EASE: Úložiště energie jsou klíčem k dekarbonizaci dopravního sektoru