Německé nejvýznamnější vedení vysokého napětí se za poslední čtvrtletí loňského roku a letošní první čtvrtletí rozrostlo o 104 km. Jedná se o dvě nadprůměrná čtvrtletí, jelikož od roku 2015 přibývá v průměru kolem 33 km vedení vysokého napětí za čtvrtletí. 

Na výstavbu přenosového vedení v Německu je již delší dobu nahlíženo s velkým očekáváním. Je totiž zřejmé, že dokud nebude vedení u našich sousedů posíleno, nebude možné dále rozvíjet obnovitelné zdroje energie podobným tempem jako v minulých letech.

Přestože by aktuálně veškerá snaha měla směřovat do výstavby nových přenosových linek, očekávané výsledky nepřicházejí. Ze statistik, které pravidelně vydává německý regulační úřad, vyplývá, že ještě řadu let nebude vedení kompletní. V průměru totiž přibývalo za čtvrtletí pouhých 33 km vedení.

Výstavba přenosové soustavy v Německu (km)

  1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017
Postavené vedení podle zákona EnLAG 16 8 71 56 0 15 3 24 35
Postavené vedení podle zákona BBPlG 0 0 0 0 6 4 11 31 14

Zejména poslední čtvrtletí loňského roku bylo velice nadprůměrné, protože se v součtu postavilo více, než za všechna předcházející čtvrtletí roku (celkem 55 km). V prvním čtvrtletí letošního roku se postavilo 49 km. Přehled nově vystavěného vedení je uveden v tabulce výše.

V plánu jsou přitom tisíce kilometrů vedení. Podle dvou právních předpisů, které stanoví prioritní přenosové vedení, je nutné postavit 7 650 km. Hotových je však pouze 850 km.

Nedostatečná přenosová infrastruktura je přitom příčinou řady problémů, se kterými se jak německá energetika, tak energetika v regionu potýká. Kvůli nedostatečné přenosové kapacitě v Německu například vznikají přetoky elektřiny přes sousední přenosové soustavy a vyjednává se o rozdělení německo-rakouské obchodní zóny.

Pracovník na vedení
Pracovník na vedení. Autor: Peter Facey

Zájem na dostavbě by mělo přitom mít i Německo, protože již nyní je problematická výstavba větrných elektráren na severu země.

S nadsázkou by se dalo říci, že by výstavba plánovaného vedení podle průměrných hodnot mohla trvat dalších 50 let. Faktem ale je, že samotné plánování a povolovací řízení je pro liniové stavby výrazně časově náročnější, než samotná stavba vedení.

Česká republika není výjimkou

Obdobná situace platí i pro Českou republiku. Důvodová zpráva k připravované novele stavebního zákona, která měla zrychlit povolovací procesy ve stavebním právu, uvádí, že realizace vedení 110 kV o délce větší než 15 km se odhaduje na 10 až 16,5 roku. Samotná výstavba však trvá pouze 12-24 měsíců.

Novela stavebního zákona nicméně byla vrácena senátem k projednání do Poslanecké sněmovny. Vzhledem k blížícím se volbám je však osud tohoto zákona nejasný.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *