Regulace výkonu jaderky se E.ONu nevyplatila, vyšla na více než 100 mil. EUR

DomůElektřinaRegulace výkonu jaderky se E.ONu nevyplatila, vyšla na více než 100 mil. EUR

Oxidace palivových tyčí na německé elektrárně Brokdorf byla způsobena zvyšováním a snižováním výkonu ve snaze vyrovnávat zatížení sítě. Elektrárna kvůli tomu byla již v únoru odstavena a až nyní může být opět spuštěna, ale pouze s upravenými podmínkami provozu.

Odstávka německé elektrárny Brokdorf, která byla odstavena v průběhu února, ukazuje na fakt, že některé typy v současnosti provozovaných jaderných elektráren nejsou flexibilní. Častou změnou výkonu navíc může docházet k jejich poškození, například oxidací palivových tyčí, což může vést až k nucenému odstavení reaktoru a následné nápravě.

Nyní může být elektrárna díky povolení regionálního dozorčího úřadu opět spuštěna, nicméně pouze v rámci „bezpečného provozu“. Již nyní, alespoň podle informací agentury Bloomberg, přišla odstávka elektrárny jejího provozovatele společnost E.ON na více než 100 mil. EUR. Elektrárna má být trvale odstavena v prosinci 2021.

Jaderná elektrárna Brokdorf. Zdroj: Flickr @Stefan Jürgensen

V rámci inspekce bylo také uvedeno, že rozhodnutí o provozu elektrárny ve „flexibilním režimu“ k částečnému vyrovnávání výkonu v síti přispělo k poškození palivových tyčí.

„Podle našich zjištění přispěly zásahy do výroby k oxidaci v horních částech palivových tyčí,“ dodal Robert Habeck, ministr pro energetiku Šlesvicko-Holštýnska, (pozn. za stranu zelných) kde se elektrárna nachází.

Regulace výkonu v soustavě je v Německu potřeba čím dál více

Regulace výkonu u elektrárny Brokdorf by se přitom z pohledu jejího umístění více než nabízela. Brokdorf je totiž druhou nejsevernější německou jadernou elektrárnou a sever země je známý tím, že je zde největší koncentrace instalovaného výkonu větrných turbín. Nicméně nyní již elektrárna nebude moci s regulací výkonu pomáhat.

Obecně bude v budoucnu s rostoucím podílem OZE v soustavě nutné zajistit více flexibilního výkonu, který bude reagovat na proměnlivý výkon OZE. Při srovnání flexibility hlavních konvenčních zdrojů v Německu jsou jaderné elektrárny nejméně flexibilní (viz. graf).

Flexibilita zdrojů v Německu. Zdroj: Twitter Energy_Charts

Z grafu je zřejmé, že i přes záporné ceny elektřiny na denním trhu přesahuje utilizace jaderných zdrojů 60 %. Nejvíce flexibilní je zemní plyn, který ale dosahuje vyšší utilizace jen velice zřídka. Naopak černé uhlí je schopné na ceny elektřiny reagovat velice dobře, což ukazuje graf výše.