Kalifornie: Nový návrh zákona zakazuje od roku 2040 registraci vozidel vypouštějících emise