Využívání vodíku v energetice má v EU politickou podporu

DomůČistá mobilitaVyužívání vodíku v energetice má v EU politickou podporu

Proběhl neformální summit ministrů energetiky členských zemí EU, kde byla podepsána tzv. Vodíková iniciativa. Jejím cílem je maximalizovat potenciál užívání vodíku jako paliva v dopravě a energetických sektorech.  Současně byl v tomto týdnu v Německu zprovozněn první vodíkový vlak na světě.

Hydrogen Initiative

V tomto týdnu bylo téma vodíku diskutováno na neformálním summitu ministrů energetiky členských zemí EU. Ministři podepsali tzv. Vodíkovou iniciativu (Hydrogen Initiative), jejímž smyslem je maximalizovat potenciál užívání vodíku jako paliva v dopravě a energetických sektorech.

„Zelený vodík skrývá velký potenciál pro dekarbonizaci evropské ekonomiky. Komise Vodíkovou iniciativu vřele vítá, protože bude dále rozvíjet inovace napříč EU.“

Miguel Arias Cañete, komisař pro energetiku a ochranu klimatu

O vodíku se také hovoří jako o možném doplňku obnovitelných zdrojů energie, a to jako řešení problémů s uskladněním energie. Tyto procesy se nazývají power-to-gas nebo power-to-hydrogen. „Obnovitelný vodík“ je vyráběn elektrolýzou za použití elektřiny a vody. Tento vodík pak může být přidán do plynárenské soustavy. Ta podle informací Euractiv může pojmout až 10 % vodíku jako doplňkové palivo k zemnímu plynu, aniž by byly nutné další úpravy. Další alternativou je využití vodíku v dopravě, kde se dnes vodík používá nejvíce v autobusech nebo kamionech.

První vodíkový vlak na světě

V Německu byl 16. září zahájen provoz prvního vodíkového osobního vlaku na světě. Vlak Coradia iLint je poháněn pouze vodíkovými palivovými články a vyrobila ho francouzská společnost Alstom. Dva vlaky, které má Německá federální železniční asociace k dispozici, budou jezdit v regionu Dolní Sasko po 100 km dlouhé trati.

Palivové články konvertující vodík a kyslík na elektřinu umožňují lokomotivě jet rychlostí až 140 km/h. Přestože se jedná o bezemisní technologii, tak během výroby vodíku přesto mohou být nějaké emise vypouštěny.

„Pro Alstom a budoucnost mobility je toto revoluce. První vodíkový vlak na světě vstupuje do osobní dopravy a je připraven pro sériovou výrobu.“

Henri Poupart-Lafarge, CEO Alstom 

Tento vlak je prvním z mnoha plánovaných. Na konci roku 2017 Alstom podepsal smlouvu o dodání 14 vlaků s vodíkovými palivovými články a o poskytnutí údržby a dodávek paliva na 30 let.