Nové propojení přenosových soustav Německa a Nizozemska dostalo zelenou

DomůElektřinaNové propojení přenosových soustav Německa a Nizozemska dostalo zelenou

Práce na novém propojení přenosové soustavy Německa a Nizozemska mohou pokračovat poté, co projekt dostal zelenou od nejvyššího německého správního soudu. Rozhodnutí soudu je konečné a nelze se proti němu odvolat. Jedná se o důležité propojení, které umožní vyšší export elektřiny ze severu Německa při vhodných větrných podmínkách a naopak importovat elektřinu v době, kdy větrné elektrárny nevyrábí.

Vedení o délce 35 km propojí lokalitu Wesel v Německu s lokalitou Doetinchem na nizozemské straně a bude zajištěno vysokonapěťovým stejnosměrným (HVDC) kabelovým propojením na napěťové hladině 380 kV. Podle provozovatele přenosové soustavy Amprion, který provozuje část německé soustavy, kde se bude propojení nacházet, navýší projekt přenosovou kapacitu mezi oběma zeměmi o 1-2 GW. Vedení by mělo být uvedeno do provozu v roce 2018.

Vedení je součástí německého Zákona o výstavbě energetických vedení (EnLAG) a jedná se o velmi důležitou část infrastruktury pro obě země. Ze všech sousedních zemí Německa putoval v rámci exportu elektřiny v roce 2016 největší objem právě do Nizozemska. Jednalo se o 15,6 TWh.

Zatímco v roce 2016 toky elektřiny z Německa do Nizozemska oproti předchozímu tříletému průměru poklesly zhruba o třetinu, toky opačným směrem zejména v období horších větrných podmínek významně vzrostly. Celkově tak v roce 2016 proudil z Německa do Nizozemska v průměru výkon 1,8 GW, tedy o třetinu méně ve srovnání s 2,7 GW z roku 2015.

Přehlcený sever Německa

Sever Německa disponuje významným instalovaným výkonem především ve větrných elektrárnách. V době vhodných podmínek pro výrobu elektřiny z větru tak na severu Německa vznikají významné přebytky ve výrobě elektřiny. Z důvodu zpoždění ve výstavbě páteřní linky německé přenosové soustavy, SuedLink, je tak rozšíření přenosové kapacity do Nizozemska vítaným krokem.

Ke konci roku 2016 severní spolkové země (Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Brémy a Hamburk) disponovaly 19,1 GW instalovaného výkonu v onshore větrných elektrárnách, což podle dat Německé asociace pro větrnou energii (BWE) představuje 41,6 % z celkového instalovaného výkonu tohoto zdroje ke stejnému období (45,9 GW). Rozloha zmiňovaných států přitom tvoří okolo 25 % celkové plochy Německa. Dalších 4,13 GW tvořil v roce 2016 instalovaný výkon offshore větrných elektráren v Německu.