Domů
Legislativa EU
EU zruší výjimku německému kapacitnímu mechanismu

EU zruší výjimku německému kapacitnímu mechanismu

Rozhodnutí Evropské komise z února 2018, které deklarovalo, že schémata podpory záložních uhelných elektráren některých evropských států jsou v souladu s pravidly pro hospodářskou soutěž, bude muset být přezkoumáno ve světle probíhající reformy pravidel trhu s elektřinou. Komise to uvedla ve svém prohlášení v úterý 4. září s poznámkou, že německé elektrárny nedostanou výjimku.

Původní únorové rozhodnutí uvedlo, že podpora záložních zdrojů elektřiny v Německu, tedy především jejich uhelných elektráren, nebude v budoucnu nijak ovlivněna novými pravidly pro trh s elektřinou, která jsou nyní projednávána. Věta ohledně nemožnosti přezkumu udělení této výjimky byla do rozhodnutí zavedena nenápadnou krátkou poznámkou pod čarou na straně 20 rozhodnutí.

Výjimka z přezkumu tak byla stanovena pro německé elektrárny, nikoli však pro francouzské, belgické, polské či italské – těm sice státní podpora povolena byla, ale právě s výhradou možného přehodnocení v budoucnu. Opomenutá poznámka, které si nyní skupina nezvýhodněných členských států povšimla, vyvolala podezření, že Unie aplikuje dvojí standardy, když podobnou záruku nenabídla i jiným zemím.

V rozhodnutích týkajících se jiných členských států totiž Komise jasně stanovila, že souhlas s udílením státní podpory bude muset být v budoucnu interpretován ve světle pozdějších právních předpisů, především blížící se reformy evropského trhu s elektřinou.

Komise chybovala

Komise nyní uznala, že udělením výjimky se dopustila chyby, která bude opravena.

„Co se týče rozhodnutí ohledně německých podpor, v rozhodnutí se opravdu vyskytla chyba. Ta je nyní v procesu opravy. … Rozhodnutí o státní podpoře nebude chránit jakékoli členské státy před budoucími změnami v legislativě.“ – Christof Schoser, výkonné ředitelství pro hospodářskou soutěž

Německo přišlo v roce 2015 s rozhodnutím o uzavření osmi hnědouhelných elektráren a jejich převedením do „strategické rezervy“. Ta má být využita jen v případě nouze či výpadku. Tyto elektrárny mohou využívat Unií schválenou státní podporu. Schválení ale může být v budoucnu přehodnoceno vzhledem k nové legislativě.

Odzvonilo kapacitním mechanismům?

Kapacitní mechanismy jsou státní systémy podpory zdrojů, které jsou schopny dodávat spolehlivý a stabilní výkon. Dle evropské legislativy spadá tato forma podpory pod regulovanou oblast hospodářské soutěže, která je jedním z hlavních zájmů Evropské unie.

Kapacitní mechanismy balancují na hraně povolené a nežádoucí státní podpory, zájmem EU je ale do budoucna mechanismy úplně vyřadit, jelikož narušují jednotný trh a často dotují elektřinu vyráběnou z fosilních zdrojů.

To ovšem neznamená, že podpora uhlí bude v brzké době úplně zakázána. Přijatá reforma v oblasti trhu s elektřinou by totiž mohla zakotvit pevnou výjimku státním podporám, které již byly na evropské úrovni schváleny, tedy i kapacitním mechanismům. Problematika je nyní jedním z hlavních diskuzních bodů ohledně připravované reformy.

Komentáře

(0)

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.