samozřejmě platí konečný spotřebitel také.

energetik
8. říjen 2020, 07:27

Samozřejmě že skutečné ceny nebylo dosaženo, ta může například být bez připojení, úpravy sítě a vyšších nároků na nákladů na zálohu až:

"Aby mohla být elektrárna Hinkley Point C postavena, musela vláda garantovat výkupní cenu elektřiny 92,5 libry (2647 Kč) za MWh po dobu nejméně 35 let. Tato cena je nyní více jak dvojnásobkem ceny elektřiny ve Spojeném království. Také je to výrazně vyšší cena, než cena, kterou slibují dlouhodobé projekty pobřežních větrných elektráren (pro rok 2021/2022 – 74,75 libry (2139 Kč) za MWh a pro rok 2022/2023 – 57,5 libry (1645 Kč) za MWh)."

Je tam tedy ještě nějaká rezerva na zdražení.

energetik
8. říjen 2020, 11:45

Troufl bych si tvrdit, že pro koncové spotřebitele je výhodnější platit menší zelený bonus pro někoho z akumulátorem než větší systémový poplatek někomu s trvale roztočenou turbínou a roztopeným kotlem.

Ale to brzy teplárníci pocítí na vlastní kůži v ČEZku, jen co se otevře trh ze systémovými službami nediskriminačně pro všechny.

Martin Hájek
8. říjen 2020, 15:19

Jestli se opravdu něčeho nebojím, tak nedostatečného zájmu o podpůrné služby. Otevření trhu bude samozřejmě oběma směry. Zahraniční výroby budou moci poskytovat podpůrné služby v ČR, ale čeští provozovatelé zase v zahraničí.

Martin Hájek
7. říjen 2020, 16:32

Je evidentní, že fotovoltaické a větrné elektrárny neustále zlevňují a bude to tak navždy. Kdo to nechápe, tomu to pan Vaněček vysvětlí :-).

Milan Vaněček
7. říjen 2020, 17:10

Jediná jistota v tomto nejistém světě je že teplárny pana Hájka budou neustále zdražovat. Kdo to nechápe, tak mu to pan Hájek vysvětlí.

energetik
7. říjen 2020, 17:20

Teplárny s CZT budou za chvíli úplně v řiti, jak se otevře trh ze systémovými službami a akumulační systémy jim začnou ukrajovat se zatím zaručeného zisku kde není zatím dovolená jiná konkurence.

Martin Hájek
7. říjen 2020, 19:42

Ale, ale, to jsou zase hloupé lži. Akumulační systémy jsou pro poskytování systémových služeb povolené už delší dobu. Nic jako zaručený zisk na konkurenčním trhu se službami na rozdíl od podpory OZE neexistuje.

energetik
8. říjen 2020, 07:37

Akumulační systémy jsou pro poskytování systémových služeb v ČR povolené pouze ve spojení s rotačním generátorem. Samostatný akumulátor dosud nemůže v ČR poskytovat systémové služby. Tato tržní deformace je zase práce úspěšného lobbingu teplárníků, aby jim nikdo nevlezl do kšeftu a přitom si mohli akumulátory samy nainstalovat a měli tak náskok před konkurencí než do bude dovoleno i ostatním.

Martin Hájek
8. říjen 2020, 15:23

Zase lež. Jsou povolené v kombinaci s výrobnou elektřiny, která tu baterii dobije. To vůbec nemusí být rotační generátor. Nový kodex ČEPS už řeší i stand alone baterie, kde je situace objektivně komplikovanější, protože je potřeba vyřešit nabíjecí strategii, což není úplně snadné. Ono nejde spoléhat na poskytování služeb od někoho, kdo to může dělat jen po krátkou dobu, pak se vybije a skončí. Věřím, že i Vy pochopíte, že taková soustava by nebyla spolehlivá.

energetik
7. říjen 2020, 17:16

To není nutné neustále zlevňovat, zvláště když je vysoká poptávka. Úplně stačí když nebudou mít a již ani nemají konkurenci, snad jen mezi sebou, ale to si jistě dohodnou, tak jako to dělá i ČEZ. Není kam spěchat, uhlí končí, jádro má vývojový skluz minimálně 60 let a velkou vodu už nikdo v Evropě nikde nepostaví, větrníky mají svou aukci a nelezou si do zelí. A každý ví že v další aukci díky neustálému rychlému solárnímu pokroku může nabídnou za stejnou cenu na stejném prostoru vyšší výkon a tedy i více vyrobené energie a tedy bude mít vyšší zisk, když počká na další aukci se stejnými cenami.

Emil
7. říjen 2020, 17:45

Rádoby energetiku, poptávka v solárních aukcích je právě naopak dlouhodobě zhruba 3× nižší než nabídka. Vaše teorie, jak ta většina neúspěšných projektů schválně soutěží s nekonkurenceschopnými nabídkami, aby ta menšina úspěšných mohla mít vysoký zisk, je stejně k smíchu jako všechny ostatní vaše "zasvěcené" příspěvky tady.

Jaroslav Studnička
7. říjen 2020, 18:38

Na bitevním poli jménem oenergetice tu opět lítají granáty ze zákopu do zákopu a přitom se na nás zvesela směje EP, který dneska odhlasoval přísnější hranici snížení emisí CO2 na 60% k roku 2030.

Rostislav Žídek
8. říjen 2020, 00:27

To však není v rozporu s vybudováním nového bloku v Dukovanech. Naopak, nahrává to klidně i blokům dvěma...

... jako řekněte sám, za kolik bude elektřina z OZE, když jen fixní bonus k tržní ceně dostanou 45EUR/MWh...

=> a jak všichni potvrdí, protože se jádro staví dlouho, je načase začít hned. A naopak investice do solaru a vrtuli jeste na par let odlozit, protoze ty pak hrave a rychle postavime pozdeji za mnohem lepsi ceny :) Cimz doplnime nas mix o interminentni zdroje podle toho kolik uzname za vhodne.

energetik
8. říjen 2020, 07:49

Tak to asi budou muset předělat i ty záložní generátory z nafty na plyn nebo vodík :-) Jinak to z těmi oblaky kouře a sazí pravidelně vypouštěnými z areálu JE při pravidelných testech asi nedáme. Největší "strnada" je jak tu energii z dieselu prodávají v ČEZku jako takzvaně "bezemisní" jadernou.

Ivan Novák
8. říjen 2020, 09:21

Pravidelně několik hodin za rok?

energetik
8. říjen 2020, 11:25

Jeden test jednoho generátoru ze šesti:

"146 megawatthodin (MWh) elektřiny, která by přibližně 40 českým domácnostem vystačila na celý rok."

"Každý z šesti hlavních dieselových generátorů v elektrárně absolvuje zkoušku v podobném rozsahu jednou za tři roky."

Pak tam jsou ještě 4 diesely nehlavní. Jak jsem tam byl, tak startovali jeden každou hodinu.

"Šest nejdůležitějších dieselových generátorů se testuje minimálně dvakrát měsíčně. Jednou za dva týdny se zkouší start a několikaminutový provoz bez výroby elektřiny.

„Jednou za tři měsíce vyrábí dieselgenerátor elektřinu pouze pro systémy uvnitř elektrárny a jednou za rok putuje proud do přenosové soustavy,“ "

"Za hodinu si naftový agregát vezme 1500 litrů"

To je zbytečných emisí a spálené nafty, to by se mělo zakázat, ať si zálohu řeší jinak a efektivněji.

https://oenergetice.cz/elektrarny-cr/zalozni-generator-v-temeline-poprve-dodaval-elektrinu-do-site-po-24-hodin

Ivan Novák
8. říjen 2020, 14:09

Srovnávat výrobu probíhající v řádu hodin za rok s roční spotřebou domácností je demagogická hloupost, nevím, proč to propagandisté ČEZ (a nejen oni) dělají. Diesely čoudí, o tom žádná. Ovšem trvám, že u JE jen občas a krátce a dýchá to pouze placený, zdravotně opečovaný personál. Myslím, že převod jedné linky pražské MHD z autobusů na elektřinu by měl daleko významnější zdravotní efekt, než vyčištění spalin těch bezpečnostních dieselů.

Vlastní spotřeba Dukovan i Temelína je zálohovaná i blízkými VE, ale pomocí vedení, která se teoreticky můžou porouchat. Ty diesely jsou přímo v areálech JE, lepší praktické zabezpečení známo není.

Jaroslav Studnička
8. říjen 2020, 08:24

Souhlasím, jedině výstavba všech nízkoemisních zdrojů je řešením.

energetik
8. říjen 2020, 07:43

Super, dobrá zpráva, ale mohlo to být i více než 60%. "bo co neni stopro to mě dycky smoli"

Martin Hájek
8. říjen 2020, 15:26

Jasně, pojďme na stachanovských 130 %, ať je ten nesmysl každému zřejmý.

Jaroslav Novák
8. říjen 2020, 00:47

dosažené ceny EE VYZÝVAJÍ k jasnému rozhodnutí DOSTAVBY ETE34=ETE12 a EDU56 a ještě nárůst spotřeby o 100% (viz dena a DGB) v r. 2030 naznačují značné problémy v zásobování ELEKTŘINOU, čeští politici jako by byli v rauši neodpovědných rozhodnutí, a je nutné je o predikovaných spotřebách EE včas informovat a k odpovědnosti donutit, jinak OHROŽUJÍ ČR A OBECNÉ OHROŽENÍ Z rozpadu EPS zvyšují. Kecy a pindy zdejších diskutujících jsou k ničemu, pouze jasně strukturovaný dopisy RVESS ČR a vládě ČR dává naději zmírnit ceny EE a krizi energetiky EU odvrátit.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se