Ve čtvrtek 9. dubna bylo slavnostně „otevřeno“ kabelové vedení spojující Maltu a Sicílii. Jelikož je Sicílie součástí italské přenosové soustavy, připojí se k ní, a tudíž celé evropské sítí, za pomoci nového vedení i Malta.

Třífázový kabel s celkovou délkou 120 km, z čehož 98 km je uloženo na mořském dně, se řadí k nejdelším podmořským kabelovým vedením na světě. Systém pracuje se střídavým napětím na hladině 220 kV a dokáže oboustranně přenášet výkon 200 MW, což Maltě umožní jak dovážet energii, tak vyvážet nadbytečnou elektřinu do Evropy. Součástí kabelu jsou i dvě optická vedení sloužící k přenosu dat nutných pro monitorování a řízení jeho provozu.

Smlouva mezi Maltou a norskou společností Nexans byla podepsána již v prosinci 2010. První odhady hovořily o dokončení projektu a jeho uvedení do provozu do konce roku 2013, avšak došlo ke zpoždění. Jednou z příčin byly i spory s ochránci životního prostředí.

98 km dlouhý úsek podmořského vedení byl položen v období od prosince 2013 do března 2014. Většina délky kabelu je uložena v korytu pod úrovní mořského dna, některé úseky ale prochází skrz oblasti, v nichž se vyskytuje podmořská vegetace, a proto kabel není zakopán nýbrž uložen v litinovém plášti. Veškeré práce na instalaci zařízení a kabelových spojek na území Malty a Sicílie byly dokončeny do konce minulého roku, zkušení provoz mohl tedy začít v lednu.

Malta-Sicily cable line
Schéma kabelového vedení. Zdroj: Evropská komise

O podobném projektu, který by měl v budoucnu zajistit spojení mezi Velkou Británií a Norskem, jsme Vás informovali již dříve.

Zdroj úvodní fotografie: heybehappy.com

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *