Kde se lze setkat s cenou silové elektřiny 184 000 Kč/MWh?