První blok jaderné elektrárny Leningradská II zahájil pilotní provoz