Domů
Elektrárny v Evropě
Demontáž Černobylu pokračuje, v elektrárně vyjmuli první palivové kanály z neporušených bloků

Demontáž Černobylu pokračuje, v elektrárně vyjmuli první palivové kanály z neporušených bloků

První palivové kanály, spolu s kontrolními a ochrannými systémy kanálů, byly vyjmuty z reaktoru prvního bloku ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl. Práce jsou součástí výzkumu pro vytvoření plánu na rozebrání tří neporušených bloků této elektrárny.

Jaderná elektrárna Černobyl se skládá ze čtyř reaktorů typu RBMK-1000. Bloky 1 a 2 byly vybudovány mezi lety 1970 a 1977 zatímco bloky 3 a 4 stejného typu byly dokončeny v roce 1983. Další dva reaktory RBMK umístěné uvnitř areálu byly v době havárie čtvrtého bloku v roce 1986 ve výstavbě. Poté, co byl odstaven poslední z černobylských reaktorů v prosinci roku 2000, byl v průběhu následujícího roku zřízen nový podnik, SSE ChNPP, aby převzal správu nad elektrárnou od dosavadního správce, společnosti Energoatom, a provedl konečné vyřazení elektrárny z provozu.

Jedním z hlavních charakteristických rysů reaktorů typu RBMK je umístění každého palivového souboru do samostatné tlakové trubice nazývané „palivový kanál“ nebo také „technologický kanál“.

Pohled z Pripjati na reaktorový blok JE Černobyl; Autor: Denis Reznik (Pixabay)

„Demontáž a zpracování těchto palivových kanálů má zásadní význam pro stanovení celkové doby trvání prací na vyřazení zařízení z provozu,“ sdělila ChNPP.

Podle současného harmonogramu se demontáž elektrárny nachází ve druhé fázi celkově čtyřfázového plánu na finální uzavření a konzervaci černobylské elektrárny. Dokončení prací na odstranění všech palivových kanálů spolu s řídicími a ochrannými systémy kanálů z bloků 1-3 je plánováno na rok 2028.

ChNPP uvedla, že na každém ze tří reaktorových bloků se nachází přibližně 1661 a 1693 palivových kanálů spolu s dalšími 227 kontrolními a bezpečnostními kanály.

Zpoždění při spouštění demontážní linky

Předpokládá se, že fragmentace každého vyjmutého kanálu bude provedena na úrovni odpovídající nakládání se zvláštním, radioaktivním odpadem. V rámci elektrárny dojde k rozebrání zařízení, rozdělení do příslušných kategorií a následnému umístění do přepravních kontejnerů. ChNPP tvrdí, že doba potřebná k rozebrání a zpracování specifického odpadu bude záviset na kapacitě zařízení pro zpracování těchto materiálů, která v současnosti činí 2 kanály za den.

„Vzhledem ke zpoždění při realizaci projektu modernizované demontážní linky pro odpad s dlouhým poločasem rozpadu v černobylské jaderné elektrárně, jsme nuceni hledat jiné způsoby, jak práce urychlit,“ řekl zástupce technického ředitele Volodymyr Peskov.

Schéma kanálového reaktoru RBMK; Zdroj: ČEZ

Poznamenal také, že práce na odstranění palivových kanálů a kontrolních a bezpečnostních systémů kanálů byly rutinně prováděny během oprav černobylské elektrárny, zatímco byla ještě v provozu. Řekl, že současné zkušební práce pomohou stanovit potřebnou kvalifikační úroveň pracovníků, kteří se budou na pracích podílet, jejich přijaté radiační dávky, jakož i dostupnost potřebného vybavení pro vyjmutí kanálů z reaktoru.

Instalace sarkofágu na čtvrtém bloku JE Černobyl

„V tuto chvíli zde na elektrárně není mnoho specialistů, kteří by byli schopni tyto práce odborně provádět,“ sdělil Peskov. „Proto probíhá přenos zkušeností, jak přesně si počínat při vyjímání kanálů, od zkušených zaměstnanců mladým kolegům a jedná se o velmi důležitou součást nynějších prací.“

Dlouhodobý proces vyřazení z provozu

Program vyřazení černobylské jaderné elektrárny byl schválen ukrajinským parlamentem v roce 2009. Byla zvolena strategie „odložené postupné demontáže“. Celý program zahrnuje čtyři fáze. Vyjmutí paliva a přípravné práce pro vyřazení z provozu byly součástí první fáze, která proběhla mezi lety 2000 až 2015.

V současné druhé fázi, budou odstraněny zdroje ionizujícího záření a bude zachováno pouze nejvíce aktivní příslušenství a reaktor. Tato druhá fáze by měla trvat do roku 2028. Ve třetí fázi, běžící přibližně do roku 2045, bude elektrárna ponechána, aby radioaktivita vybraných radionuklidů klesla pod úroveň přírodního pozadí. V poslední fázi, trvající až do roku 2064, bude zbývající zařízení rozebráno a staveniště vyklizeno.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se