Banka ING snižuje uhlíkovou intenzitu svého úvěrového portfolia. Významný pokles zaznamenala u výroby elektřiny

DomůEmise CO2Banka ING snižuje uhlíkovou intenzitu svého úvěrového portfolia. Významný pokles zaznamenala u výroby elektřiny

Nizozemská banka ING loni značně snížila uhlíkovou intenzitu svého úvěrového portfolia v sektoru výroby elektřiny poté, co omezila financování uhelných projektů a naopak zvýšila aktivitu v oblasti financování obnovitelných zdrojů energie. Podobný úspěch se prozatím nedostavil u úvěrového portfolia v automobilovém průmyslu či sektoru rezidenčních budov.

Banka uvedla, že v loňském roce omezila svou expozici spojenou s uhelnými elektrárnami o 22 % a zároveň navýšila poskytnuté úvěry projektům využívajícím obnovitelné zdroje energie o 1,9 miliardy eur.

„Potvrzujeme závazek a jsme na cestě ke snížení naší expozice spojené s výrobou elektřiny z uhelných elektráren téměř na nulu do roku 2025,“ uvedla ING.

Jak připomněl zahraniční server Reuters, ING je součástí skupiny bank, která se rozhodla, že půjde příkladem v oblasti ochrany klimatu a zaměří se na snižování uhlíkové intenzity svého úvěrového portfolia v celkové výši 2,4 bilionů eur tak, aby bylo dosaženo cílů stanovených Pařížskou klimatickou dohodou.

Společně se španělskou BBVA, britskou Standard Chartered, francouzskou Societe Generale a neziskovým think tankem 2° Investing Initiative začala ING s vývojem vědeckých metod a nástrojů, které by bankám pomohly určit jejich dopad na klima a mohly být využity při rozhodnutích o poskytnutí úvěrů.

ING si v každém z devíti cílových sektorů definovala dlouhodobou trajektorii potřebného poklesu uhlíkové intenzity. Uvedené cílové sektory jsou výroba elektřiny, fosilní paliva, lodní doprava, cementárenský průmysl, ocelářský průmysl, rezidenční nemovitosti, automobilový průmysl, letectví a komerční nemovitosti.

Největší pokrok v sektoru výroby elektřiny

Monitorovací zpráva ING zveřejněná ve čtvrtek je prvním reportem od zahajovací zprávy z loňského roku a poskytuje tak informace o dosaženém meziročním pokroku. Největšího pokroku bylo dosaženo v sektoru výroby elektřiny, kde uhlíková intenzita, vyjádřená v kilogramech CO2 na vyrobenou MWh elektřiny, klesla dokonce o 15 % více, než požadovala stanovená dlouhodobá trajektorie, na zhruba 280 kg CO2/MWh.

Trajektorie snižování emisní intenzity v sektoru výroby elektřiny podle scénářů udržitelného rozvoje Mezinárodní energetické agentury (SDS), srovnání s cílem banky ING a porovnání s emisní intenzitou globální výroby elektřiny (Market) a emisní intenzitou projektů financovaných bankou ING. Zdroj: ING

Vyšší než stanovený pokles byl dosažen také v oblasti cementárenského a ocelářského průmyslu. Naopak nedostatečný pokles byl zaznamenán v oblasti úvěrů na rezidenční nemovitosti kvůli pomalému snižování energetické náročnosti budov či v automobilovém průmyslu.

ING dále uvedla, že od příštího roku již bude schopna podávat informace také o pokroku v oblasti úvěrů poskytnutých na průzkum a těžbu ropy a zemního plynu poté, co se s dalšími bankami zapojenými do projektu dohodla na metodice posuzování emisní intenzity těchto projektů.

„Patnáct procent globálních emisí skleníkových plynů v sektoru energetiky pochází z těžby ropy a zemního plynu a jejich dopravy ke spotřebitelům. Velká část těchto emisí přitom může být snížena relativně jednoduše,“ uvedla banka s odkazem na lednový report Mezinárodní energetické agentury o roli ropného a plynárenského průmyslu v energetickém přechodu.