Geotermální energie ve střední Americe skrývá obrovský potenciál, tvrdí IRENA

DomůElektrárny ve světěGeotermální energie ve střední Americe skrývá obrovský potenciál, tvrdí IRENA

Střední Amerika skrývá obrovský geotermální potenciál, který by podle Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA) mohl být klíčovým nástrojem k rozvoji nízkouhlíkových ekonomik v regionu. Překážkou rozvoji může být neochota investovat do nákladných projektů. 

Již nyní se některé středoamerické státy řadí mezi země s největším instalovaným výkonem geotermálních elektráren, nicméně podle IRENA mají potenciál tento výkon zvýšit až dvacetkrát. Zejména pokud místní vlády přijmou potřebné politiky a regulatorní rámce podporující geotermální zdroje. Podle dat Geothermal Energy Association se v současnosti z geotermální energie vyrábí 13,8 GW elektřiny na světě, nicméně pokud nebudou porušeny stávající trendy, tak se toto číslo může zvýšit až na 23 GW do roku 2021.

Mezi středoamerické státy s největším instalovaným výkonem geotermálních elektráren patří Kostarika, Salvador a Nikaragua. Salvador je přitom podle dat BP třetí zemí na světě s největším podílem geotermálních elektráren ve svém elektroenergetickém mixu – Keňa 44 %, Island 27 %, Salvador 26 %.

„Střední Amerika má jedny z nejslibnějších geotermálních zdrojů na světě. Použití těchto zdrojů může regionu pomoci k levné elektřině a zároveň stimulovat nízkouhlíkový ekonomický růst.“

Gurbuz Gonul, ředitel sekce Country, Support and Partnerships IRENA

Budoucnost geotermální energetiky v regionu

Podle profesora Jacques E. C. Hymanse nicméně budoucnost geotermální energetiky ve střední Americe není jistá. Od 1990 se sice významně zvětšoval instalovaný výkon geotermálních elektráren, ale mnohem rychleji rostla produkce elektřiny z importovaných fosilních paliv. I v současné době čelí geotermální elektrárny nejistotě, protože v dlouhodobém horizontu se finančně vyplatí, nicméně mnohé investory odrazují vysoké vstupní náklady. Velký potenciál podle Hymanse skrývá Japonsko a jeho snahy podporovat sektor geotermální energetiky po celém světě.