Domů
Evropská Unie
EU: Posílení vůdčí pozice v elektromobilitě i rozšíření pravidel pro dovoz plynu

EU: Posílení vůdčí pozice v elektromobilitě i rozšíření pravidel pro dovoz plynu

Evropská komise na své schůzi dne 8. listopadu zaujala jasný postoj k otázce budoucí klimatické politiky, nové legislativě týkající se dovozu plynu a podpory elektromobility. Na meetingu se vyslovila pro nasměrování Evropy jakožto lídra v čisté mobilitě, rozšíření evropské legislativy v oblasti dovozu plynu a hlubší implementaci závazků, které pro Unii vyplývají z Pařížské klimatické dohody. To vše v rámci klimaticko – mobilitního balíčku.

Komise zaujala jasný postoj k Pařížské dohodě a z ní vyplývajícího závazku týkajícího se snížení emisí CO2 v rámci Unie o nejméně 40 % do roku 2030. Z klimatické dohody pro mezinárodní společenství vyplývá povinnost k nastoupení na cestu k modernímu nízkouhlíkovému hospodářství a Evropská unie chápe hlubokou transformaci automobilového průmyslu jako jeden z hlavních kroků, jak tohoto dosáhnout.

V zájmu urychlení přechodu na vozidla s nízkými či nulovými emisemi Komise na schůzce 8. listopadu navrhla nové cíle pro průměrné emise CO2 nových osobních vozidel a dodávek, které budou platit od roku 2025 a 2030. Tyto druhy vozů budou v roce 2030 povinně muset produkovat množství emisí nižší o nejméně 30 % oproti roku 2021. Součástí legislativního balíčku budou rovněž inovace v oblasti nových technologií a obchodních modelů a efektivnější využívání všech druhů dopravy pro přepravu zboží.

Rozšíření společných pravidel EU v oblasti dovozu plynu

Jednotný trh s plynem je základním kamenem Energetické unie a klíčovou prioritou Evropské komise. V návaznosti na projev prezidenta Junckera ze dne 13. září Komise navrhla společná pravidla pro plynovody vstupující na evropský vnitřní trh s plynem. Cílem bude mimo jiné zlepšit fungování vnitřního trhu EU a posílit solidaritu mezi členskými státy – změny budou provedeny navrhovanou novelizací směrnice o plynárenství.

Cílem pozměňovacího návrhu je doplnit stávající směrnici tak, aby bylo ujasněno, že hlavní zásady energetické legislativy EU jsou aplikovatelné i na úpravu týkající se plynovodů vedoucích z a do zemí mimo Unii. Jde především o principy přístupu třetích stran, celní regulace či transparentnosti.

Tímto by mělo být zajištěno, že všechny hlavní plynovody vstupující na území EU budou regulovány unijními pravidly – nakládání s nimi bude transparentní, budou přístupné všem provozovatelům a budou fungovat s co největší efektivitou. Toto vyjasnění má rovněž přispět k plnění cílů plynárenského trhu EU, tedy k zajištění zdravé konkurence, vysoké energetické bezpečnosti a stejných standardů.

Zdroj úvodního obrázku: Evropská komise

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se