Carbon Market Watch: EU ETS slouží k financování fosilních zdrojů

DomůEmise CO2Carbon Market Watch: EU ETS slouží k financování fosilních zdrojů

Podle nové studie organizace Carbon Market Watch dochází ve velké míře k finanční podpoře fosilních paliv díky systému EU ETS. Metoda bezplatného přidělování povolenek výměnou za investice do diverzifikace zdrojů a modernizace elektráren se podle studie míjí účinkem. Autoři tvrdí, že současná pravidla umožňují investovat ve střední a východní Evropě až 325 mld. Kč (12 mld. EUR) do stávajících uhelných elektráren. 

Podle článku 10c směrnice o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Směrnice 2003/87/EC) je pro vybrané státy EU možné přidělit část emisních povolenek pro sektor výroby elektřiny bezplatně. Výhod tohoto článku evropské směrnice využila také Česká republika.

Podmínkou pro bezplatnou alokaci emisních povolenek je představení a realizace plánu investic do „vybavení a modernizace energetické infrastruktury a čistých technologií“, což mimo jiné umožňuje investice do retrofitování uhelných elektráren. Tento plán investic by ve své hodnotě měl odpovídat hodnotě bezplatně přidělených povolenek.

Studie uvádí, že například v roce 2013 byl v EU podíl investic do čistých technologií pouze 10 %, zatímco investice do retrofitování elektráren a infrastruktury dosáhly 90 %. Investice do retrofitování uhelných elektráren naopak členské státy motivují do budoucna více fosilní paliva využívat, jak připomíná Urska Trunk z Carbon Market Watch.

„Zkušenosti, které zatím máme, ukazují, že dotace nesměřují k diverzifikaci energetického portfolia členských států, ale výsledek je spíše opačný. Díky retrofitům uhelných elektráren je pozice fosilních paliv v energetickém mixu posílena, což je výsledek využití EU ETS k dotování uhelných elektráren.“

Urska Trunk, CarbonMarket Watch 

Cílem investičních plánů by přitom mělo být zejména snížení emisí, diverzifikace zdrojů elektřiny a zbavení se závislosti na fosilních palivech. To potvrzují i stránky ministerstva životního prostředí, kde jsou přidělené emisní povolenky vázány na následující podmínku: „Provozovatelé ale musí prokázat, že hodnotu povolenek proinvestovali do modernizace výroby elektřiny a snížili tak emise skleníkových plynů a závislost ČR na hnědém uhlí.

V poslední době se o změně systému obchodování s emisními povolenkami opět diskutuje, což podrobněji rozebral v článku server Euractiv.cz

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...