Pilotní Power to Gas projekt v Rakousku využívá unikátní technologii

DomůElektřinaPilotní Power to Gas projekt v Rakousku využívá unikátní technologii

Pilotní projekt Power to Gas společnosti OMV v Rakousku využívá v Evropě unikátní inovativní vyoskotlaký PEM elektrolyzér. Současná fáze zkušebního provozu, ve které je využíváno zkušebního plynovodu, by měla pokračovat do konce roku 2016. 

100 kW Power to Gas stanice, ležící v dolnorakouském Auersthalu, využívá větrné energie k výrobě vodíku elektrolýzou vody (Wind2Hydrogen). Díky využití inovativního a flexibilního vysokotlakého PEM elektrolyzéru je vodík stlačen v průběhu jeho získávání na tlak okolo 163 barů a odpadá tak nutnost jeho následné komprese. Jak výroba vodíku, tak proces jeho využití se obejde bez emisí CO2 a dalších škodlivin.

OMV je součástí konsorcia, které zkoumá technické a právně schválené způsoby přidávání vodíku do soustavy zemního plynu, stejně jako způsoby, jak jej nejlépe využít v elektromobilitě. Členy konsorcia jsou dále dodavatel membránového modulu Fronius International, rakouská EVN a HyCentA a Energetický ústav Univerzity Johanna Keplera v Linzi.

Po dokončení zkušebního provozu, plánovaného do konce roku 2016, bude získaný vodík přidáván do vysokotlaké soustavy plynovodů v Rakousku, které vlastní právě OMV. Z důvodu malého množství vodíku, který je zkušební stanice schopna vzhledem k množství plynu v rakouské soustavě produkovat, projekt prozatím využívá vlastního zkušebního plynovodu. Cílem je zjistit jak dobře plynárenské infrastruktury (tranzitní a distribuční síť) zvládají přidávání vodíku a jaké celkové množství je možné uložit v rakouské síti zemního plynu.

Mimo posouzení právních, ekonomických a ekologických hledisek v přípravě na zavedení technologie testuje zkušební projekt také možné obchodní modely.