Německý síťový regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA) v pátek spustil konzultační proces k plánovanému rozvoji německé elektroenergetické soustavy mezi lety 2017 a 2030. Více než stovka opatření navrhovaných tamními provozovateli přenosových soustav by mohla vyjít až na 50 miliard eur (1,3 bilionů korun).

Podle dosavadních zjištění regulátora je nutné realizovat všech 60 opatření navrhovaných provozovateli přenosových soustav, jež jsou zahrnuty do federálního plánu pro rozvoj sítí. Z dalších 160 navržených opatření je dle regulátora prozatím považováno za nutných 90. Ve srovnání s poslední verzí plánu se tak jedná o 30 nových opatření, z čehož se pouhá dvě týkají nových tras vedení.

„Posuzujeme, která nová přenosová vedení jsou do roku 2030 potřebná. Naše předběžná zjištění ukazují, že všechny projekty v rámci federálního plánu rozvoje sítí jsou nezbytné. Nyní je důležité zvážit, jak se vyrovnat s dalšími výzvami týkajících se přenosové sítě.“

Jochen Homann, prezident německého regulátora BNetzA

Ve srovnání se stávajícím plánem němečtí provozovatelé přenosových soustav nenavrhli žádné další projekty výstavby stejnosměrných přenosových vedení (HVDC). V případě střídavých vedení má naopak dojít k posílení stávajících linek či výstavbě nových.

Do roku 2030 tak mají být realizována všechna kabelová HVDC vedení o celkové délce 2150 km, zatímco 2250 z 5750 km navrhovaných střídavých vedení prozatím nebylo schváleno.

Rozvoj střídavých síti bude podle BNetzA závislý na budoucí výstavbě stejnosměrných vedení a rozvoji technologií, které by mohly do roku 2030 snížit požadavky na další rozvoj soustavy. Německý regulátor tak prozatím potvrdil pouze ty projekty, které budou nezbytné nezávisle na dalším technologickém vývoji.

Potřeba přenosu poroste

Německý plán rozvoje sítí pro rok 2030 (NEP 2030) je založen na celkem čtyřech možných scénářích schválených německým regulátorem. Provedené simulace ukazují další nárůst výkonové nerovnováhy mezi severem a jihem země, kdy by deficit v jižní části, který může v budoucnu dosáhnout až poloviny roční poptávky, měl vyrovnat přebytkový sever.

Německou přenosovou síť se však zatím na rozdíl od obnovitelných zdrojů nedaří rozšiřovat dostatečně rychle. Pomoci má i poslední reforma zákona pro obnovitelné zdroje, který má omezit další výstavbu onshore větrných elektráren, zejména v již saturovaných oblastech u německého pobřeží.

Výstavba nových vedení v Německu často naráží na odpor místních obyvatel, čímž dochází ke značným zpožděním. V prvním čtvrtletí letošního roku tak bylo podle dvou zákonů obsahujících nejdůležitější vedení postaveno pouze 6 km přenosových linek.

Autor úvodní fotografie: WILL POWER @flickr

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *