STEAG spustil prvních 15 MW baterií pro regulaci frekvence v Německu

DomůAkumulace energieSTEAG spustil prvních 15 MW baterií pro regulaci frekvence v Německu

První z plánovaných šesti 15MW bateriových systémů, které bude pro účely regulace frekvence v německé elektrizační soustavě provozovat společnost STEAG, byl uveden do provozu. Bateriové systémy budou instalovány u existujících elektráren STEAGu. Celkové investiční náklady projektu, který je unikátní také tím, že nebude podpořen dotacemi, dosáhnou 100 milionů euro.

STEAG uvedl na konci června do provozu první z šesti plánovaných bateriových systémů, které instaluje u svých elektráren. Bateriový systém u 750MW černouhelné elektrárny Lünen má stejně jako zbylých pět plánovaných systémů instalovaný výkon 15 MW.

Nyní systém u elektrárny Lünen podstoupí rozsáhlé testy, aby od provozovatele přenosové soustavy obdržel potřebná povolení pro poskytování primární regulace frekvence. Po skončení zkušebního provozu zahájí systém koncem léta komerční provoz.

„Projekt, který zde realizujeme, je jeden z největších projektů bateriového úložiště na světě. Všichni, kdo se projektu účastní, jsou spokojeni s dosavadním vývojem projektu, s dobrou spoluprací mezi partnery a s dosažením tohoto důležitého milníku,“ řekl manažer projektu Christian Karalis.

Celková kapacita 140 MWh

15MW bateriové úložiště, které se rozkládá na ploše zhruba jednoho hektaru, bude podle STEAGu splňovat současná kritéria pro poskytování primární regulace frekvence bateriovými systémy, včetně požadavku na minimální dodávku výkonu po dobu 30 minut.

Bateriové systémy jsou instalovány u existujících elektráren. Zdroj: www.steag-energyservices.com

Celková kapacita plánovaných šesti systémů o celkovém instalovaném výkonu 90 MW bude zhruba 140 MWh. STEAG uvedl, že práce na zbylých pěti systémech pokračují podle plánu a že všechny zahájí provoz do konce roku 2017.

„Zařízení pro akumulaci elektřiny a s tím spojené vytvoření flexibility jsou základními prvky pro implementaci německé energetické strategie. STAEG se tedy rozhodl investovat do vysokokapacitních baterií za účelem rozvoje regulace elektrizační soustavy, a to bez jakýchkoliv grantů nebo dotací,“ řekl v listopadu k investičnímu rozhodnutí Joachim Rumstadt z vedení společnosti.

STEAG již úspěšně jednu vysokokapacitní baterii s výkonem 1 MW provozuje. Tento systém byl uveden do provozu za podpory Ministerstva hospodářství a energetiky v únoru 2014. Tehdy se jednalo o jeden z prvních projektů velkých lithium-ion bateriových systémů poskytujících podpůrné služby pro zajištění stability v soustavě.

Zdroj úvodní fotografie: www.steag-energyservices.com

Štítky: baterieSTEAG