Záporných cen na denním trhu přibylo, již nyní jsou častější než loni

DomůEnergetika v ČRZáporných cen na denním trhu přibylo, již nyní jsou častější než loni

V důsledku orkánu Herwart v minulém týdnu dosáhl počet hodin, ve kterých byla v letošním roce cena elektřiny na denním trhu v ČR záporná, 60 hodin. Za celý loňský rok jich přitom bylo pouze 58. Německo mohlo využívat záporné ceny tento rok již ve 103 hodinách.

Negativní ceny se v posledních letech objevují stále častěji s tím, jak v regionu střední Evropy roste výkon větrných elektráren. Stále častěji se tak stává, že se na dennímu trhu platí odběratelům za to, aby elektřinu odebrali.

Typickým příkladem byl minulý víkend, kdy se Českou republikou a dalšími evropskými zeměmi prohnal orkán Herwart, v jehož důsledku se na denním trhu v ČR držely ceny elektřiny v negativním pásmu celých 18 hodin v řadě. Nejníže se ceny dostaly k -50 EUR/MWh.

V letošním roce se tak negativní ceny objevily již v 60 hodinách. Již nyní je to tedy více, než v loňském roce. Přitom během dalších dvou měsíců je pravděpodobné, že se záporné ceny ještě mohou objevit. Pro srovnání, za celý loňský rok byla záporná cena zaznamenána v 58 hodinách.

Obdobně je na tom i Německo, kde se po větrném víkendu počet hodin se zápornými cenami v letošním roce přehoupl přes 103. I zde je oproti loňsku vidět nárůst, za celý loňský rok se ceny propadly do záporných hodnot“pouze“ v 97 hodinách.

Extremní ceny se na trhu objevují stále častěji

V letošním roce se navíc objevilo i mnohem více hodin s extrémně vysokými cenami elektrické energie, což způsobil především začátek letošního roku. Leden a únor byl totiž relativně slabý na výrobu větrných elektráren, k tomu se přidala řada odstávek elektráren ve Francii a chladné počasí. Všechny tyto faktory pak způsobily, že ceny elektřiny na denních trzích byly poměrně vysoké.

Letošní ceny elektřiny na denním trhu v ČR.

Ceny na denním trhu nad 100 EUR/MWh byly v letošním roce zaznamenány celkem v 52 hodinách s maximem 141 EUR/MWh. Naproti tomu za celý loňský rok se elektřina přes 100 EUR přehoupla pouze jednou, kdy dosáhla 101,7 EUR/MWh.

Z následujícího grafu, který ukazuje rozdělení cen elektřiny podle četnosti jejich výskytu, je možné vidět, že se ceny na denním trhu oproti loňskému roku posunuly spíš k vyšším hodnotám. Zároveň je také patrné, že se ceny pohybovaly mnohem častěji v extrémních hodnotách, a to jak kladných, tak i záporných.

Highcharts.chart(„chart“,{„chart“:{„type“:“spline“,“height“:400,“backgroundColor“:“rgba(255, 255, 255, 0)“},“plotOptions“:{„series“:{„events“:{„click“:““},“marker“:{„symbol“:“circle“,“radius“:1}},“area“:{„trackByArea“:“true“}},“title“:{„text“:“u010cetnost vu00fdskytu ceny elektu0159iny v roce 2016 a 2017″,“style“:{„color“:“#999999″}},“colors“:[„#06172e“,“#0081a8″],“yAxis“:{„title“:{„text“:“Pou010det hodin“}},“legend“:{„itemStyle“:{„color“:“#999999″}},“credits“:{„text“:“oEnergetice.cz“,“href“:“http://oenergetice.cz“},“tooltip“:{„shared“:“true“,“headerFormat“:“{point.key} EUR/MWh
„},“exporting“:{„scale“:1,“sourceWidth“:1200,“sourceHeight“:600,“chartOptions“:{„chart“:{„backgroundColor“:“rgba(255, 255, 255,1)“},“series“:{„fillOpacity“:1}}},“series“:[{„index“:0,“name“:2016,“marker“:{„enabled“:false},“data“:[[-11,1],[-10,6],[-9,1],[-7,2],[-6,2],[-5,3],[-4,1],[-3,3],[-2,9],[-1,2],[0,26],[1,24],[2,16],[3,14],[4,9],[5,17],[6,14],[7,12],[8,28],[9,31],[10,38],[11,42],[12,59],[13,63],[14,74],[15,88],[16,106],[17,136],[18,119],[19,176],[20,218],[21,219],[22,349],[23,326],[24,288],[25,270],[26,308],[27,267],[28,281],[29,263],[30,324],[31,254],[32,263],[33,292],[34,243],[35,260],[36,193],[37,187],[38,181],[39,134],[40,152],[41,120],[42,101],[43,81],[44,64],[45,74],[46,59],[47,39],[48,50],[49,31],[50,38],[51,33],[52,20],[53,20],[54,11],[55,25],[56,23],[57,15],[58,20],[59,9],[60,16],[61,11],[62,13],[63,7],[64,7],[65,6],[66,1],[67,2],[68,3],[69,3],[70,7],[71,2],[72,2],[73,3],[75,6],[76,3],[77,6],[78,2],[79,2],[80,17],[81,2],[83,2],[84,2],[85,4],[86,1],[87,1],[90,3],[91,1],[95,1],[97,1],[99,1],[100,1],[102,1]]},{„index“:1,“name“:2017,“marker“:{„enabled“:false},“data“:[[-50,9],[-45,1],[-40,4],[-32,1],[-30,1],[-25,1],[-24,1],[-23,1],[-22,2],[-20,1],[-15,1],[-10,2],[-8,2],[-7,3],[-6,1],[-5,6],[-4,2],[-3,4],[-2,9],[-1,6],[0,8],[1,13],[2,14],[3,11],[4,11],[5,17],[6,17],[7,22],[8,28],[9,27],[10,40],[11,25],[12,36],[13,38],[14,37],[15,56],[16,51],[17,35],[18,67],[19,62],[20,72],[21,65],[22,71],[23,83],[24,101],[25,142],[26,186],[27,239],[28,196],[29,269],[30,303],[31,319],[32,288],[33,319],[34,292],[35,275],[36,295],[37,270],[38,254],[39,252],[40,247],[41,243],[42,199],[43,163],[44,143],[45,137],[46,108],[47,99],[48,95],[49,63],[50,65],[51,55],[52,54],[53,28],[54,37],[55,30],[56,25],[57,42],[58,28],[59,30],[60,31],[61,14],[62,13],[63,20],[64,21],[65,34],[66,18],[67,19],[68,16],[69,23],[70,35],[71,18],[72,10],[73,11],[74,14],[75,26],[76,15],[77,8],[78,7],[79,8],[80,15],[81,7],[82,8],[83,2],[84,4],[85,8],[86,12],[87,5],[88,11],[89,6],[90,8],[92,3],[93,3],[94,7],[95,5],[96,3],[97,2],[98,3],[99,3],[100,9],[102,2],[104,1],[106,1],[107,3],[108,4],[109,3],[110,5],[113,4],[114,2],[115,4],[116,1],[117,2],[118,1],[120,3],[121,2],[124,1],[125,3],[126,1],[127,1],[130,2],[134,2],[137,2],[141,1]]}]});