Růst nového elektrického výkonu v USA loni opět táhly větrné a plynové zdroje

DomůEnergetika v zahraničíRůst nového elektrického výkonu v USA loni opět táhly větrné a plynové zdroje

Spojené státy v posledních letech zažívají prudký rozvoj plynových a obnovitelných zdrojů, které nahrazují zejména staré uhelné elektrárny, jež jsou postupně vyřazovány. Plynové, větrné a solární elektrárny tak v loňském roce opět zajistily takřka veškerý nový výkon v tamních sítích.

Díky prudkému rozvoji těžby ropy a zemního plynu z nekonvenčních břidlicových ložisek získaly Spojené státy v posledních letech přístup k velkému množství zemního plynu, což výrazně stlačilo jeho cenu. Výstavba plynových elektráren tak zažívá zlatou éru, díky čemuž tyto zdroje v USA získaly primární postavení ve výrobě elektřiny.

V loňském roce tak podle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) v USA zahájily provoz nové plynové elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 8300 MW.

Podobně s ohledem o snahu přesunu k udržitelné výrobě elektřiny dochází k intenzivnímu rozvoji větrných a solárních elektráren, které rovněž vytlačují z trhu uhelné zdroje. V případě větrných elektráren došlo k nárůstu výkonu o 9100 MW, solárních elektráren bylo uvedeno do provozu 5300 MW.

Růst instalovaného výkonu v jednotlivých regionech USA v roce 2019. Zdroj: EIA

Plynové, větrné a solární elektrárny jsou tak až na malé výjimky jedinými novými zdroji, které jsou ve Spojených státech stavěny. Z geografického pohledu jejich rozvoj nicméně neprobíhá rovnoměrně, kdy různé regiony rozvíjí různé typy zdrojů v závislosti na tamních podmínkách.

Jiný kraj, jiný mrav

V případě západní části USA dominují především fotovoltaické elektrárny, jejichž výstavbu táhne zejména slunná jižní Kalifornie. V případě středozápadu dominují díky větrnému počasí a rozlehlým planinám větrné elektrárny. Na severozápadě naopak dochází k výstavbě především plynových elektráren, spolu s menším počtem solárních zdrojů.

Výjimku tvoří jih USA, který nabízí jak vhodné klimatické, tak i geografické podmínky, a zároveň je centrem těžby zemního plynu. Zde tak dochází k relativně rovnoměrné výstavbě všech typů zdrojů.

Uhlí je mrtvé, ať žije plyn!

S proměnou zdrojové základny dochází i ke změnám v elektroenergetickém mixu jednotlivých regionů. Zatímco celková výroba elektřiny se v USA za poslední desetiletí nijak významně nezměnila, její struktura ano.

V roce 2010 bylo hlavním zdrojem elektrické energie v USA i jednotlivých regionech země, s výjimkou severovýchodu, uhlí. V loňském roce uhlí dominovalo už pouze na středozápadu, přičemž ve zbylých regionech bylo vytlačeno především levným plynem.

Vývoj výroby elektrické energie v jednotlivých regionech USA mezi lety 2010 a 2019. Zdroj: EIA