Domů
Elektřina
Novela energetického zákona - Hospodářský výbor

Novela energetického zákona - Hospodářský výbor

V pondělí 9. 2 2015 od 10:00 hodin byla na pořadu projednávání v hospodářském výboru novela energetického zákona. Jelikož je projednávání energetického zákona hospodářskému výboru nejbližší, očekávala se rozsáhlá debata nad pozměňovacímí návrhy poslanců, kterých se nakonec shromáždilo celkem 189. Velká většina z těchto návrhů však již byla projednána v jiných výborech, kterých bylo pro tento zákon určeno celkem 6 (hospodářský, rozpočtový, zemědělský, ústavněprávní, výbor pro životní prostředí a pro sociální politiku).

Je nutné říci, že i přes rozpory mezi MPO a ERÚ novela hospodářským výborem úspěšně prošla a směřuje do 2. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde jej čeká obecná a podrobná rozprava o pozměňovacích návrzích.

Spory MPO a ERÚ provází celý dosavadní proces přijmání novely. Nejvýraznější spory se objevují ohledně účinnosti novelizovaného znění energetického zákona. Zatímco MPO požaduje účinnost již od 1. 7. 2015, ERÚ požaduje odložení účinnosti výběru poplatků dle nového systému až na rok 2018. K roku 2018  je pro ERÚ možné získat od operátora trhu dostatečné informace potřebné k vyčíslení poplatků pro jednotlivé odběratele elektřiny.

Dalším předmětem sporu ERÚ a MPO je ve finančním dopadu novely, který ERÚ dle své analýzy vyhodnotil několikanásobně výše, než MPO.

Dosavadní legislativní proces

Projednávání novely energetického zákona je od svého počátku provázeno intenzívní diskuzí, kvůli které se před předložením novely do 1. čtení PS několikrát měnil samotný text novely. Již v průběhu meziresortního připomínkového řízení se objevilo až několik stovek připomínek, které byly určeny k projednání a případnému zapracování. V důsledku toho se celý proces projednávání novely prodloužil, což je problémem zejména kvůli lhůtám pro implementaci některých směrnic EU (i nyní požaduje předsedkyně ERÚ pozastavení projednávení novely do konce února).

I proto jsou nyní patrné tendence, které směřují k rychlému projednání a brzké účinnosti novelizovaného znění zákona. V tomto ohledu dochází ke střetu názorů mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem. Požadavek MPO je, aby změny týkající se změny výběru poplatků na obnovitelné zdroje elektřiny (OZE) byly platné již od 1. 7. 2015. To by ale znamenalo výrazný zásah do regulovaného roku, čemu se ERÚ usilovně brání.

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková

Projednání energetického zákona v LRV

Již projednání novely energetického zákona v Legislativní radě vlády (LRV) ukazovalo na důležitost a složitost předkládané novely. Na pořadu jednání byl energetický zákon na třech řádnych jednáních (28. 8. 2014, 18. 9. 2014 a 2. 10. 2014) LRV a jedné mimořádné (9. 10. 2014), na základě které byl zákon doporučen Vládě ke schválení.

V průběhu jednotlivých jednání došlo i k některým významným změnám, které zaručovaly, že bude zákon pro LRV přijatelný. Mezi takové změny se řadí především maximální množství podporované elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny z OZE. Toto ustanovení mělo zajistit, že v případě, kdy daná elektrárna vyrobila větší množství elektřiny, než které zaručuje její návratnost, již nebyla další podpora vyplácena. Proti tomuto ustanovení se kromě majitelů zejména solárních elektráren postavila i LRV, která toto ustanovení vyhodnotila jako retroaktivní.

Omezení plateb na podporu OZE

Součástí návrhu je mimojiné i změna způsobu výběru plateb na podporu výroby elektřiny z podporovaných obnovitelných zdrojů. Zatímco dříve se podpora na OZE platila v závislosti na velikosti spotřeby elektřiny, novela zavádí platby závislé na velikosti rezervovaného příkonu resp. velikosti proudové hodnoty jističe na hladině NN. To může vést k situaci, že odběratelé s nízkým využitím rezervovaného příkonu budou platit více než v dosavadním systému. Proto byla v průběhu projednávání novely v LRV přidána podmínka, která zajišťuje, že maximální platba na OZE bude omezena částkou, kterou by odběratel zaplatil v současném systému výběru poplatků (reálně je v novém systému možné na platbách na podporu OZE pouze ušetřit).

1. čtení v Poslanecké sněmovně

Ani projednání návrhu novely v prvním čtení Poslanecké sněmovny nebylo hladké. Projednání bylo poprvé zařazeno na program jednání 4. 11. 2014, ale přikázáno výborům bylo až 11. 12. 2014. V průběhu jednání bylo několikrát poukázáno na zpracování zákona, které bylo zpochybňováno a objevilo se i několik návrhů na zamítnutí návrhu, případně jeho vrácení k dopracování.

Výsledkem bylo přikázání novely celkem do šesti výborů Poslanecké sněmovny, kteŕe bylo ukončeno výše uvedeným úspěšným projednáním v hospodářském výboru PS PČR.

Další průběh legislativního procesu novely

Dalším bodem v legislativním procesu je 2. čtení v Poslanecké sněmovně, které následuje po projednání novely ve výborech sněmovny. V případě úspěšného projednání bude novela postoupena do třetího čtení, projednáni do Senátu PČR a k podpisu prezidentu ČR.

Aby byl platný nový způsob vyběru poplatků na OZE, je nutné přijmout nové cenové rozhodnutí ERÚ. Ze zákona plyne povinnost regulátora vydat cenové rozhodnutí nejméně třicet dní před jeho účinností (tzn. pro účinnost nového způsobu výběru poplatků by muselo být cenové rozhodnutí vydáno nejpozději na konci května 2015).

K výsledné účinnosti energetického zákona je důležité podotknout, že na tento obecný zákon navazuje velké množství zvláštních předpisů, které je v návaznosti nutné novelizovat (Regulační vylháška, Pravidla trhu apod.). Prozatím je tedy otevřena otázka účinnosti zákona i přesto, že je nyní plánována na 1. července 2015.

 

 

Komentáře(1)
Vaclav
31. leden 2016, 17:52

Dobrý den,

podle mě se s novými tarify bude krást za bílého dne. To že odběratelé šetří energii a chovají se ekologicky, jim stát, který si mimochodem platí ze svých daní změní výpočet plateb za spotřebované energie a defacto je trestá. Tak začnou energie a bude to pokračovat změnou výpočtu vodného, protože se bude vycházet z průměru přívodní vodovodní trubky. Potom budeme platit benzín podle uvedené spotřeby v TP vozidla, bez ohledu na to zda vozidlo jezdí, nebo celý rok stojí v garáži. Je mi to sice k ničemu, ale hrubě nesouhlasím s navrhovanou zlodejskou novelou. Jsme absurdistán s velkým A.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.