Aktualizovaný akční plán Re:Start na pomoc Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji, který v úterý projedná vláda, zahrnuje podle ekologických organizací dobrá řešení pro zlepšení kvality ovzduší či přípravu na změny klimatu. Zároveň ale ekologové kritizují předpokládanou výstavbu zařízení na energetické využití odpadu a dotování uhelných elektráren. V dnešní tiskové zprávě to uvedly Hnutí Duha, Greenpeace a Centrum pro dopravu a energetiku.

Mezi největší přínosy plánu organizace řadí návrh na pokračování v kotlíkových dotacích po vyčerpání současného balíku peněz z evropských fondů a jejich rozšíření na výměnu starých kamen.

Souhlasí též s výzvou k obnově lesů v odpovídající druhové skladbě, plněním limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren a tepláren nebo výrazným zvýšením recyklace komunálních odpadů.

Ekologům se ale nelíbí návrh finanční podpory pro uhelné elektrárny a teplárny, aby splnily limity pro znečištění ovzduší.

„Zatímco už není možné financovat nové uhelné kotle domácnostem, takto by se dotovaly uhelné technologie firmám, navíc do provozů, které jsou často vysoce ziskové. Přitom na rozdíl od domácností, které musí v roce 2022 bez výjimky splnit emisní limity (v praxi tedy vyměnit nejstarší kotle na pevná paliva za modernější), uhelné elektrárny a teplárny mohou z nových limitů platných od roku 2021 získat výjimku a fungovat dál,“ upozorňují ekologové.

Plán předpokládá finanční podporu pro provozovatele významných zdrojů znečišťování ovzduší. Důvodem je rychlé zavedení nejlepších technických řešení. Podle organizací by vláda měla spíše zakázat, případně omezit platnost vydávání výjimek a donutit zejména uhelné elektrárny snížit znečištění zákonem.

„Dotace pro uhelné elektrárny by byly navíc v příkrém rozporu se Státní energetickou koncepcí ČR, která požaduje útlum uhelných elektráren (stejně jako uhelných kotlů v domácnostech) a směřuje uhlí primárně do účinných tepláren,“ dodali ekologové.

Z hlediska adaptace na změny klimatu ekologové kvitují snahu o zvyšování podílu zeleně, využívání dešťové vody nebo vhodnou regeneraci brownfields. Plán podle nich ale opomíjí zadržování vody v krajině či ochranu půdy před erozí.

„Vzhledem k rozsáhlému suchu a rychlému šíření smrkové kalamity v lesích – kdy právě Moravskoslezský kraj je jedním z nejvíce postižených – jde o velmi nekoncepční přístup,“ uvedli.

Kritizují také možnost vyššího spalování směsných komunálních odpadů a ocenili by výraznější zapojení veřejnosti, než prostřednictvím online formuláře, kam mohou lidé zapisovat své návrhy.

„Aby získal program legitimitu a důvěru místních, musí do své činnosti efektivněji zapojit veřejnost. Vyvaruje se tak škodlivých projektů i pozdější kritice. Pro využívání evropských fondů nebo zapojení do mezinárodních platforem je to navíc nezbytný předpoklad,“ uvedl projektový koordinátor z Centra pro dopravu a energetiku Dan Heuer.

K podpoře tří krajů se zavázal stát už dříve sérií vládních usnesení. Cílem je hospodářské oživení regionů, které vykazují dlouhodobě špatný stav ekonomiky a vysokou koncentraci sociálních problémů.

V rámci druhého akčního plánu vládního programu Re:Start by financované projekty měly být více zaměřeny na zvýšení kvality života, tedy na modernizaci škol, investice do zdravotnictví, revitalizaci sídlišť nebo nízkoemisní dopravu. Už dříve to novinářům řekla zástupkyně zmocněnce vlády pro restrukturalizaci Gabriela Nekolová.

Štítky: emiseemise CO2

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *