Domů
Elektřina
Deset největších uhelných dolů na světě

Deset největších uhelných dolů na světě

Četné archeologické nálezy hovoří o faktu, že uhlí bylo využíváno jako zdroj energie již pravěkým člověkem. Co se týče masivní cílevědomé těžby, ta je mnohem mladšího data a je spojená především s počátky průmyslové revoluce. Vůbec první takové pokusy sahají do 17. století a byly prováděny v Anglii.

Od počátku širšího využití uhlí uběhlo tedy již několik století a uhlí se za tu dobu stalo nepostradatelným zdrojem energie.  Dle Světové uhelné asociace (World Coal Association) pokrývá uhlí přibližně 30 % světových energetických potřeb. V oblasti výroby elektřiny hovoří statistky přibližně o 40% podílu uhlí ve využívaných palivech. Uhlí je nepostradatelným zdrojem energie také v ocelářském průmyslu, kdy je využíváno jako zdroj energie u téměř 70 % produkce oceli.

Světová uhelná asociace dále uvádí, že v roce 2013 byla světová produkce uhlí 7 822,8 Mt (milionů tun). Pro srovnání, roční těžba hnědého uhlí v České republice byla v loňském roce 38,2 Mt. Co se týče černého uhlí, roční těžba v ČR byla v roce 2013 8,8 Mt (data z Energostat.cz).

Světová produkce uhlí a podrobnější analýza celého odvětví si vzhledem k rozsahu vyžaduje rozdělení do několika čánků. V tomto článku budou pro začátek představeny největší provozované uhelné doly ve světě z hlediska prokázané hodnoty vytěžitelných zásob. Tři z 10 největších uhelných dolů se přitom nacházejí v Powder River Basin v americkém státě Wyoming a po dvou uhlených dolech z první desítky je možné nalézt v Číně a Austrálii.

North Antelope Rochelle, USA

North Antelope Rochele je uhelný důl nacházející se v Powder River Basin ve státě Wyoming (USA). V současné době je to největší hnědouhelný důl co do vytěžitelných zásob. K prosinci 2012 byly dosažitelné zásoby odhadnuty na 2,3 mld. tun.

Důl North Antelope Rochelle. Zdroj: www.mining-technology.com
Důl North Antelope Rochelle. Zdroj: www.mining-technology.com

Důl je vlastněný a provozovaný společností Peabody Energy a jedná se o povrchový důl. Je tvořen dvěma doly – North Antelope a Rochelle, které byly otevřeny v roce 1983 a 1985. Od roku 1999 doly vystupují jako celek.

Co se týče těžby, v roce 2012 byla produkce tohoto dolu 107,7 Mt. Těženo je energetické uhlí, které je považováno za nejčistší těžené uhlí v USA, s obsahem síry cca 0,2 % a výhřevností 20,5 MJ/kg.

Haerwusu, Čína

Čínský důl Haerwusu je druhým největším uhelným dolem na světě a s odhadovanými vytěžitelnými zásobami 1,7 mld. tun je zároveň největším povrchovým dolem v Číně. Důl se rozkládá na území o rozloze 67 km2 a je součástí Zhungeer Coalfield. Vlatník a provozovatel je státní společnost Shenhua Group.

Důl Haerwusu. Zdroj: www.tsr-magazine.com
Důl Haerwusu. Zdroj: www.tsr-magazine.com

Jedná se o poměrně mladý důl. Těžba zde byla zahájena v říjnu roku 2008. Roční předpokládaná produkce je 20 Mt, což znamená předpokládanou životnost dolu více než 70 let.

Hei Dai Gou, Čína

Povrchový důl Hei Dai Gou (nebo také Heidaigou) se nachází taktéž v uhelné oblasti Zhungeer. Je to třetí největší důl na světě s odhadovanými zásobami 1,5 mld. tun.

Vlastník je totožný jako v případě dolu Haerwusu. Důl se nachází asi 150 km jihozápadně od města Ordos a má plánovanou těžbu na území o rozloze 42 km2. Těží se zde uhlí s nízkým obsahem síry a fosforu a plánovaná roční produkce se v případě Hei Dai Gou pohybuje kolem 31 Mt.

Moatize, Mozambik

Důl Moatize nacházející se v provincii Tete v Mozambiku je z hlediska vytěžitelných zísob čtvrtý největší na světě. Zásoby činily k prosinci 2012 1 498,8 mil. tun s tím, že 300,4 tun je prokázaných a zbylých 1 198,4 je předpokládaných.

Provozovatelem dolu je brazilská těžařská společnost Vale, která je zároveň 95% vlastníkem dolu. Pro Vale se jedná vůbec o první podobný projekt v Africe. Povolení k výstavbě a provozování dolu bylo uděleno teprve v roce 2006 a zahajující těžba zde započala v roce 2011.

Nominální těžba by měla dosáhnout hodnoty 11 Mt/rok a dosažena by měla být letos.

Black Thunder, USA

Black Thunder je důl nacházející se stejně jako výše uvedený důl North Antelope Rochele nachází v pánvi Powder River ve Wyomingu. Rozloha lomu činí 35 700 akrů (cca 144 km2) a odhadnuté dosažitelné zásoby činily k prosinci 2012 1 466,1 Mt. Důl vlastní a provozuje společnost Arch Coal.

Důl Black Thunder. Zdroj: www.writeopinion.com
Důl Black Thunder. Zdroj: www.writeopinion.com

Povrchový lom se skládá z celkem 7 těžebních jam. V roce 2012 byla produkce z tohoto dolu 92,9 Mt. Pro srovnání, v roce 2011 to bylo 104,9 Mt. Předpokládá se, že nižší hodnota těžby bude udržována do roku 2021.

Peak Downs, Austrálie

Šestý největší uhelný důl se nachází v pánvi zvané Bowen v centrálním Queenslandu. Zásoby tohoto dolu byly odhadnuty na 1 063 Mt k červnu 2013. V pánvi Bowen je kromě tohoto dolu dalších 6 dolů, přičemž všechny jsou vlastněny a provozovány spolešností BHP Billition Mitsubishi Alliance (BMA).

Uhelný terminál Hay Point. Zdroj: www.hatch.ca
Uhelný terminál Hay Point. Zdroj: www.hatch.ca

Těžba zde začala již v roce 1972 a ročně je odsud odesíláno 9 Mt uhlí po železnici do uhelného terminálu Hay Point (na obrázku výše), odkud je uhlí dále distribuováno.

Mt Arthur, Austrálie

Uhelný důl Mt Arthur se nachází v Novém Jižním Walesu v Austrálii. K červnu 2013 byly vytěžitelné zásoby odhadovány na 1 049 Mt s tím, že 585 Mt je prokázaných a 464 Mt je předpokládaných. Důl je vlastněn a provozován společností BHP Billiton.

Těžba zde probíhá ve dvou povrchových obastech – Northern Open Cut a Southern Open Cut. Těžba v této oblasti začala v roce 1968 a je zde těženo energetické uhlí, které je následně využíváno jak v místních výrobnách elektřiny a tepla, tak zasíláno zahraničním odběratelům. Roční produkce je cca 16 Mt.

Coballo, USA

Důl Coballo je třetím zástupcem nacházejícím se v pánvi Powder River ve státě Wyoming. K prosinci 2012 zde byly odhadovány dosažitelné zásoby uhlí na 852 Mt.

Coballo je vlastněn a provozován společností Peabody Energy a v provozu je od roku 1978. Těžba probíhá na dvou uhelných slojích – Smith a Wyodak-Anderson. Celkem zde bylo v roce 2012 vytěženo 16,9 Mt energetického uhlí. Vytěžené uhlí je přepravováno železniční dopravou do výroben v centrálních státech USA.

Železniční uzel poblíž lomu Coballo. Zdroj: travisivey.com
Železniční doprava poblíž lomu Coballo. Zdroj: travisivey.com

Raspadskaya, Rusko

Jediný ruský zástupce v elitní desítce největších uhelných dolů na světě z hlediska dosažitelných zásob je důl Raspadskaya nacházející se v oblasti Kremerovo. Zásoby jsou zde odhadovány na 782 Mt.

Důl Raspadskaya se skládá ze dvou podzemních dolů – Raspadskaya a MUK-96, a dále jednoho povrchového dolu s názvem Razrez Raspadsky. Společnost Raspadskaya je jediným vlastníkem a také provozovatelem.

Těžba zde začala koncem 70. let a těží se zde výhradně koksárenské uhlí. V roce 2007 zde bylo vytěženo 13,6 Mt uhlí, z čehož 8,9 Mt bylo vyprodukováno v hlubinném dolu Raspadskaya, což z něj dělá největší hlubinný uhelný důl v Rusku.

Cerrejon, Kolumbie

Cerrejon uzavírá desítku největších uhelných dolů na světě. Odhadované vytěžitelné zásoby byly k červnu roku 2013 odhadnuty na 754 Mt, z čehož bylo 661 Mt prokázáno a 93,2 Mt je předpokládáno.

Důl je vlastněn a provozován společnostmi Anglo American, BHP Billiton a Glencore Xstrata, přičemž každá společnost vlastní třetinový podíl. Jedná se o povrchový důl a v provozu je od roku 1985.

Od roku 2014 je produkce uhlí z dolu Cerrejon přibližně 40 Mt za rok, což odpovídá roční celkové těžbě hnědého uhlí v České republice.

 

Zdroj úvodní fotografie: www.mining-technology.com

Štítky:těžba
uhlí

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se