USA nadále vsází na plynové elektrárny, loni tvořily většinu nového výkonu

DomůElektřinaUSA nadále vsází na plynové elektrárny, loni tvořily většinu nového výkonu

Více než polovinu nového výkonu ve velkých zdrojích v USA tvořily v loňském roce elektrárny spalující zemní plyn, zbytek poté obnovitelné zdroje a bateriová úložiště. Naopak uzavírání starých zdrojů se týkalo především uhlí.

Podle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) byly v loňském roce připojeny do tamní soustavy nové zdroje o celkovém výkonu 31,3 GW. Naopak elektrárny, z většiny uhelné, o celkovém výkonu 18,7 GW provoz ukončily. Podle agentury se tak z pohledu výkonu v nově zprovozněných zdrojích jedná o nejsilnější rok od roku 2003, kdy byly do sítě připojeny elektrárny o výkonu 48,8 GW.

Statistiky EIA sledují pouze větší, takzvané utility-scale zdroje, tedy elektrárny o instalovaném elektrickém výkonu přesahujícím 1 MW. Přes 60 % (19,3 GW) z nově instalovaného výkonu tvořily zdroje spalující plyn, zhruba pětina výkonu (6,6 GW) pocházela z větrných elektráren, 16 % (4,9 GW) tvořily elektrárny solární a zbylá 2 % vodní elektrárny a bateriové systémy.

V roce 2018 se největší mírou podílely na novém výkonu plynové zdroje. Naopak provoz byl ukončován zejména v uhelných elektrárnách. Zdroj: EIA

V případě plynových elektráren se s přibližně 90% podílem jednalo vesměs o paroplynové elektrárny, které sice nejsou tak flexibilní jako spalovací turbíny s otevřeným cyklem, nicméně díky parnímu okruhu disponují výrazně vyšší účinností. Stále populárnější jsou v USA i spalovací motory, které jsou díky vysoké flexibilitě a schopnosti pracovat v širokém výkonovém rozsahu vhodným doplňkem k intermitentním obnovitelným zdrojům.

Výstavbě větrných elektráren tradičně dominovaly státy ležící ve středu Spojených států. Další výstavbě větrných elektráren nahrávají klesající náklady, které se v posledních letech přibližují minimu z roku 2004.

Solární elektrárny v minulém roce opět rostly především na jihu země, a to ve slunné Kalifornii, Floridě a Severní Karolíně.

Plynové zdroje v roce 2018 rostly především na východním pobřeží USA. Větrné a solární elektrárny již tradičně dominovaly středu a jihu země. Zdroj: EIA

Po další vlně odstavování uhlí přijde zpomalení

Rok 2018 byl ve Spojených státech dalším silným rokem ve znamení ukončování provozu uhelných elektráren. Podle EIA byly odstaveny uhelné zdroje o celkovém výkonu bezmála 13 GW. Nejvíce uhelných bloků bylo odstaveno v Texasu, a to 4,3 GW, tedy třetina z veškerého objemu.

Ukončování provozu se v roce 2018 týkalo především uhelných elektráren ve státech Texas, Ohio a Florida. Zdroj: EIA

Po několika letech intenzivního odstavování uhelných elektráren, které z trhu vytlačily přísnější emisní limity, levný plyn a obnovitelné zdroje, by v letošním a příštím roce mělo přijít zpomalení. Podle EIA plánují v letech 2019 a 2020 provozovatelé uzavřít uhelné zdroje o výkonu zhruba 3 GW.

Kromě uhelných elektráren byly z provozu vyřazeny i starší či méně účinné plynové zdroje. V loňském roce tak v USA ukončily provoz plynové elektrárny o celkovém výkonu 4,7 GW, z nichž většinu tvořily plynové spalovací turbíny či parní elektrárny s plynovým kotlem.

V loňském roce rovněž ukončila provoz jedna americká jaderná elektrárna. Jaderná elektrárna Oyster Creek s jedním blokem vybaveným varným reaktorem o výkonu 625 MW byla nejstarší jadernou elektrárnou na území USA, v provozu byla bezmála 49 let.