Domů
Čistá mobilita
Německo si ve srovnání s EU stanovilo dvojnásobný cíl v podílu obnovitelných energií ve svém dopravním sektoru

Německo si ve srovnání s EU stanovilo dvojnásobný cíl v podílu obnovitelných energií ve svém dopravním sektoru

Německo do roku 2030 zvýší podíl obnovitelných energií ve svém dopravním sektoru na 28 %, rozhodl minulý týden vládní kabinet, když schválil návrh legislativy navržený ministerstvem životního prostředí. Kvóta pro snižování emisí skleníkových plynů je navržena tak, aby zvýšila používání biopaliv v kapalných palivech pro dopravu a podpořila vybudování infrastruktury pro nabíjení elektrických vozidel.

Německá vláda se dohodla na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v tomto odvětví na 28 % do roku 2030, což je dvojnásobek oproti cíli Evropské unie (EU).

„Německý cíl je dvakrát vyšší než cíl EU (14 %), což znamená, že země se rozhoduje pro velmi, velmi ambiciózní plán,“ uvedla na tiskové konferenci ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová. Dodala, že je to nezbytné kvůli selhání Německa snížit emise z odvětví dopravy od roku 1990.

Podle kvóty na snižování skleníkových plynů jsou výrobci minerálních olejů povinny snižovat emise ze svých paliv pomocí produktů šetrných ke klimatu. Jedná se například o moderní biopaliva, zelený vodík nebo elektřinu, přičemž jejich kvóta stoupá ze současných 6 % na 22 % do roku 2030.

Nová legislativa stanoví, jaké druhy obnovitelných paliv lze k dosažení této kvóty použít a v jakém rozsahu. Zatímco podíl pokročilých biopaliv (paliva ze zbytků, jako je sláma a hnůj) se má do roku 2030 zvýšit z nuly na nejméně 1,75 %, podíl biopaliv z potravinářských a krmných plodin bude zmrazen na současném stavu 4,4 %. Používání palmového oleje bude naopak do roku 2026 vyřazeno. Právě palmový olej se často používá ke splnění kvót a tvoří až 20 % biopaliv.

„Nechceme v nádrži jen slepě chtít více alternativních paliv. Chci propagovat paliva, která jsou účinná a dostupná a která chrání klima bez ničení přírody,“ uvedla Schulzeová.

Zákon zahrnuje vůbec poprvé kvótu pro e-paliva pro letadla tak, aby bylo možné využívat obnovitelná paliva v leteckém odvětví. Další novinkou je využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů ve vozidlech s elektrickým pohonem jako způsob, jak dosáhnout kvóty na snižování emisí skleníkových plynů.

Dodavatelé si mohou koupit tzv. zelené certifikáty, dokládající, že je určitá elektřina vyrobena s využitím obnovitelných zdrojů energie, od provozovatelů dobíjecích stanic, ty se pak k dosažení kvóty započítají třikrát. „Záměrem je nepřímo zapojit průmysl minerálních olejů do provozu celostátní nabíjecí infrastruktury,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Toto opatření bylo kritizované odvětvím biopaliv, protože „způsobí, že opatření v oblasti klimatu vypadají, jako by se děla tam, kde k nim nedochází,“ uvedl v tiskové zprávě Elmar Baumann, výkonný ředitel Asociace německého průmyslu biopaliv.

Jelikož biopaliva v současné době představují až 98 % energie z obnovitelných zdrojů energie v silniční dopravě a miliony automobilů se spalovacími motory zůstanou používány po dalších 10 let, je třeba biopaliva považovat za „nejvýznamnější příspěvek“ ke snížení emisí skleníkových plynů. Zazněly i názory, že kvóta na snižování emisí skleníkových plynů by se měla zaměřit na emise paliv, protože elektrická mobilita je podporována mnoha jinými způsoby.

Německá energetická agentura (DENA) rovněž kritizuje, že vícenásobné připsání snižuje skutečné úspory skleníkových plynů. Vládní zákon zahrnuje „nezbytné kroky“ ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v dopravním systému do roku 2030. Zda však bude směrnice dostatečná k tomu, aby nezbytně přispěla ke stávajícím cílům snížení emisí skleníkových plynů v německém dopravním sektoru o minus 40–42 % oproti úrovním z roku 1990, zůstává otázkou, uvedla DENA v tiskové zprávě.

Německá legislativa týkající se kvót skleníkových plynů vychází ze směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie (RED II). Návrh musí ještě projít Německým spolkovým sněmem, od kterého se očekává, že zavede změny předtím, než koaliční většina schválí zákon před letní přestávkou.

Zdroj úvodní fotografie: DHL

Komentáře

(39)

PetrV

9. únor 2021, 08:41

Vodíkový průmysl do vlaků a autobusů. Na bezpečnost lidí nemyslí, spíš na sosání dotací.

Jan Veselý

9. únor 2021, 09:17

"Podle kvóty na snižování skleníkových plynů jsou výrobci minerálních olejů povinny snižovat emise ze svých paliv pomocí produktů šetrných ke klimatu. Jedná se například o moderní biopaliva, zelený vodík nebo elektřinu, přičemž jejich kvóta stoupá ze současných 6 % na 22 % do roku 2030."

Jinými slovy zase mimo. Jde jim o to, aby se ropa krakovala zeleným vodíkem, ne vodíkem ze zemního plynu.

Petr

9. únor 2021, 11:42

Vy to máte mimo. Když si budou moci nakupovat pro dopravu certifikáty co ztrojnásobují účetně použitou OZE elektřinu, tak to pro ně bude majoritní, že se na ostatní věci v čele s nejlbějším vodíkem dopravci vykašlou.

Bob

9. únor 2021, 20:07

Pane Veselý:

K výrobě benzínu se používá termické, nebo katalytické krakování těžkých frakcí ropy a při tom se uvolňuje malé množství vodíku jako vedlejší produkt. Těžší uhlovodíky se rozkládají na lehčí.

Hydrogenace, ke které se používá vodík se používá na výrobu jiných produktů. Třeba hydrogenaci (ztužování) rostlinných olejů.

Lubos Vozar

10. únor 2021, 09:30

Pan Bob:

Hlavnou vyrobnou jednotkou na vyrobu benzinu je FCC (Fluid Catalytic Cracker). V Hydrokraku sa vyraba najma Nafta, ale samozrejme vzdy su tam aj ostatne frakcie. Oba procesy spotrebuvaju velke mnozstvo vodika tak isto ako Hydrogenacia (desulfurizacia). Process, ktory ako byproduct vyraba vodik je CCR (Continuous Catalytic Reforming)vyrabajuci najma vysoko-oktanovy reformat a POX (Partial Oxydation)na ktory narazate asi vy, ten ako vy spominate moze byt termicky a kataliticky a vyraba syngas a vodik.

Bob

10. únor 2021, 18:27

Pan Veselý psal o krakování a že by se k němu používal zelený vodík.

Krakování je termické, nebo katalytické a v obou případech není surovinou vodík.

Existuje ještě katalytické hydrokrakování a tím lze také mimo jiné vyrábět naftu. Nebo mazací oleje. Tam je surovinou i vodík a probíhají tam jiné reakce, než u krakování.

Reforming je zase ještě něco jiného (jiné reakce). Používá se v dalším stupni zušlechťování benzínu (zvyšování oktanového čísla) a tam je produktem i značné množství vodíku.

Pan Veselý to trochu domotal dohromady - oleje, krakování a vodík. Možná měl na mysli výrobu mazacích olejů hydrokrakováním.

Vodík z reformingu se dá použít na hydrokrakování a výrobu olejů (případně nafty) a potom zelený vodík nebude potřeba.

Rafinérie si většinou vystačí s vlastní produkcí vodíku jako vedlejšího produktu při zpracování ropy.

Velkým spotřebitelem vodíku je výroba polotovarů pro plasty (např. etylenu). Tam by se mohl zelený vodík uplatnit spíše. Ovšem je otázka, zda chceme podstatně dražší plasty, když zelený vodík je několikanásobně dražší, než ten vyrobený ze zemního plynu.

Aby to spíše neskončilo masivním pašováním plastového granulátu z východu. Ostatně už nyní se ho do Evropy více dováží, než vyrábí.

Matěj

9. únor 2021, 08:49

Mám radost, že ze surovin na výrobu biopaliv vyřadí palmový olej. V opačném případě by z fenomenálně druhově bohatých pralesů v Indonésii a na Borneu zůstala jednodruhová plantáž.

Juan

9. únor 2021, 09:39

Lidé zoufale hledají a chtějí "Happy End" řešení . Silná potřeba žádoucího výsledku upřednostňuje výběr modelů, které vedou k závěru, že pokud nastane problém, bude za několik let vyřešen. Zdá se, že politické názory jsou založeny na různých,falešných modelech, jak vyřešit energetický problém, kterému svět čelí.Propagovaný Great Reset a plánovaná Energiewende, slouží pouze jako amatérská kamufláž blížícího se zhroucení.

Na základě práce Josepha Taintera také víme, že přidaná složitost také podléhá snižujícím se výnosům a vede ke zhroucení civilizace

Standardní výpočty návratnosti energie z investované energie (EROEI) ignorují skutečnost, že přidaná složitost má obvykle velmi nepříznivý dopad na ekonomiku kvůli klesajícím výnosům, které produkuje.

Obnovitelné zdroje paliv jsou daleko před fosilními palivy, pokud jde o složitost: vyžadují sofistikované systémy výroby,skladování a distribuce, a proto je nelze považovat za rovnocenné ropě nebo elektřině.

Kolísavá povaha difuzní energie z větru a slunce o nízké hustotě bez možnosti akumulace je příliš skromný a nestabilní zdroj vzhledem k obrovskému množství energie potřebnému k fungování globální ekonomiky. Již tento fakt sám o sobě diskvalifikuje těkavé napáječe na bázi slunce a větru coby věrohodnou alternativu za fosilních paliva

Omega

9. únor 2021, 10:02

Pořád se čeká na svatý grál - levnou, dlouhodobou akumulaci energie.

No a v současné době existuje pouze jeden průmyslový postup - elektrolyzér. Všechny ostatní jsou v předprodukční fázi. Sice jsou některé zajímavé a slibné, ale podstatné je tam to "předprodukční".

pr

9. únor 2021, 20:06

Bohudík ten průmyslový postup je natolik energeticky náročný, že se nejedná o akumulaci, ale o přímotop.

Pokud jde opravdu o jediný známý průmyslový postup, tak je alespoň šance na výzkum jiných způsobů akumulace které budou mít přijatelnou účinnost a aspoň elementární bezpečnost.

PetrB

9. únor 2021, 09:59

To, co se neustále řeší je, jak nahradit aktuálně produkované množství energie za stejnou "cenu" a ještě aby to vůbec nebolelo.

Kdyby se stejně intenzivně řešila příčina - nesmyslně nabubřelý konzum, plýtvání a neudržitelný životní styl - tedy alespoň v těch rozvinutějších zemích, pak by změna těchto parametrů byla mnohem rychlejší.

Primární je narovnat cenu energií. Dokud bude cena odrážet jen to s jakou lehkostí se nám daří "dobývat uhlí, ropu, prales..." a spálit je bez ohledu na důsledky, dotud se budeme dusit v tom, co produkujeme.

Co se třeba více zamýšlet na tím, že tak, jak příroda cyklicky mění podmínky a nám se mění množství produkované energie z přírodních zdrojů, by se mohla změnit i naše spotřeba.

Jak? To je otázka.

Ale cesty by se určitě našly. Třeba:

Zvýhodnit akumulaci energií za peníze utržené z vyšší ceny za spotřebu.

Jistě jsou energeticky náročné výroby, které by se daly provádět s ohledem na dostupnost energie.

...

Josef

9. únor 2021, 10:45

Je to čistě politické rozhodnutí co nemá s realitou nic společného. Podíl letecké dopravy na emisích je minimální efekt takových opatření pokud se zamyslíme nad výrobou biopaliv je při nejlepším prakticky nulový. Pokud Němci chtějí "bojovat" s klimatem, pak musí především začít u stacionárních zdrojů tepla tedy vytápění domů , bytů a ohřev TUV. Jenže na to by musela být levná el. energie a ta není, protože Němci si zlikvidovali levné zdroje el. energie a zavedli drahé přitom jejich další kroky vedou k jen k dalšímu zdražování el. energie a akce "vodík" tomu nasadí korunu.

PetrB

9. únor 2021, 11:34

Ano je to politické rozhodnutí.

Ale naopak to má k realitě mnohem blíže tím, že opatření vedou ke zdražení energie obecně. Následně se upřednostňují obnovitelné zdroje...

Pokud tedy za realitu považujeme to, že současný devastační život je neudržitelný. Já jim fandím i přes potíže s přenosovou soustavou...

ijn

9. únor 2021, 10:47

PVE v ČR by dokázaly akumulovat 5OGWh v denním cyklu díky morfologii krajiny, a velkou část SRN větrui slunce vyřešíme, ale ale ale zelení grázlové brání brání brání, politici tlachají tlachají tlachají, krize se blíží ....obrovská cena EE je cíl pro horních 0,001% elektřina bude luxus, 8000 kWh/ročně si málokterá domácnost dovolí!!!

Zapletal

9. únor 2021, 11:08

V ČR by bylo velmi praktické použití vodíku vyrobeného z přebytů výroby OZE když jsou dobré podmínky pro lokální vlakovou dopravu, to na prvním místě. Na rovinu si ale řekněme, že co se týká dopravy je potřeba změnit životní styl. Zkrátka jezdit míň auty, nebo auto nevlastnit vůbec a už vůbec nelítat letecky na dovolenou. V nákladní dopravě je pak na místě větší využití vlakové dopravy, která už z principu potřebuje míň energie. Co se týká potravinářských komodit ,tak nemusíme maso vozit třikrát z jedné země do druhé.

ijn

9. únor 2021, 11:24

životní styl ,....má největší vliv na emise CO2, hromadná kolejová elektrifikovaná doprava ZDRAMA,....!!! Letecké PHM zdražit a létání omezit, viz pozitivní dopady na srážky,....!!! A dostavba ETE34=ETE12 +výstavba EDU56 co nejdříve,....nechť helmuti platí za uskladnění v našich PVE a dokupují neemisní levnou EE z JE,....ČR = energetické srdce Evropy,.....krásný sen musíme naplnit.

Zapletal

9. únor 2021, 12:18

Kolejová doprava ZDARMA njednak není a taky kolejová doprava má na emise, nebo spíš řekněme celkovo spotřebu energie malý vliv. Vlak na kolejích na jednotku přepraveného zboží, nebo na osobu spotřebuje míň energie proti silniční dopravě. O letecké ani nemluvím. Dostavba JE fakt už ne. Svět už jde cestou OZE a proto nezaostávejme. Na čecháčkovskou neonacistickou poznámku na konci reagovat nebudu.

Josef

9. únor 2021, 11:26

Pane Zapletal teď s Vámi souhlasím pokud chceme využívat pouze OZE musíme jak jste popsal zásadně zchudnout, tak to prostě je. Ano k životu nepotřebujete auto , ani letadlo ani vlak ani milion dalších věcí ke kterým jsme se za posledních 200 let od průmyslové revoluce propracovali. Měl byste začít u sebe - uděláte nejlépe když věnujete polovinu svého měsíčního příjmu na dobročinné účely a podle toho také upravíte svůj životní styl..... a svým vlastním příkladem určitě strhnete k takového chování i ostatní.... :) Pamatuji si na jednoho bývalého politika co měl také plná ústa něčeho podobného a přitom vlastnil v Praze několik nemovitostí které mu zajišťovali řádově milionové příjmy - jmenoval je Bursík šéf strany zelených....

ijn

9. únor 2021, 11:43

ten zbohatlý pán MB byl do ČR nasazen na likvidaci LESŮ ČR kůrovcem ZHN biologická, A.Water měla získat VH ČR pro bratra emigranta, který se zabil ve Švajcu, a Veolia byla rychlejší,..... co lze v ČR rozhodnout vlastizrádnými politiky 30let ničící vlastní národ = = voliče???

Zapletal

9. únor 2021, 12:26

Když chceme používat OZE, tak chudnout nemusíme. Vlak má právě nahradit ty auta a letadla, tak prosím nepřekrucujte, co jsem napsal. Rozvoj nezastavíte a OZE budou ten symbol pokroku. Že někdo vlastní nemovitosti, které zdědil, na tom samo o sobě nic špatného není. Pokud k nim nepřišel podvodným způsobem. Samozřejmě hodně Čížků se nezapře a závidí.

Pokub vím, tak ten Bursík nemovitosti zdědil.

Jinak třeba Grégr, který prosadil dostavbu Temelína dostal na motivačních odměnách ČEZu přes svoji přítelkyni Vlasákovou několik desítek milionů korun. To je ale náhoda.

Josef

9. únor 2021, 13:20

Pokud by ČR mělo jed pouze na OZE , pak občané zásadně zchudnou, protože energie bude drahá a nedostupná. Jakákoli společnost kde stát, který kontroluje zdroje se s nimi nepodělí s občany zkolabuje, protože trpící masy zničí vládnoucí třídu. A Vaše představa, že autem bude jezdit cca milion lidí a 9,5 milionů bude jezdit vlakem se směšná. Už dávno před tím kdy lidem začne lidem klesat životní úroveň vláda končí a mění se systém, protože jakákoli modifikace nefunkčního systému vede k jeho rychlejšímu koapsu - to je zákon běhu dějin. Jedním z důvodů takového úpadku Britů ve 20 století bylo právě to, že se Angličané nebyly ochotni dělit o své zdroje s celým svým impériem, takže i když vyhrály obě války přišly prakticky o všechny své kolonie, protože lidé je tam prostě nechtěli natož aby se cítili součástí toho celku. Stejně tak dopadlo staré Rakousko a nakonec i Jugoslávie. Slovensko se od nás odrhlo, když se snížily trasféry peněz z ČR na Slovensko a Krym se raduje, že je součástí Ruska protože nedotuje chudé Ukrajince, ale Rusko tam masivně investuje.

Obnovitelné zdroje zatím nenahradily žádná fosilní paliva, pouze snížily růst jejich spotřeby a náhrada fosilních paliv OZE je možná pouze tam kde jsou OZE cenově přijatelné díky místním přírodním podmínkám.

Vinkler

10. únor 2021, 07:22

Pane Zapletale, nevidím žádný výpočet, žádná čísla, nic objektivního.

A slova "symbol pokroku" - v mých letech už jsem kdysi hodně slyšel.

Zapletal

9. únor 2021, 13:38

Ta poznámka o tom Krymu je jak od Putina. Jak si tam pomohli. A k tomu Rakousko-Uhersku. Po reformě, kterou plánoval císař Karel to mohl být silný stát, který by nepodlehl nacionálnímu socialismu, ani komunismu. Nebyla by ani druhá světová válka. Cenový a sociální propadák to bude bez OZE. Změna klimatu, zadlužení kvůli jaderné energetice, migrace atd. Jediným východiskem budou OZE. Do silniční a letecké dopravy se musí započítat všechny náklady a to hlavně kvůli energetické náročnosti. Pak bude motivace pro kolejovou dopravu.

Vinkler

9. únor 2021, 19:06

Pane Zapletale, máte pravdu při započítávání nákladů, ale to se musí začít i pro OZE (nic proti nim), jen se skutečně musí započítávat všechny náklady, včetně externalit jako je těžba a výroba .... A dále rozšiřování a zdvojování sítí VN, NN jejich řízení a regulace těch statisíců drobných zdrojů. Pak náklady na skladování a vyrovnávání výroba/ spotřeba, jako třeba baterie. A nakonec vybudování HW a SW sítě řízení a regulace těchto statisíců drobných zdrojů. Tak to bude objektivní porovnání EE z OZE/Jádro.

Vinkler

9. únor 2021, 19:08

A taky nouzové zdroje, kdy nefouká a nesvítí jako paroplyny, co budou většinu doby v rezervě.

Zapletal

9. únor 2021, 21:15

U OZE tak vysoké náklady na těžbu a výrobu nejsou. Sítě VN jsou masivní kvůli velkým blokům typu Temelín, tak by byly schopny posloužit i pro OZE. Bez JE by taky odpadly vysoké náklady na přední a především zadní palivový cyklus.

Josef

9. únor 2021, 22:00

Jo to jako jezdit vlakem je stejné jako jezdit autem nebo létat letadlem. Já nevím já jsem tedy vlakem jezdil jako student a musím Vám říct že i staré auto za 20 tisíc je mnohem lepší než vlak, protože vás doveze přesně tam kam chcete a kdy tam chcete + plný kufr věcí. Kdežto vlak vás doveze z nádraží do nádraží podle jízdního řádu, když nemá zpoždění. A to nemluvím o soukromí, které auto poskytuje.

Auto je symbolem svobody individuality a úspěchu.

Letadlo je zase mnohem rychlejší a koleje přes moře nevedou. Vaše názory jsou zelená ideologie jak vyšitá.

Zapletal

9. únor 2021, 22:29

Že si zkrátka nemůžeme dovolit spotřebovávat tolik energie, jak bychom někteří chtěli je fakt. Někdo bere jako svobodu, že si jezdí autem a létá letadlem, ale bere tím životní prostředí druhého a tím pádem i jeho svobodu. Je pochopitelné, že když někdo řekne něco proti vysoké konzumaci čehokoliv, tak bude napadán.

Carlos

9. únor 2021, 21:06

A) Přechod na větší podíl železniční/vodní dopravy nemusí nutně vést ke zchudnutí. Zejména pokud se bavíme o dálkovém obchodě. Problém železnice je že se snaží o zpětné získání podílu teprve asi dvacet let a musí bojovat s nepřízní ze strany infrastruktury (rušení nákladišť, soustavné snahy o zrušení tratí, redukce kolejišť, boj o každou výhybku, šílená byrokracie kolem vleček, revizí techniky. Například tlakovou nádobu na lokomotivě (vzduchojemy) může zkoušet jenom pár pracovišť se speciálním razítkem, byť to reálně umí desítky dalších které to dělají pro ostatní obory). Vodní doprava zase bude taktéž bojovat s celkově zanedbanou infrastrukturou.

B) Ve společnosti roste neklid a lidem z toho současného stavu začíná hrabat tak nějak, mnohým. Současný konzumní model se mnoha lidem přejedl a přežil. Jedna část je tak daleko že už může hledat nějaké naplnění snů třeba o rodině, takže si třeba pořídí statek, jiní se snaží a nic z toho nemají a uchýlí se k méně náročnému životu a jiným naplněním.

Petr

9. únor 2021, 11:51

Nemá cenu dřít obyvatele centra Evropy až k vymření, když elita si zařídila a drží takové prasárny jako třeba globální dohoda o nedanění leteckého petroleje, jen aby si mohli co nejlevněji létat na zbytečné exotické dovolené do co největších dálek.

Zapletal

9. únor 2021, 12:28

Přesně tak. Zbohatlíci létají na úkor životního prostředí celého světa.

Vinkler

10. únor 2021, 07:26

Sníží-li se životní úroveň klesne kvalita života, zdravotní péče, míra dožití, a naroste porodnost. Růstem počtu obyvatelstva se schyluje k válce o zdroje.

Podívejte se kolem sebe a nepopírejte realitu. Nevyhrajete, ona vás stejně dostihne.

Petr

10. únor 2021, 08:55

No jasně konečná válka o zdroje, když většina světa ještě ani nebyla donucena najet ani na střední stupeň recyklace, a ze dna moří či oceánů se zatím těží pouze ropa.

Naopak porodnost na zabijácky nízké úrovni a problém s rychle stárnoucím obyvatelstvem má skoro celá Evropa, jejíž obyvatelstvo je stále nuceno dotovat globalizaci.

Vinkler

10. únor 2021, 09:10

Recyklace je drahá. Vyhodit za barák je levnější. Na tu recyklaci musíte mít peníze.

Zdroje se myslí voda a potraviny. Ne bordel na skládce.

Carlos

9. únor 2021, 19:18

S lokálkami je to zrádné, paradoxně vodík je bude asi zbytečně prodražovat, ona totiž trolej je náklad asi 1/10 toho co stojí prostá rekonstrukce lokálky. Pokud tak máme lokálky vycházející z tratí elektrifikovaných střídavým systémem může být elektrifikace daleko efektivnější než vodík který potřebuje speciální vozidla a infrastrukturu. Já vím, je to kontraintuitivní, ale je to tak. Jednokolejka v plné palbě stojí někdo kolem 50-60 milionů za kilometr, elektrifikace nějaké 4 miliony za kilometr.

Navíc vlaky umí jezdit i se sníženým výkonem, takže při elektrifikaci lokálky proudová omezení nemusí vadit, nedávno elektrifikované Židlochovice a Hustopeče se takto z hlavní tratě napájejí. Příchod střídavých měníren může elektrifikaci různých vedlejších tratí urychlit. Výkon TNS (trakčních napájecích stanic) je dán omezeními zapojení do DS, dnes se myslím používá open-delta což síť zatěžuje asymetricky a smí se to asi jen do 1/10 kapacity vedení (pokud se pamatuji dobře), takže střídavé napájecí stanice jsou napojené minimálně na 110kV. Střídavá měnírna, stejně jako stejnosměrná měnírna, se mohou napojit i na hladiny "22kV", síť zatěžují rovnoměrně. Pokud budou dostupné kontejnerové měnírny (dnes se používají pojízdné na stejnosměrné soustavě), tak nebude problém elektrifikovat třeba lokálky do Luhačovic, nebo do Nedvědice. (té by mimo jiné slušela modernizace a částečné přeložení pro rychlosti kolem 100km/h)

Navíc se plánuje jednotná fáze kdy bude stačit kolem tratě zakopat dvojici kabelů. které budou končit v trafostanici ze které se bude krmit vzdálený konec troleje.

Další věc co hraje roli u toho co s lokálkou je jaký typ lokálky to je. Jsou dráhy co se proplétají desítky kilometrů horami přes vesnice, jiné mají pár kilometrů a připojují města, která původně dráhu odmítla. Jinak budete řešit Lanškroun, jinak dolní pacifik. Zrovna u Lanškrouna nemá cenu dělat si násilí s vodíkem, to město je součástí Pardubického kraje a bylo by možné v něm ukončovat vlaky z Pardubic. (v současnosti by navíc umístění měnírny na DC umožnilo posílit napájení koridoru)

Úplně samostatnou kapitolo jsou hlavní tratě které byly nezájmem státu a historií degradovány na lokálky.

Bob

9. únor 2021, 20:15

Vzhledem k nízké účinnosti cyklu elektřina-vodík-komprese a skladování vodíku-výroba elektřiny z vodíku by bylo daleko efektivnější, levnější a ekologičtější všechny železnice elektrifikovat (troleje), případně na kratší úseky používat lokomotivy s akumulátory.

T

9. únor 2021, 13:37

Jeste jste zapomnel na kolosy zaoceanskych vyletnich lodi kolem sveta.Ale tady temto lidem kvuli Covidu na cas odzvonilo...

Zapletal

9. únor 2021, 18:02

Ty zaoceánské kolosy proti letadlům nespotřebují skoro nic. Zamozřejmě v přepočtu na přepravenou osobu.

yolo

9. únor 2021, 18:57

to je dobrá fraška tvrdit že biopaliva snižují emise, kdo tomu veří? asi jenom chovanci jedličkova ustavu a kavárenští zelení fašisti

plus, logickým postupem by bylo pro němce vybudovat přečerpávací elektrárny na severu německa aby akumulovaly energii když hodně fouká do větrníků .. ale všichni víme kdo by to blokoval : zelení pozéři

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.