Domů
Elektřina
Infografika: Příběh jaderné elektrárny Hinkley Point C
hinkley point c

Infografika: Příběh jaderné elektrárny Hinkley Point C

Od doby, kdy byl Hinkley Point C v Somersetu britskou vládou oficiálně nominován jako potenciální lokalita pro výstavbu nové jaderné elektrárny, uplynulo již několik let. Projekt navíc provází od samého začátku větší či menší problémy.

Pojďme si připomenout dlouhou historii výstavby prvního jaderného reaktoru na území Velké Británie v tomto století. Jaderná elektrárna Hinkley Point C bude po dokončení disponovat instalovaným výkonem 2 x 1 600 MWe.

Infografika: Jaderná elektrárna Hinkley Point
Infografika: Jaderná elektrárna Hinkley Point C

První plány na výstavbu nové generace jaderných reaktorů

Listopad 2005

Tehdejší premiér Tony Blair představuje energetickou politiku Velké Británie, která se zaměří na výstavbu nových jaderných elektráren.

Květen 2006

Blair podporuje výstavbu nových jaderných zdrojů s tím, že výměna stávajících jaderných elektráren je nutností a případné selhání by znamenalo závažné „zanedbání povinnosti“.

Červenec 2006

Vládní energetická koncepce dává jasnou zelenou nové generaci jaderných elektráren, čímž zároveň říká, že jejich výstavba by mohla hrát důležitou roli v zajištění energetické bezpečnosti státu. Alistair Darling, tehdejší ministr průmyslu, říká, že iniciace, financování, výstavba a provoz jaderných elektráren bude především záležitostí soukromém sektoru.

Únor 2007

Francouzský energetický gigant EDF doufá, že se první jaderný reaktor nové generace začne v Británii stavět co nevidět. Britové by si díky tomuto zdroji mohli na Vánoce roku 2017 připravit svého svátečního krocana.
„EDF by chtělo spustit svou první jadernou elektrárnu v Británii již na Vánoce roku 2017, neboť toto je ten správný čas,“ okomentoval projekt Vincent de Rivaz, výkonný ředitel Britské divize EDF Energy, a dodal: „Jde o moment energetické krize. Bez tohoto zdroje v Anglii zhasnou světla.“
Mezitím, plán na nové jaderné zdroje utrpí porážku v soudním sporu, když nejvyšší soud rozhodne ve prospěch organizace Greenpeace, která se ohradila proti rozhodnutí vlády dát novým jaderným elektrárnám zelenou. Soud rozhodl, že plán vlády obsahuje závažné nedostatky a tento návrh musí být znovu projednán.

Říjen 2007

EDF Energy a Areva předkládají svůj návrh na výstavbu elektrárny. Startuje bezpečnostní hodnocení návrhu ze strany regulačních orgánů.

Leden 2008

Nový jaderný zdroj získává zelenou od vlády. John Hutton, tehdejší ministr obchodu doufá, že první jaderná elektrárna bude hotova před rokem 2020.

Francouzská EDF kupuje British Energy a zahajuje jadernou kampaň

Zdroj: en.wikipedia.org
Zdroj: en.wikipedia.org

Září 2008

EDF kupuje British Energy, vlastníka stávajících jaderných elektráren za 12,5 miliardy liber a představuje své plány na výstavbu čtyř nových jaderných elektráren ve Velké Británii.

Říjen 2008

Začíná konzultace EDF s místními obyvateli o výstavbě nové jaderné elektrárny v sousedství stávající elektrárny Hinkley Point B v Somersetu.

Březen 2009

Hinkley Point C v Somersetu je vládou oficiálně nominován jako potenciální lokalita pro výstavbu nové jaderné elektrárny.

Květen 2009

British Gas, vlastník firmy Centrica, přebírá 20 % podílu v britském jaderném parku firmy EDF a získává možnosti podílet se z jedné pětiny na výstavbě nových jaderných zdrojů.

Říjen 2010

Koaliční vláda potvrzuje Hinkley Point jako jedno z osmi míst schválených pro nové jaderné elektrárny.

Listopad 2010

EDF je nuceno bránit svůj zásah do životního prostřední, protože přesídlilo kolonie jezevců mimo parcely Hinkley Point určené ke stavbě.

Únor 2011

Pan de Rivaz říká, že rok 2011 musí být rokem započetí dodávky nového jaderného reaktoru. Hinkley Point může být připraven již v roce 2018, pokud si vláda pospíší s představením nových „obchodních reforem“ – v praxi, nové dotace.

historie jaderné elektrárny hinkley point C
Infografika: Historie jaderné elektrárny Hinkley Point C

Události po havárii na JE Fukushima Daiichi

Březen 2011

Japonská jaderná elektrárna Fukushima Daiichi byla těžce poškozena     zemětřesením a následnou vlnou tsunami, což vedlo k roztavení paliva a  explozím. Chris Huhne, tajemník pro britskou energetiku, stanoví komisi pro  naléhavé přezkoumání bezpečnostních opatření pro nové jaderné elektrárny  budované ve Velké Británii.

Agentura pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí oznamuje, že navrhovaná  opatření zřejmě povedou k prodloužení doby výstavby.

Květen 2011

Mike Weightman ve svém přehledu sděluje, že britská strategie nových jaderných zdrojů může pokračovat. Zároveň však předkládá řadu doporučení pro zvýšení bezpečnosti s ohledem na katastrofu ve Fukušimě.

Říjen 2011

EDF předkládá 55 000 stránkovou dokumentaci k výstavbě jaderné elektrárny Hinkley Point C příslušným kontrolním orgánům. Pan de Rivaz stanovuje termín do konce roku 2012 pro konečné rozhodnutí o financování celého projektu.

Prosinec 2011

Vláda připouští, že nový jaderný reaktor možná nebude postaven do roku 2019.

Únor 2012

V Somersetu startují přípravné práce.

Hinkley Point C EDF

Počátek vyjednávání o dotacích

Květen 2012

Ed Davey, ministr energetiky, potvrzuje, že začalo vyjednávání s EDF o podmínkách dotací pro Hinkley Point C.
Podle vládních plánů obdrží EDF garantovanou výkupní cenu bez ohledu na cenu tržní. Rozdíl mezi tržní a výkupní cenou bude hrazen z kapes spotřebitelů.

Srpen 2012

Vincent de Rivaz, ředitel EDF Energy, potvrzuje, že hodlá dokončit veškerá jednání do konce roku 2012. Zároveň sděluje, že společnost je otevřena jednáním o případných investorech, kteří by se chtěli do projektu zapojit. Popírá ale, že by to bylo kvůli spekulacím o odstoupení firmy Centrica z projektu.

Prosinec 2012

Návrh reaktoru od EDF získává bezpečnostní schválení. De Rivaz připouští, že konečné rozhodnutí o celé investici nepadne do konce tohoto roku.

Únor 2013

British Gas, majitel firmy Centrica podle předložených plánů předpokládá, že se projekt oproti původnímu plánu časové prodlouží a prodraží. Nick Luff, finanční ředitel společnosti Centrica, říká: „Jsem si jistý, že EDF má ve své termíny a předpokládané náklady na výstavbu Hinkley Point C důvěru… My ale stále považujeme tuto investici za nejistou.“

Březen 2013

Nabídka garantované výkupní ceny od ministerstva financí je mnohem nižší než požaduje EDF.
EDF začíná propouštět zaměstnance podílející se na Hinkley Point C. Výkonný ředitel Vincent de Rivaz upozorňuje zaměstnance, že vyjednávání jsou v „kritické“ fázi a jsou „velmi náročná“.
Mezitím ministr energetiky Ed Davey schvaluje územní plán pro Hinkley Point C.

Červenec 2013

Generální ředitel skupiny EDF Henri Proglio sděluje, že očekává přijetí rozhodnutí od Hinkley Point C do konce roku.

Uzavření dohody o podpoře mezi EDF Energy a britskou vládou

Říjen 2013

Vláda oznamuje prozatímní dohodu s EDF Energy o finanční podpoře projektu Hinkley Point C. Celkové náklady na tuto podporu by měly dosáhnout 16 miliard liber.

EDF získává garantovanou výkupní cenu 92,50 liber/MWh – dvojnásobek aktuální tržní ceny elektřiny. Garance se vztahuje pouze na jaderný blok Hinkley Point C na dobu 35 let.

Dotace jsou některými silně kritizovány. Nelíbí se především způsob hrazení podpory skrze spotřebitele.
EDF si hodlá udržet 45-50 % podíl v projektu. Dodavatel reaktoru Areva získá 10 %, Čínské skupiny China General Nuclear Corporation a China National Nuclear Corporation získají dohromady 35-40 % a ostatní strany si rozdělí 15 % podílu.

EDF zároveň sděluje, že do roku 2023 pravděpodobně nebude Hinkley Point C schopen dodávat elektřinu. Přijetí konečného rozhodnutí o finanční investici proběhne do července roku 2014. „Projekt bude hotov v roce 2023, přesně v době kdy bude potřeba,“ tvrdí Vincent de Rivaz.

David Cameron přivítal tuto dohodu jako „Velký den pro naši zemi“. „Je to poprvé po velmi dlouhé době co postavíme jadernou elektrárnu.“

Hinkley point C
Vizualizace jaderné elektrárny Hinkley Point C.

Přezkoumávání systému podpory Evropskou komisí

Prosinec 2013

Evropská komise oznamuje započetí revize státní podpory výkupní ceny elektřiny z Hinkley Pointu. Podle ní může vyjít Velkou Británii zbytečně až na 17 miliard liber.

Březen 2014

EDF připustilo, že červencový termín pro vydání rozhodnutí nebude splněn, kvůli délce šetření ze strany EU.

Květen 2014

EDF zahajuje druhou fázi přípravných prací na místě výstavby spolu s budováním kruhových objezdů a stavebních komunikací.

Září 2014

Rakousko slibuje, že provede právní kroky proti jakémukoliv rozhodnutí EU povolit Hinkley Point C.

Říjen 2014

Evropská komise uděluje povolení státní podpory projektu ze strany Velké Británie formou garance výkupní ceny elektřiny z elektrárny Hinkley Point C. Zároveň říká, že projekt bude stát 24,5 miliardy liber.

Prosinec 2014

EDF tvrdí, že chce přijmout rozhodnutí do března 2015.

Odkládání rozhodnutí a vstup Číňanů

Leden 2015

Rakousko oznamuje, že připravuje žalobu proti rozhodnutí Evropské komise o schválení systému podpory Contract for Difference. Poslední zprávy hovoří o dubnovém termínu podání žaloby.

Únor 2015

Zdá se, že EDF opouští březnový termín. Tvrdí že finální rozhodnutí o investici „je možné v několika následujících měsících“ a varuje před dlouhým seznamem nesrovnalostí, mezi nimiž figuruje i dohoda s vládou a investory.

„Nacházíme se v konečné fázi vyjednávání. Tato fáze ale může trvat dlouho. Závisí na množství problémů, které bude nutné řešit,“ říká Jean-Bernard Levy, generální ředitel skupiny EDF.

Březen 2015

Podle EDF není „existenciálně nutné“, aby se dodavatel elektrárny musel z 10 % podílet na financování projektu. Reagovala tak na prohlubující se finančními problémy Arevy.

Září 2015

Britský ministr financí George Osborne odjel na zahraniční cestu do Číny, kde projednával vstup čínských investorů do projektu Hinkley Point C. Obě strany se nakonec dohodly na spolupráci na výstavbě nové jaderné elektrárny a dále na vybudování jaderného výzkumného a inovativního centra ve Velké Británii za 50 milionů liber.

Říjen 2015

Při návštěvě čínského prezidenta ve Velké Británii bylo oznámeno, že se Čína bude podílet na stavbě jaderné elektrárny Hinkley Point C. Společnost China General Nuclear (CGN) má podle podepsané dohody investovat do nově vznikající elektrárny 6 mld. liber, za což jí bude patřit třetinový podíl. Zbylé dvě třetiny bude držet francouzská společnost EDF.

Hinkley Point výstavba
Výstavba Hinkley Point C Zdroj:edfenergy.com

Rok 2016 – finální investiční rozhodnutí

Únor 2016

Vysoce postavení představitelé EDF tlačí odložení konečného rozhodnutí ohledně jaderné elektrárny Hinkley Point C až na rok 2017, aby měla společnost čas na nalezení dalších investorů. V představenstvu se dokonce objevují názory, že by EDF měla projekt odložit na neurčito a počkat na modernizovanou verzi EPR reaktoru.

Březen 2016

Finanční ředitel EDF rezignuje kvůli obavám o budoucnost společnosti spojeným s projektem britské jaderné elektrárny Hinkley Point C. Generální ředitel EDF nadále usiluje o učinění finálního investičního rozhodnutí v co nejkratší době.

Květen 2016

Britská vláda tlačí na EDF ohledně konečného investičního rozhodnutí. Objevují se dokonce informace o možnosti ztráty státem garantované výkupní cenu ve formě CfD (contract for difference).

Červen 2016

Jean-Bernard Lévy, generální ředitel společnosti EDF, vyjádřil podporu britskému projektu Hinkley Point C i po Brexitu. Finální investiční rozhodnutí má proběhnout v červenci.

Červenec 2016

Správní rada francouzské energetické společnosti EDF těsně projekt schválila. Rozhodnutí podle vyjádření EDF znamená, že francouzská firma může nyní podepsat veškeré kontrakty s britskou vládou a s čínským investičním partnerem China General Nuclear Power Corporation (CGN).

Projekt výstavby první jaderné elektrárny v Británii od roku 1995 však záhy nabírá nečekané zpoždění. Britská vláda totiž překvapivě oznámila, že zahájí nové přezkoumání projektu výstavby dvou nových jaderných reaktorů v Hinkley Point.

Září 2016

Britská vláda dává projektu zelenou. Vedení francouzské elektrárenské společnosti EDF dva týdny poté potvrdilo svůj souhlas s projektem. O dva dny později britská vláda podepisuje dohodu o projektu se zástupci vlád Francie a Číny. 

Jaderná elektrárna Hinkley Point C tedy získala pomyslnou finální zelenou téměř 11 let poté, co tehdejší premiér Tony Blair představil energetickou politiku Velké Británie, která se měla zaměřit na výstavbu nových jaderných elektráren.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se