IEA: Fosilní paliva měla v roce 2017 více než 80% podíl na celosvětové produkci energie

DomůEnergetika v zahraničíIEA: Fosilní paliva měla v roce 2017 více než 80% podíl na celosvětové produkci energie

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala energetickou statistiku pro rok 2019 s názvem World Energy Balances 2019. Statistika se věnuje největším světovým spotřebitelským a producentským zemím.

Podle zdrojů IEA bylo v roce 2017 na světě vyprodukováno 14 035 Mtoe (milionů tun ropného ekvivalentu) energie, o 2,2 % více než v roce 2016. Tento nárůst byl způsobem zvýšenou produkcí zejména uhlí a zemního plynu (meziroční nárůst o 120 Mtoe u obou druhů energie) a částečně pak u obnovitelných zdrojů, kromě vodní energie a biopaliv (nárůst zhruba o 30 Mtoe). Fosilní paliva tvořila celkem 81,3 % veškeré produkce energie v roce 2017.

Produkce energie je vysoce koncentrovaná

Produkce všech energetických paliv je velice koncentrovaná. Více než polovina produkce je soustředěná v méně než pěti zemích. Čína v roce 2017 vyprodukovala téměř polovinu světové produkce uhlí a téměř třetinu energie z vody.

USA a Francie společně vyrobily bezmála 50 % elektřiny z jaderné energie. Saúdská Arábie, Rusko a USA společně tvoří necelých 40 % světové produkce ropy a Rusko a USA 40 % těžby zemního plynu. Jedinou významnou změnou mezi roky 2016 a 2017 je fakt, že Kanada vystřídala Katar na místě čtvrtého největšího producenta zemního plynu.

Největší producenti jednotlivých paliv na světě. Zdroj: IEA/OECD

Ropa je stále dominantním palivem

Dominantním palivem ve světovém TPES v roce 2017 byla stále ropa s podílem 32 %. Podíl uhlí byl 27 %, zemního plynu 22 %, biopaliv 9 %, jaderné energie 5 %, vodní energie 3 %, a obnovitelných zdrojů 2 %.

TPES dle druhů paliva. Zdroj: IEA/OECD

Spotřeba roste nejvíce v asijských zemí, které nejsou součástí OECD

Mezi lety 1971 a 2017 podíl OECD zemí na globální poptávce po energii klesl z 61,1 % na 38 %. Naopak podíl zemí Asie mimo OECD (součástí tohoto regionu je i Čína) ve stejných letech vzrostl z 13 % na 35 %.

V roce 2017 tvořily země Asie mimo OECD třetinu celkové konečné spotřeby energie dle regionů. K obrovskému nárůstu spotřeby v tomto regionu došlo na začátku tohoto století.

Trend pozvolného růstu spotřeby energie v zemích OECD byl ukončen globální ekonomickou krizí v roce 2008 – spotřeba po tomto roce stagnovala okolo hodnoty 3 600 Mtoe ročně a až v roce 2014 začala mírně růst. V roce 2017 bylo v zemích OECD dosaženo spotřeby 3 711 Mtoe.

Celková světová finální spotřeba dle regionů. Zdroj: IEA/OECD