Domů
Energetika v zahraničí
IEA: Fosilní paliva měla v roce 2017 více než 80% podíl na celosvětové produkci energie
Uhelná elektrárna Eggborough

IEA: Fosilní paliva měla v roce 2017 více než 80% podíl na celosvětové produkci energie

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala energetickou statistiku pro rok 2019 s názvem World Energy Balances 2019. Statistika se věnuje největším světovým spotřebitelským a producentským zemím.

Podle zdrojů IEA bylo v roce 2017 na světě vyprodukováno 14 035 Mtoe (milionů tun ropného ekvivalentu) energie, o 2,2 % více než v roce 2016. Tento nárůst byl způsobem zvýšenou produkcí zejména uhlí a zemního plynu (meziroční nárůst o 120 Mtoe u obou druhů energie) a částečně pak u obnovitelných zdrojů, kromě vodní energie a biopaliv (nárůst zhruba o 30 Mtoe). Fosilní paliva tvořila celkem 81,3 % veškeré produkce energie v roce 2017.

Produkce energie je vysoce koncentrovaná

Produkce všech energetických paliv je velice koncentrovaná. Více než polovina produkce je soustředěná v méně než pěti zemích. Čína v roce 2017 vyprodukovala téměř polovinu světové produkce uhlí a téměř třetinu energie z vody.

USA a Francie společně vyrobily bezmála 50 % elektřiny z jaderné energie. Saúdská Arábie, Rusko a USA společně tvoří necelých 40 % světové produkce ropy a Rusko a USA 40 % těžby zemního plynu. Jedinou významnou změnou mezi roky 2016 a 2017 je fakt, že Kanada vystřídala Katar na místě čtvrtého největšího producenta zemního plynu.

Největší producenti jednotlivých paliv na světě. Zdroj: IEA/OECD

Ropa je stále dominantním palivem

Dominantním palivem ve světovém TPES v roce 2017 byla stále ropa s podílem 32 %. Podíl uhlí byl 27 %, zemního plynu 22 %, biopaliv 9 %, jaderné energie 5 %, vodní energie 3 %, a obnovitelných zdrojů 2 %.

TPES dle druhů paliva. Zdroj: IEA/OECD

Spotřeba roste nejvíce v asijských zemí, které nejsou součástí OECD

Mezi lety 1971 a 2017 podíl OECD zemí na globální poptávce po energii klesl z 61,1 % na 38 %. Naopak podíl zemí Asie mimo OECD (součástí tohoto regionu je i Čína) ve stejných letech vzrostl z 13 % na 35 %.

V roce 2017 tvořily země Asie mimo OECD třetinu celkové konečné spotřeby energie dle regionů. K obrovskému nárůstu spotřeby v tomto regionu došlo na začátku tohoto století.

Trend pozvolného růstu spotřeby energie v zemích OECD byl ukončen globální ekonomickou krizí v roce 2008 – spotřeba po tomto roce stagnovala okolo hodnoty 3 600 Mtoe ročně a až v roce 2014 začala mírně růst. V roce 2017 bylo v zemích OECD dosaženo spotřeby 3 711 Mtoe.

Celková světová finální spotřeba dle regionů. Zdroj: IEA/OECD

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(10)
Martin Hajek
14. srpen 2019, 21:12

Zajímavá statistika, ale ta nejzajímavější čísla, bohužel, v článku chybí, zatímco v původním zdroji je najít lze. Podíl "ostatních OZE", což je především fotovoltaika a vítr, dosáhl v roce 2017 impozantních 2 % globální spotřeby energie. Podíl energie z OZE (biomasa a voda) v roce 1971 byl 13 %. V roce 2017 i s "novými OZE" se zvýšil na 14 %, tedy za 46 let o 1 procentní bod. Téměř veškerý nárůst podílu bezemisní energie (5 %) mezi rokem 1971 a 2017 zajistila jaderná energetika. Taková je realita.

Josef
15. srpen 2019, 00:25

Ano mizerný podíl OZE to je známý fakt. Samozřejmě že ve velké části světa podíl OZE klesl, protože při přechodu od původní zemědělské ekonomiky na industriální a technologickou vzroste spotřeba energie 5 až 10x a tuto poptávku uspokojí fosilní paliva. V budoucnu podíl OZE poroste je to přirozený vývoj jenže neporoste tolik , aby se omezila produkce fosilních paliv alespoň ne v krátkodobém výhledu. Ono kromě EU totiž ve změny klimatu , které způsobuje jen skleníkový jev svět příliš nevěří - odporuje to geologickému vývoji země. a minimálně vývoji klimatu mezi lety 1910-40 - kdy se oteplovalo také a emise CO2 byly 7x nižší než dnes....

Jaroslav Loudil
15. srpen 2019, 08:47

Jako příklad = Vietnam. Ten má plán zvýšit výkon svých elektráren v období 2015 -30 ze 40 na 130 GW , tedy za 15 let na více jak trojnásobek ! I když bude rychle budováno i OZE , tak se Vietnam nevyhne postavení nových 30 GW výkonu v uhelných elektrárnách. Tedy 15 nových našich "uhelných Temelínů" za 15 let = jeden každoročně. Vietnam je dnes nejdynamičtější ekonomikou světa, v čemž nahradil Čínu.

Milan Vaněček
15. srpen 2019, 09:08

Impozantní růst energie z jaderných elektráren - 5% za padesát let, který se zastavil, bude několikanásobně překonán růstem OZE v letech 2000 - 2050.

OZE mají výhody obnovitelnosti, bezpečnosti, výroby čisté energie bez nebezpečných odpadů a výhody spojené s velkoseriovou produkcí nových elektrárenských zařízení.

Technický pokrok zvítězí, jak už je to realitou v posledních třech stoletích.

Martin Hajek
15. srpen 2019, 17:56

Pokrok určitě vítězí, to nikdo nezpochybňuje. Díky tomu, že je na zemi mnohem více lidí než v roce 1971 a jsou výrazně bohatší také stoupla celková spotřeba energie téměř na trojnásobek. Ovšem 80 % tohoto nárůstu pocházelo z fosilních paliv. Přestože už nejméně 20 let se lijí neskutečné veřejné peníze do OZE.

Milan Vaněček
15. srpen 2019, 19:37

Ekonom Vám řekne, že Kondratěvův cyklus trvá 40-60 let. Jádro už tím prošlo, s jakým výsledkem to víme, na výsledky fotovoltaických a větrných elektráren si ještě 30 let počkáme. Ale určitě budou nad 50% a ve výrobě elektřiny hodně nad 50%.

Jan Veselý
15. srpen 2019, 22:56

Řekněte i B), konkrétně, že spotřeba primární energie v sobě zahrnuje i ty cca 2/3 energie v uhlí a 5/6-6/7 energie v ropě, která skončí jako odpad a žádnou energetickou službu neposkytne. To pak VE, FVE a VtE vypadají úplně jinak. A mám pro Vás dobrou zprávu, FVE a VtE jsou dnes už velmi levné a cena jde dále dolů.

Jan Veselý
15. srpen 2019, 22:59

Jinak z OZE je to jako s agenty T.Bati v Africe. První (Hájek) napsal: "Mizerné možnosti odbytu, skoro všichni tu chodí bosi." Druhý (já) napsal: "Skvělé možnosti odbytu, skoro všichni tu zatím chodí bosi."

Martin Hajek
16. srpen 2019, 18:11

Tak možnosti dobytu jsou téměř neomezené. Problém je, když pak chcete ty dodávky zaplatit, s tím máme bohaté zkušenosti z Československé socialistické republiky :-).

Carlos
16. srpen 2019, 21:28

To už se nějak zařídí, třeba se jim podaří vycucnout Čínu a pak jí nadělat problémy a vyčerpat ji. Vojensky na to zajistit si splacení asi nemá, navíc jí začne brzy klesat populace, což nebude moc dobré pro velmocenské ambice.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se