Jon Ferris: Dekarbonizace teplárenského sektoru a dopravy bude dosažena z velké části elektrifikací

DomůElektroenergetikaJon Ferris: Dekarbonizace teplárenského sektoru a dopravy bude dosažena z velké části elektrifikací

Energetika již několik let prochází turbulentním obdobím, s čímž jsou pochopitelně spojeny příležitosti pro nový a inovativní rozvoj. Mezi inovativní společnosti lze jistě zařadit i britskou společnost Electron, jejíž streategický ředitel Jon Ferris poskytl webu oEnergetice rozhovor.

 

Jon Ferris vystoupí na konferenci Share Your Energy, která se uskuteční 14. listopadu 2018 v Praze s příspěvekem na téma „Energetická infrastruktura 21. století: tvorba trhu s flexibilitou přes blockchain“ a bude součástí prvního bloku přednášek. Celý program konference lze najít na stránkách konference zde.

Energetice jste věnoval velkou část svého kariérního života a jste hlasitým podporovatelem zvýšení flexibility výroby elektřiny. Současně jste označován za influencera v energetice, pokud je možné takové přirovnání použít. Nabízí se proto otázka, jaké jsou podle vašeho názoru největší výzvy, kterým bude energetický sektor v blízké budoucnosti čelit?

Hlavní výzvy lze shrnout do čtyř slov, souhrnně označovaných jako 4D: dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace. Náklady na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů klesají a to znamená, že investicím budou dominovat právě investice do obnovitelných zdrojů a obecně do nové energetiky. Dekarbonizace teplárenského sektoru a dopravy bude pravděpodobně dosažena z velké části elektrifikací, což bude i nadále zásadně měnit strukturu poptávky v čase.

Se změnou na straně poptávky úzce souvisí balancování soustavy, jaké výzvy se dají očekávat v této oblasti?

Balancování přenosových a distribučních soustav se vlastně obrací o 180 stupňů. Je zvykem, že se přizpůsobuje výroba na základě predikce poptávky, zatímco v následujících letech bude situace čím dál více opačná, tedy spotřeba se bude přizpůsobovat výrobě. Abychom toho dosáhli, bude nutná účast a koordinace mnoha milionů zařízení, která ale nebudou tvořena pouze elektroenergetickými zařízeními, ale budou nutná i další aktiva z teplárenského sektoru a dopravy.

Jedná se o mimořádně složitý úkol, kterého nelze dosáhnout bez správného řízení dat z měřících zařízení a dalších senzorů; současně sdílení těchto dat a jejich využívání má zajistit dosažení maximální přidané hodnoty pro soustavu jako celek.

Nicméně, jak jsem již zmínil, jedná se o mimořádně složitý úkol, a takový úkol bude vyžadovat naprostou změnu v myšlení při řízení soustav. Takové trendy v řízení soustav budou mít dopad na výši pobídek a schopnost menších, často odběratelem vlastněných aktiv, aby se aktivně účastnili řízení energetických soustav.

Společnost Electron významně sází na blockchain technologii. Myslíte si, že právě blockchain je řešením některých z těchto problémů?

Nepochybně – jak data, tak energetické trhy jsou čím dál více decentralizované a roztříštěné, s čímž souvisí zvýšená potřeba spolupráce a koordinace mezi jednotlivými účastníky trhu. Dosáhnout efektivního řízení takového množství participujících účastníků bez efektivních datových struktur je jen složitě představitelné. Řešení roztříštěnosti centralizovaným přístupem obvykle vede k silné centrální platformě, která nezaručuje řešení základních problémů například s nedostatečnou kvalitou dat. Blockchain nabízí alternativní přístup, který je pro vyvíjející se energetické odvětví vhodnější.

Electron provozuje tzv. Electron Flexibility Trading Platform. Můžete nám blíže popsat, jak tato platforma funguje a jaké jsou její přednosti pro její uživatele?

Hlavní částí celé platformy je tzv. registr aktiv, který je jakýmsi přehledem aktiv napojených přímo na soustavu, včetně údajů o jejich charakteristice a smluvních závazcích. Obchodní platforma umožňuje otevřený vývoj aplikací, v jejichž rámci mohou být rozdílné obchodní produkty obchodovány a dále přeprodávány v závislosti na druhu řízeného aktiva. Tento systém nám umožní lepší koordinaci mezi účastníky trhu a aktivům dovolí využít plnou hodnotu svých možností – zkrátka platforma umožňuje rozvoj chytrých trhů.

Electron trading platform

Můžete se blíže věnovat benefitům, které vaše platforma svým uživatelům přináší?

Platforma přináší drobným výrobcům a spotřebitelům přístup na trh, na který dříve z různých důvodů nebyl přístup, například z důvodu nutných nákladů na ustanovení identity a nákladů, které jsou návratné pouze pro větší zdroje nebo spotřebitele.

Jelikož jsme otevřenou platformou, mohou se vlastníci zdrojů a spotřeby podílet na vývoji produktu, díky čemuž mohou narušit historicky ustálený systém energetických produktů. Nadto naše platforma poskytuje svým účastníkům transparentnost v obchodování a zřejmou férovost v dojednávání produktů mezi účastníky.

Electron je společností, která je známá jako stoupenec přechodu na chytré sítě a na nová tržní pravidla dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace. Co přesně myslíte demokratizací?

Energetice v Evropě tradičně dominovali velcí výrobci a obchodníci, přičemž menší účastníci trhu neměli takové možnosti přístupu na trh, zejména kvůli vyšším nákladům vstupu na trh a transakčním nákladům. Pokud mluvíme jako společnost o demokratizaci trhu s energií, máme na mysli trend směřující k tomu, že spotřebitelé a vlastníci výrobních zdrojů mají maximální možnost na trhu participovat, a to jak tvorbou vlastních produktů, tak jejich ocenění.

Demokratizace v první fázi bude účastníkům umožněna díky chytrým měřícím zařízením a tarifům, které budou závislé na denní hodině, ale zvýšením počtu elektromobilů a akumulace energie v domácnostech bude možnost zapojení drobných účastníků trh vyšší.

Domácnosti, které mají vlastní obnovitelné zdroje, mohou vyrabět elektřinu nejen pro sebe, ale mohou ji i dále prodávat na trhu. Jaký je váš názor na transakce typu peer-to-peer? Budou běžnou součástí trhu s elektřinou?

Je zřejmé, proč se tato otázka těší takové pozornosti, ale je nutné si připomenout, že i podle nejodvážnějších predikcí má být stále 35 % výrobní kapacity připojeno do přenosové soustavy. Výroba energie, zejména v oblasti měst, je ještě více limitována a globální trend, který směřuje k větší urbanizaci napovídá, že pro většinu lidí bude elektřina z velkých zdrojů klíčová. V takto diverzifikovaném systému s řadou dodavatelů vlastnících malé lokální soláry až k offshore větrným elektrárnám s výkonem převyšujícím 15 MW, je jasné, že peer-to-peer obchodování bude mít své místo na trhu. Dominantními ale stále budou ty tržní mechanismy, které budou nejblíže odpovídat realitě, kterou jsem zde nastínil.

Mezi perspektivní mechanismy s růstovým potenciálem patří řízení spotřeby (Demand Side Response). Nicméně zatím je tato služba poskytována zejména průmyslovými spotřebiteli. Může se řízení spotřeby, především díky blockchainu, rozšířit i mezi další uživatele, jako jsou právě menší podnikatelé a domácnosti?

Jedním z cílů naší platformy je lépe poskytovat přesné cenové signály jak pro provoz, tak pro investice do nových aktiv. Naše technologie zajišťuje, že každý zdroj nebo spotřebič, a to velkého nebo malého rozsahu, může na trhu participovat na základě transparentních a spravedlivých pravidel a s co nejmenšími náklady. Řízení spotřeby může být poskytováno na lokální úrovni, ale bude muset prokázat, že je oproti jiným formám flexibility výhodnější.