Úplná integrace všech trhů s elektrickou energií v rámci zemí Evropské unie by mohla podle poslanců Evropského parlamentu přinést do roku 2030 úsporu až 2 EUR na každé MWh a tím ušetřit odběratelům až 40 miliard EUR ročně.

Kompletní propojení trhů a následné úspory by si však vyžádaly rozsáhlé investice, které by se mohly vyšplhat až ke 150 miliardám EUR, dodávají europoslanci. Dostatečné investice, které zajistí, aby alespoň 10 % elektrické energie vyprodukované každou zemí mohlo být prodáno na trzích sousedních zemí, by vytvořily více zabezpečenou a robustní síť, uvádí rezoluce poslanců.

„Lepší propojení evropské elektrizační soustavy je klíčové a umožní jak větší využívání obnovitelných zdrojů, které povede k plnění klimatických cílů, tak i Evropě stát se konkurenceschopnější díky nižším cenám elektrické energie.“
Peter Eriksson, švédský europoslanec za Stranu zelených

Největší obavy dělají europoslancům Baltské země, které jsou stále silně závislé na importu elektřiny z ruské soustavy, se kterou pracují v synchronním režimu. Tato překážka v cestě ke zcela integrovanému evropskému trhu musí být dle poslanců odstraněna urychlenou synchronizací jejich soustav se systémem kontinentální Evropy.

Společná obchodní zóna mezi Německem a Rakouskem, která dlouhodobě působí díky velkým přetokům elektřiny nesnáze mnohým provozovatelům přenosových soustav včetně ČEPS, je dle europoslanců příkladem úspěšného modelu a mělo by dojít k jejímu dalšímu rozšíření.

V oblasti střední a jihovýchodní Evropy musí spolupráce pokračovat i za rámec unie, aby mohlo dojít k připojení nečlenských balkánských zemí a Turecka.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *