Domů
Legislativa EU
EU zruší výjimku německému kapacitnímu mechanismu
Drapeaux européens devant le Berlaymont

EU zruší výjimku německému kapacitnímu mechanismu

Rozhodnutí Evropské komise z února 2018, které deklarovalo, že schémata podpory záložních uhelných elektráren některých evropských států jsou v souladu s pravidly pro hospodářskou soutěž, bude muset být přezkoumáno ve světle probíhající reformy pravidel trhu s elektřinou. Komise to uvedla ve svém prohlášení v úterý 4. září s poznámkou, že německé elektrárny nedostanou výjimku.

Původní únorové rozhodnutí uvedlo, že podpora záložních zdrojů elektřiny v Německu, tedy především jejich uhelných elektráren, nebude v budoucnu nijak ovlivněna novými pravidly pro trh s elektřinou, která jsou nyní projednávána. Věta ohledně nemožnosti přezkumu udělení této výjimky byla do rozhodnutí zavedena nenápadnou krátkou poznámkou pod čarou na straně 20 rozhodnutí.

Výjimka z přezkumu tak byla stanovena pro německé elektrárny, nikoli však pro francouzské, belgické, polské či italské – těm sice státní podpora povolena byla, ale právě s výhradou možného přehodnocení v budoucnu. Opomenutá poznámka, které si nyní skupina nezvýhodněných členských států povšimla, vyvolala podezření, že Unie aplikuje dvojí standardy, když podobnou záruku nenabídla i jiným zemím.

V rozhodnutích týkajících se jiných členských států totiž Komise jasně stanovila, že souhlas s udílením státní podpory bude muset být v budoucnu interpretován ve světle pozdějších právních předpisů, především blížící se reformy evropského trhu s elektřinou.

Komise chybovala

Komise nyní uznala, že udělením výjimky se dopustila chyby, která bude opravena.

„Co se týče rozhodnutí ohledně německých podpor, v rozhodnutí se opravdu vyskytla chyba. Ta je nyní v procesu opravy. … Rozhodnutí o státní podpoře nebude chránit jakékoli členské státy před budoucími změnami v legislativě.“ – Christof Schoser, výkonné ředitelství pro hospodářskou soutěž

Německo přišlo v roce 2015 s rozhodnutím o uzavření osmi hnědouhelných elektráren a jejich převedením do „strategické rezervy“. Ta má být využita jen v případě nouze či výpadku. Tyto elektrárny mohou využívat Unií schválenou státní podporu. Schválení ale může být v budoucnu přehodnoceno vzhledem k nové legislativě.

Odzvonilo kapacitním mechanismům?

Kapacitní mechanismy jsou státní systémy podpory zdrojů, které jsou schopny dodávat spolehlivý a stabilní výkon. Dle evropské legislativy spadá tato forma podpory pod regulovanou oblast hospodářské soutěže, která je jedním z hlavních zájmů Evropské unie.

Kapacitní mechanismy balancují na hraně povolené a nežádoucí státní podpory, zájmem EU je ale do budoucna mechanismy úplně vyřadit, jelikož narušují jednotný trh a často dotují elektřinu vyráběnou z fosilních zdrojů.

To ovšem neznamená, že podpora uhlí bude v brzké době úplně zakázána. Přijatá reforma v oblasti trhu s elektřinou by totiž mohla zakotvit pevnou výjimku státním podporám, které již byly na evropské úrovni schváleny, tedy i kapacitním mechanismům. Problematika je nyní jedním z hlavních diskuzních bodů ohledně připravované reformy.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se