Domů
Elektrárny v Evropě
Velká Británie 3Q: Výroba elektřiny především z plynu, jádra a OZE

Velká Británie 3Q: Výroba elektřiny především z plynu, jádra a OZE

Velká Británie zveřejnila energetické statistiky za 3. čtvrtletí. Podíl výroby z nízkouhlíkových zdrojů dosáhl rekordních 50 %. Nárůst výroby ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaznamenaly jak OZE, tak jaderné zdroje. Podíl uhlí na výrobě klesá především na úkor plynu. Z OZE nejvíce navýšily výrobu pevninské větrné elektrárny a solární zdroje.

Nejvýznamnější zásluhu na růstu podílu nízkouhlíkových zdrojů na výrobě elektřiny mají jaderné elektrárny, jejichž produkce stoupla ve 3. čtvrtletí 2016 o 13,9 % na 18,9 TWh. Tento nárůst byl způsoben menším množstvím odstávek jaderných elektráren oproti stejnému období vloni.

V podstatě stejné množství elektřiny jako jaderné zdroje vyrobily obnovitelné zdroje (OZE), jejichž výroba byla ve 3. čtvrtletí 18,8 TWh. OZE v tomto čtvrtletí v meziročním srovnání zaznamenaly nárůst výroby o 4,3 %.  V Británii bylo vyrobeno za letošní třetí čtvrtletí 75,4 TWh elektřiny, podíl jaderných a obnovitelných zdrojů na výrobě tedy činil přesně 50 %, což je jejich historicky nejvyšší podíl.

Významný propad v meziročním srovnání zaznamenaly uhelné zdroje, jejichž výroba klesla o 78,9 % na 2,7 TWh, tento propad je způsoben především přestavbou uhelné elektrárny Drax na biomasový zdroj. Ve třetím čtvrtletí 2015 se ještě uhlí podílelo na výrobě elektřiny v Británii z 16,7 %, zatímco v letošním 3. čtvrtletí byl podíl uhlí na výrobě pouze 3,6 %. Statistika tedy potvrzuje reálný odklon britské energetiky od uhlí ke zdrojům s nižšími emisemi skleníkových plynů a škodlivých látek.

Nejvíce byl pokles výroby elektřiny z uhlí kompenzován výrobou v plynových zdrojích. Velká Británie ve 3. čtvrtletí 2016 vyrobila 32,9 TWh elektřiny v plynových elektrárnách, což představuje podíl na celkové výrobě elektřiny 43,6 %. Ve srovnání se stejným obdobím vloni si plynové elektrárny polepšily o 23,6 %.

Čtvrtletní srovnání elektřiny vyrobené ve Velké Británii. Zdroj dat: gov.uk

Mezi OZE rostly nejvíce onshore VtE a solární elektrárny

Vzhledem k nárůstu výroby pevninských větrných elektráren na 4,6 TWh, zaznamenaly tyto zdroje růst výroby o 19,4 % oproti 3. čtvrtletí 2015. Offshore větrné elektrárny a solární zdroje vyrobily ve 3. čtvrtletí 2016 shodně 3,5 TWh elektřiny. Solární zdroje si ve výrobě v mezičtvrtletním srovnání polepšily o 30 %, zatímco offshore větrné elektrárny pouze o 3,8 %.

Pokles o 14,5 % byl zaznamenán u výroby elektřiny z biomasy, která však stále zaujímá první místo ve výrobě mezi OZE s výrobou 6,1 TWh. Zbývající 1,1 TWh elektřiny z OZE připadá na vodní elektrárny, které vyrobily oproti 3. čtvrtletí 2015 o 10,8 % elektřiny více.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se