V Bonnu se koná klimatická konference pořádaná OSN, diskutuje se metodika a nový flexibilní mechanismus

DomůEmise CO2V Bonnu se koná klimatická konference pořádaná OSN, diskutuje se metodika a nový flexibilní mechanismus

Konference o změně klimatu se zaměří na budoucí nastavení pravidel pro využívání mezinárodních uhlíkových kreditů a je přípravou na COP 25 v prosinci. Na programu je také nastavení pravidel, tak aby ušetřené emise skleníkových plynů nemohly být započítány duplicitně.

Hlavním účelem konference je prodiskutovat metodické problémy spojené se započítáváním emisí skleníkových plynů. Nejednotnost panuje například ve způsobu reportování emisí z mezinárodní letecké a námořní dopravy či v nejednotnosti metrik pro přepočet skleníkových plynů na ekvivalent CO2.

Dále bude řešeno nastavení nového flexibilního mechanismu (princip známý taktéž jako emission offset mechanism), který od roku 2021 nahradí původní Clean Development Mechanism (CDM) fungující v rámci Kyotského protokolu. Cílem by mělo mechanismus uvést do provozu ještě před COP25 v prosinci.

Flexibilní mechanismy zavedené v rámci Kyotského protokolu z roku 1997 jsou alternativní způsoby zajišťování snížení emisí skleníkových plynů. Jejich princip je založen na investování v zahraničí, kde je následně i vykázána úspora emisí skleníkových plynů. Konkrétně mechanismus CDM odměňuje za investice provedené v zahraničních nerozvinutých zemích. Za každou ušetřenou tunu ekvivalentu CO2 investor obdrží jeden kredit nazvaný Certified emission reduction (CER), který může využít v systému EU ETS.

Na programu konference je také nastavení pravidel, tak aby ušetřené emise skleníkových plynů nemohly být dvěma aktéry započítány dvakrát (double counting). Lze očekávat i projednávání a zhodnocení pokroku a reálnosti očekávání při naplňování cílů klimatické konference COP21 v Paříži.

Konference byla zahájena 17. 6. a potrvá do 27. 6. Následující setkání již pod záštitou COP25 se uskuteční v prosinci v Santiago de Chile.

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Přenosová soustava 3D
Prohlédněte si v názorné mobilní aplikaci, jak funguje česká přenosová soustava!
Web podporují