Boom technologických společností v Irsku bude znamenat zvýšení poptávky po elektřině i vyšší emise

DomůElektřinaBoom technologických společností v Irsku bude znamenat zvýšení poptávky po elektřině i vyšší emise

Nárůst množství datacenter společností sídlících  v Irsku způsobí v budoucnu zvýšení poptávky po elektřině a tedy i zvýšení emisí, a to až o 13 %.  Do roku 2028 budou datacentra a další velcí spotřebitelé z oblasti IT spotřebovávat 29 % elektřiny.

S čísly nyní přišel irský provozovatel přenosové sítě EirGrid. Pro ostrovní stát bude příliv IT firem a datacenter, kterými společnosti odpovídají na nutnost zpracovávání většího množství dat, znamenat i nutný rozvoj nové infrastruktury a také zvýšené množství emisí skleníkových plynů. Irsko nyní produkuje 51 % elektřiny ze zemního plynu a 18 % z uhlí.

Za své sídlo si Dublin vybral Google, datacentra tu provozují i Microsoft či Amazon. V současnosti je v Irsku 54 datacenter, která dohromady mají příkon 642 MW. Dalších 10 je nyní stavěno – to odpovídá dalším 202 MW, a 31 center pro zpracování dat čeká na povolení ke stavbě. To by přidalo dalších zhruba 629 MW.

Zpracování dat spotřebovává celosvětově přibližně 2 % vyrobené elektřiny. V roce 2030 by mělo jít celkově o 8 % elektrické energie. Přitom pokud jde o emise skleníkových plynů, technologickým společnostem není věnována zdaleka taková pozornost jako například společnostem provozujícím leteckou dopravu. Spotřeba elektřiny pro chlazení zařízení a jejich samotný provoz je přitom značná.

Irsko již v současnosti nesplní své cíle pro rok 2020 v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Některé společnosti jako Google a Amazon proto v rámci svých strategií plánují, že jejich datacentra budou poháněna ze 100 % z obnovitelných zdrojů. Společně s přílivem technologických společností, na nichž začíná být irská ekonomika postupně závislá, by tak jejich boom mohl přilákat i investice v oblasti obnovitelných zdrojů – jak uvádí vládní zpráva z roku 2018.