Domů
Elektrárny v Evropě
Evropská komise schválila podporu slovenské elektrárně Nováky, kterou spoluvlastní EPH
Slovenská elektrárna Nováky

Evropská komise schválila podporu slovenské elektrárně Nováky, kterou spoluvlastní EPH

Slovenská elektrárna Nováky získala výjimku z evropských pravidel pro veřejnou podporu za účelem zajištění bezpečných dodávek elektřiny v okolí města Bystričiany ve středu Slovenska. Elektrárna je v místě, kde není dostatečně propojená soustava a v okolí není dostatek výrobních zdrojů.

Nedostatečné propojení okolí města Bytričiany přimělo Slovensko k notifikaci veřejné podpory u Evropské komise pro elektrárnu Nováky, která byla uvedena do provozu již v roce 1953. Veřejná podpora by měla být vyplácena společnosti Slovenské Elektrárne a.s., která se výměnou za státní finanční kompenzaci zavázala dodávat z této elektrárny do soustavy minimálně 870 GWh, nejvíce ovšem 1 100 GWh elektřiny ročně.

Evropská komise nicméně ve zprávě podotýká, že se jedná pouze o dočasné řešení. Výplata podpory musí být ukončena nejpozději do konce roku 2023, případně do doby, než bude dostatečně posílená elektrická soustava v okolí síťového uzlu Bystričany. Tím by totiž ve skutečnosti odpadl důvod veřejné podpory.

Společnost bude kompenzována ve výši odpovídající rozdílu mezi výnosy z prodeje elektřiny a dalších služeb a provozními náklady s tím, že bude zajištěn přiměřený zisk provozovatele. O přesných cenách přitom bude rozhodovat slovenský regulační úřad. Předpokladem tedy je, že výroba elektřiny v elektrárně je i při růstu cen elektřiny ztrátová.

Samotný příslib přiměřeného zisku přitom nemusí být nezajímavý. Přiměřený zisk je garantován také provozovatelům přepravních a přenosových soustav, které jsou považovány za velice atraktivní aktiva právě díky přiměřenému zisku a jeho jistotě plynoucí z regulace.

Slovenská elektrárna Nováky
Slovenská elektrárna Nováky

Komise nicméně připomíná, že udělení výjimky z pravidel pro státní podporu Slovensko nijak nezbavuje povinností, které mu plynou z jeho environmentálních závazků. Jedná se přitom o hnědouhelnou elektrárnu, která je významně kritizována kvůli škodlivým emisím, a není proto jasné, jak splní například přísné požadavky vyplývající z nejlepších dostupných technik pro velké spalovací zdroje (pozn. viz prováděcí nařízení Evropské komise k LCP BAT).

Elektrárna patří do vlastnictví společnosti Slovenske Elektrarne a. s., kterou prostřednictvím společnosti Slovak Power Holding BV třetinově vlastní společnost EPH Daniela Křetínského.

Společnost EPH se zdá, že dlouhodobě cílí na aktiva, která jsou regulovaná nebo mohou být součástí podporovaných mechanismů k zajištění bezpečnosti soustavy. Jeho elektrárny pobírají podporu ve formě kapacitních plateb ve Spojeném Království, v Německu jsou některé jeho elektrárny přesunuty do mechanismu kapacitní rezervy.

Elektrárna Nováky je umístěná ve střední části Slovenska ve vzdálenosti přibližně 50 km od jaderné elektrárny Mochovce. Elektrárna disponuje výkonem 266 MW a dle údajů na stránce dceřiné společnosti EPH zajišťuje přibližně 8 % výroby elektrické energie Slovenských elektráren. Elektrárna pro výrobu elektřiny spaluje hnědé uhlí, přičemž v bloku A je spoluspalována také biomasa.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Petr
17. květen 2019, 12:30

Pěkné. EU povolila Slovensku vysoké dotace na uhlí až do úplného konce roku 2023, kdy tam bude dotěženo. Pak určitě nastoupí, pro tyto souktomé subjekty privatizující zisky a socializující ztráty, dotace na uzavírání dolů ,a přestavbu té eletrárny na spalování odpadů a biomasy.

Aneb to nejhorší z obou světů volného kapitalismu a přerozdělovacího marxismu.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se