Euractiv: Některé země EU včetně ČR nepodporují rozmisťování chytrých měřidel

DomůElektřinaEuractiv: Některé země EU včetně ČR nepodporují rozmisťování chytrých měřidel

Očekává se, že v nadcházejících letech elektromobily a střešní solární panely masově vstoupí na trh. Tato zařízení přitom budou vyžadovat instalaci chytrých měřidel v domácnostech. Členské země EU jsou ale příliš pomalé v umisťování těchto měřidel a některé jsou přímo proti nim. Zástupci průmyslu se vyslovují pro rychlejší rozmisťování a koordinovaný postup napříč EU.

Chytrá měřidla jsou považována za klíčová pro digitalizaci elektroenergetického sektoru, protože umožňují domácnostem kontrolovat spotřebu energie a stát se účastníky energetického trhu. To vše zejména skrze elektromobily a bateriová úložiště.

„Chytré měření je velice důležité, protože je prvním krokem v zapojení spotřebitelů.“

Joao Torres, CEO portugalského provozovatele distribuční sítě EDP Distribution

Situace v EU

Švédko je lídrem v rozmisťování chytrých měřidel v domácnostech, má je totiž 100 % domácností. Dále je zde Finsko (99 %), Estonsko (98,2 %) a Španělsko (91,3 %). Tyto země jsou ale spíše výjimkami. Kupříkladu Německo se rozhodlo, že nebude mít žádný národní plán týkající se rozmisťování chytrých měřidel a jde tak proti požadavkům EU. Stejně se k této záležitosti staví také Česká republika, Chorvatsko, Kypr, Řecko a Irsko.

Podle dat Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) má průměrně 37 % spotřebitelů v EU instalované chytré měřidlo elektrické energie. Pro rok 2020 byl přitom stanoven právně nezávazný cíl 80 %.

Někteří spotřebitelé jsou vůči chytrému měření velice skeptičtí a například odmítají umožnit přístup do svých domovů, aby instalace mohla proběhnout.

„V některých evropských zemích není chytré měření není součástí. Nemá tam své místo. Minimální úroveň inovace ovšem musí být garantována.“

Viviana Vitto, ředitelka oddělení analýz a strategie ve firmě Enel

ACER: Fakturování elektřiny by mělo probíhat měsíčně

Chytré měření a kontrakty s dynamickými cenami jsou klíčovými aspekty pro domácnosti, které jim umožní aktivně kontrolovat jejich spotřebu elektřiny. Evropská komise předpokládá, že jim chytré měření pomůže snížit roční spotřebu energie až o 9 %.

Podle ACER ve skutečnosti ovšem v 8 členských zemích EU spotřebitelé získávají faktury za elektřinu pravidelně každý rok. V dalších mnoha zemích pak fakturace probíhá kvartálně. ACER zároveň dodává, že by spotřebitelé měli získávat faktury měsíčně, pokud to bude možné.