Evropská komise odsouhlasila francouzský kapacitní mechanismus

16. listopad 2016, 17:08
DomůElektřinaEvropská komise odsouhlasila francouzský kapacitní mechanismus

Evropská komise odsouhlasila Francii mechanismus kapacitních plateb, který byl komisí vyšetřován pro podezření, že jde o neoprávněnou státní podporu a omezení konkurenčního prostředí. Francie tak může od roku 2017 tento přeshraničně fungující mechanismus začít využívat.

Evropská komise se minulý týden dohodla s Francií a ukončila šetření nového francouzského kapacitního mechanismu. Ten tak, po zavedení požadovaných úprav, podle zjištění komise splňuje evropské podmínky pro státní podporu. Dle Evropské komise nový mechanismus zlepšuje bezpečnost dodávek elektřiny, a to při zachování hospodářské soutěže.

„Francouzský kapacitní mechanismus bude dostupný všem poskytovatelům, a to i v zahraničí, tak aby dovoloval novým hráčům vstoupit na trh. Tak je možné zajistit cenovou efektivitu a konkurenceschopnost. Dnešní souhlas zajišťuje i dostupnost cen pro spotřebitele. S francouzskými institucemi jsme spolupracovali tak, abychom plánový mechanismus dokázali sladit s evropskými podmínkami pro státní pomoc.“

Margrethe Vestagerová, eurokomisařka pro hospodářskou soutěž

Šetření Komise probíhalo od listopadu 2015, neboť panovala obava, že nastavení mechanismu může zvýhodňovat určité podniky před jinými a bránil vstupu nových hráčů na trh. Pro zmírnění obav Francie souhlasila s úpravami mechanismu, kde se například kromě klasického jednoročního certifikátu zavádí i certifikáty na 7 let (pokud dokáží být konkurenceschopnější). To má přinést investiční jistotu pro nové projekty plánující vstup na trh.

Dále Francie souhlasila se zavedením historických benchmarků a otevřením mechanismu i pro výrobce (a Demand Side Response) ze zahraničí. Jde tak o první přeshraniční mechanismus. V praxi se například počítá až se 7 GW výkonu ze zahraniční, pokud to dovolí přeshraniční vedení.

Kapacitní mechanismy jsou v EU stále běžnější

Současný evropský energetický trh vede řadu zemí k zavádění speciálních opatření. Francie není výjimkou a podobně jako i jiné země plánuje zavedení tzv. kapacitních plateb. Kapacitní mechanismy jsou opatření, jejichž cílem je zajistit bezpečnost dodávek elektrické energie. Typicky kapacitní mechanismy poskytují dodatečnou odměnu pro provozovatele elektráren, kteří na oplátku udržují jinak nerentabilní zdroje v pohotovosti pro zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny.

Francouzský systém pro poskytování výkonových kapacit se spoléhá na poskytování certifikátů, které musí dodavatelé zakoupit od poskytovatelů kapacity pro pokrytí poptávky. Certifikáty jsou pak obchodované bilaterálně, nebo v pravidelných veřejných aukcích. Každoročně navíc francouzský regulátor přezkoumá nastavení mechanismu tal, aby vše bylo nastaveno co nejvhodněji. Kapacitní mechanismus začne ve Francii fungovat roku 2017 a má primárně zabezpečit dodávky elektřiny v zimním období.