Domů
Elektrárny v ČR
Záložní generátor v Temelíně poprvé dodával elektřinu do sítě po 24 hodin
JE Temelín

Záložní generátor v Temelíně poprvé dodával elektřinu do sítě po 24 hodin

Jaderná elektrárna Temelín vyzkoušela na konci minulého týdne záložní bezpečnostní systém. Vůbec poprvé dodával jeden z dieselgenerátorů elektřinu do přenosové soustavy 24 hodin. Dosud to bylo maximálně osm hodin. Během ostrého testu vyrobil tento generátor 146 megawatthodin (MWh) elektřiny, která by přibližně 40 českým domácnostem vystačila na celý rok. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Každý z šesti hlavních dieselových generátorů v elektrárně absolvuje zkoušku v podobném rozsahu jednou za tři roky.

Start zařízení, připojení k přenosové soustavě i provoz se odehrály bez problémů. Temelín má deset dieselgenerátorů.

„Představují velmi důležité zálohy pro elektrické napájení bezpečnostních systémů. Většina z nich je v seizmicky odolných budovách, zvládnou nejméně stokrát větší zemětřesení, než jaké bylo v okolí elektrárny kdy zaznamenáno,“ řekl mluvčí.

Odolnost budov, v nichž generátory jsou, je stejná jako u budovy, která chrání reaktor.

V provozu jsou tyto generátory jen několik hodin v roce, přesto elektrárna jejich stav hlídá. Do jejich údržby ČEZ ročně investuje téměř tři miliony korun.

„Je to jeden z klíčových bezpečnostních systémů, proto jejich stav velmi pečlivě sledujeme,“ řekl ředitel elektrárny Jan Kruml.

Letecký pohled na JE Temelín.
Ilustrační foto

Šest nejdůležitějších dieselových generátorů se testuje minimálně dvakrát měsíčně. Jednou za dva týdny se zkouší start a několikaminutový provoz bez výroby elektřiny.

„Jednou za tři měsíce vyrábí dieselgenerátor elektřinu pouze pro systémy uvnitř elektrárny a jednou za rok putuje proud do přenosové soustavy,“ řekl Sviták.

Pohonem dieselového generátoru je 7,5 metrů dlouhý a 82 tun těžký lodní naftový motor o objemu 720 litrů. Výkon 6300 kilowattů odpovídá přibližně 60 osobním autům. Za hodinu si naftový agregát vezme 1500 litrů.

„Podzemní nádrže vystačí na dva dny provozu. Pak je možné naftu do dieselových generátorů doplňovat ze dvou zásobníků o objemu 1000 metrů krychlových, vzdálených necelý kilometr. Vlastní zásoba nafty vystačí elektrárně na měsíční provoz jednoho záložního agregátu,“ řekl Sviták.

Elektrárna je největším výrobcem elektřiny v ČR, její produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. První elektřinu vyrobil Temelín v prosinci 2000. Loni vyrobil 16,48 terawatthodin (TWh) elektřiny, což je nejvyšší roční výroba. Temelínská elektřina by vystačila českým domácnostem na 13 měsíců, jihočeským domácnostem na 13,5 roku.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(8)
energetik
19. únor 2018, 20:22

Hledám, ale nenacházím záznam v licenci že by tento zdroj mohl dodávat energii do veřejné sítě a měl nějakého odpovědného zástupce s odbornou způsobilostí pro výkon licencované činnosti. Co je od 10kW v ČR nutné.

Energetický zákon ve znění zákona č. 131/2015 Sb. - znění účinné do 31. 7. 2017 na tyto nelegální výrobny bez licence naštěstí pamatuje, takže:

§ 52 Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy

§ 53 Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny

§ 90 Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) podniká v energetických odvětvích bez licence nebo bez oprávnění k podnikání uznaného Energetickým regulačním úřadem podle § 7a,

g) provozuje vlastní náhradní zdroj bez dohody s provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst. 4 nebo provozuje výrobnu elektřiny, která je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou v rozporu s § 28 odst. 5 nebo 6,

m) poruší zákaz neoprávněného přenosu elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny uvedený v

§ 53 odst. 3 nebo zákaz neoprávněné přepravy plynu nebo neoprávněné distribuce plynu uvedený v § 74 odst. 6,

(4) Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a) až y) nebo odstavci 2 písm. c) nebo odstavci 3 se uloží pokuta až do výše 100 000 Kč. Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. z) nebo aa) se uloží pokuta až do výše 500 000 Kč. Za přestupek uvedený v odstavci 2 písm. a), b), d) až h) se uloží pokuta až do výše 50 000 Kč. Za přestupek uvedený v odstavci 2 písm. i) až k) se uloží pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

§ 91 Správní delikty držitele licence

(1) Držitel licence se dopustí správního deliktu tím, že

a) nenavrhne nového odpovědného zástupce ve stanovené lhůtě podle § 6 odst. 6,

b) neoznámí neprodleně změny podmínek pro udělení licence nebo změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nepředloží o nich doklady nebo neoznámí nejpozději do 30. dubna Energetickému regulačnímu úřadu souhrnné změny svých energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok u nově vybudovaných nebo získaných energetických zařízení na svých vymezených územích nebo nepožádá o změnu rozhodnutí o udělení licence podle § 9 odst. 1,

c) nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 1 až 4,

f) poruší některou z povinností podle § 20 odst. 1 až 3 nebo podle § 20 odst. 6 nebo 7,

g) poruší některý ze zákazů uvedených v § 53 odst. 3 nebo v § 74 odst. 6, nebo

h) zahájí výkon licencované činnosti v rozporu s § 9 odst. 5,

A protože tyto zdroje nemají licenci tak nemohl být vyplněn výkaz o vyrobené elektřině u OTE, byl tedy poškozen trh a zákazníci. Nikdo nepřevzal zodpovědnost za regulační odchylku a tato energie nebyla řádně zobchodována.

Dále je to porušení smlouvy o připojení. Protože smlouva o připojení je uzavřena na připojení jaderného zdroje o daném výkonu a ne dieselgenerátorů.

Pochybuji také o tom, že byly u těchto nelegálních zdrojů splněny PPDS a konkrétně příloha č. 4. ochrany a funkce pro dynamickou podporu sítě P(U), Q(U), P(f).

Kdyby se něčeho takového dopustil nějaký jiný výrobce energie nedej Bože nějaký nepodporovaný "solární baron" se 3kW na střeše, tak ho budou roky vláčet po soudech a seberou mu veškerý majetek.

energetik
19. únor 2018, 20:40

(14) Za správní delikt se uloží pokuta do

c) 15 000 000 Kč, jde-li o správní delikt uvedený v odstavci 1 nebo odstavci 12,

§ 91a Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

g) neposkytne operátorovi trhu údaje nezbytné pro plnění jeho povinností nebo neposkytne informace o změnách dodavatele plynu podle § 20a odst. 5 písm. a) nebo f) nebo nepředá nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení podle § 26 odst. 6,

k) v rozporu s § 28 odst. 5 nebo 6 provozuje výrobnu elektřiny, která je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou,

u) poruší zákaz neoprávněného přenosu elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny uvedený v § 53 odst. 3 nebo zákaz neoprávněné přepravy plynu nebo neoprávněné distribuce plynu uvedený v § 74 odst. 6,

(7) Za správní delikt uvedený v odstavcích 1 až 4 se uloží pokuta do 15 000 000 Kč s výjimkou správního deliktu podle odstavce 1 písm. v) a odstavce 6, kdy lze uložit pokutu až do 50 000 000 Kč s výjimkou správního deliktu podle odstavce 2 písm. f) nebo g), kdy lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Za správní delikt uvedený v

odstavci 5 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Peppa
5. únor 2018, 22:22

Který magor tyhle nesmyslně vysoké čísla vymýšlí?

"zvládnou nejméně stokrát větší zemětřesení, než jaké bylo v okolí elektrárny kdy zaznamenáno", proč by nestačilo 10x ?!

Josef
5. únor 2018, 22:36

Ten magor je Evropská unie, která uměle zdražuje JE , aby se nestavěly Za pár let budou muset JE odolat výbuchu atomové bomby , aby byly bezpečné. Čím dříve odejdeme z EU tím lépe

C
5. únor 2018, 23:24

A nejsou ty účinky a i sála náhodou spojené přes logaritmus? Nevím kde jste tu stovku vzal, ale takto by to vypadalo v lineární škále, takže to může být ve skutečnosti třeba jenom o 1-2 stupně zemětřesné stupnice. Jak se dívám tak rozdíl 1 stupně Richterovy škály je rozdíl asi 31,6x.

Josefe,

nesouhlasím s vámi, odchod z EU v tento moment s tím co se děje je trochu pitomost, ne-li dost nebezpečná věc, asi by to bylo z deště pod okap, vzhledem k tomu že tady je oblast střetu, tak pokud tu někdo uvolní místo, tak je mocenským vakuem velmi brzo vcucnuta jiná velmoc. Trvalo to jen asi 10 let od pádu východního bloku po nástup EU do našeho prostoru. Koho to sem vcucne pokud (vy)padneme z EU? Rusko? Čínu? Chálifát? Nesmějte se, ale za Mečiara se Rusko pokusilo použít Slovensko do metody klínu, tedy z něj udělat spojence ve střední Evropě a to by byl dobrý husarský kousek mít spojence uvnitř bloku NATO. Není moc šance že by naše vystoupení z EU nějakému takovému pokusu nevedlo, ono se to možná děje pomocí fake news a pod.

Problém je že se zhruba stejně hroutí jak západ, tak východ, tak se začne hroutit islámský svět. Ono třeba Rusko se populačně hroutí, AIDS se tam šíři relativně rychle protože ji lidé berou za "fake news" a něco co je způsobeno léky na AIDS a útok západu na Balšoj Rassijskyj narod a ignorují jak prevenci tak léčbu. Kdoví jestli za 50 let to nebude "Velké Čečensko". Velmi brzo asi dojde i ke změně společenského cítění, proslýchá se že se zvažuje, či to už prošlo, ukončení povinné základní vojenské služby (což by mne zajímalo kdy bylo vymyšleno jako povinnost a s čím to bylo spojeno, podezírám nějakou dobu 17-19 století. ), to jim naruší dost silně zavedený způsob společenského myšlení. Čína ta je v pěkné kaší protože i přes zrušení politiky jednoho dítěte půjde do háje, porodnost neroste, lidi na to překvapivě nemají peníze. Islámský svět by se musel konsolidovat, to jen tak nenastane, diktáturci se moci nevzdají. Nehledě na to jim porodnost klesá taky celkem rychle ke dvojce. Na války a uchvácení moci potřebujete zásoby mladých ovlivnitelných blbců, ne cynických dědků.

11. srpen 2020, 14:01

Proč. Čtu to po nekolika letech a pořád to samí. To to opravdu nikoho nezajima.

Martin Pácalt
6. únor 2018, 10:15

Ta stovka se objevila v první citaci (psaná kurzívou).

C
6. únor 2018, 11:54

Díky, hledal jsem to se stovkou psanou čísly, bylo už pozdě celkem. No takže pokud to je 100x tak je to v lineárním měřítku a tedy to bude zodolnění něco přes 1 stupeň, nevím teď kolikrát. Takže zase tak moc děsivé to není. A jde to líp přes hubu než zodolnění 36,1x. :)

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se