V Německu vyvíjí ukládání energie na mořském dně

DomůElektřinaV Německu vyvíjí ukládání energie na mořském dně

Němečtí inženýři pracují na novém druhu úložného systému energie na dně moře. Uložiště pracuje na podobném principu jako přečerpávací vodní elektrárna. Obzvláště vhodné se jeví jeho využití ve spolupráci s offshore větrnými elektrárnami.

Od ledna roku 2013 probíhal tříletý pilotní projekt s názvem StEnSEA (Stored Energy in the Sea), který zkoumal možnost ukládání energie na dně moří. Projekt pod vedením Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology (F-IWES) zaznamenal velký posun a nyní je plánována druhá fáze.

Základní princip, na kterém úložný systém pracuje, je podobný tomu, který využívají tradiční přečerpávací vodní elektrárny. Velká dutá koule s reverzní turbínou je umístěna na dně moře a je obdobou dolní nádrže. Jako horní nádrž slouží samotné moře, jehož tlak roste s hloubkou. V případě potřeby elektrické energie vtéká voda přes turbínu do duté koule. Při přebytku je elektrická energie využívána k čerpání vody ven z koule.

„Je jasné, že čím hlouběji systém instalujete, tím roste tlak a zároveň množství energie, kterou lze v nádrži uložit. Avšak je tu limit. V extrémních hloubkách je systém neúčinný. Takže nejvyšší možná hloubka je pro nás okolo 800 metrů. Aby úložný systém zůstal konkurenceschopný ve srovnání s již existujícími řešeními ukládání energie, musí být instalován v hloubce od 600 do 800 metrů.“

Jochen Bard, vedoucí Energy Process Engineering v F-IWES

Druhá fáze projektu bude testovat plně funkční model, který bude mít průměr 3 metry a bude uložen v hloubce přibližně 100 metrů na dně Bodamského jezera. Test je plánován na druhou polovinu měsíce října.

Pro komerční využití se počítá s kulovým uložištěm o průměru 30 metrů, které bude schopno pojmout energii 20 MWh.

Autor úvodní fotografie: HOCHTIEF Solutions