Evropská komise schválila Francii podporu solárních elektráren ve výši 600 mil €

DomůEmise CO2Evropská komise schválila Francii podporu solárních elektráren ve výši 600 mil €

Evropská komise minulý týden schválila podporu solárních elektráren ve Francii. Tato podpora podle závěrů komise nevede k narušení hospodářské soutěže na jednotném energetickém trhu.

Celková podpora ve výši 600 mil. € (15,6 mld. Kč) bude vyplácena projektům solárních elektráren s inovativními technologiemi. Celý program je financován z francouzského státního rozpočtu a má zajistit výstavbu 350 MW výkonu solárních zdrojů. Podpora má směřovat na inovativní projekty o velikosti od 100 kW do 5 MW na zemi i na střechách. Vítězné projekty budou vybrány v aukci. Podpora bude přidělována buď formou feed in tarifu, či prémie vyplácené k tržní ceně elektřiny po dobu 20 let.

„ Obnovitelné zdroje budou energií naší budoucnosti. Francouzská iniciativa, kterou dnes schvaluje Komise podpoří investice do inovačních solárních instalací. To povede k přechodu Francie k nízkouhlíkové enviromentálně udržitelné energetice v souladu s cíli EU.” komisařka pro hospodářskou soutěž Margrete Vestager

Závěrem přezkoumání podpory Evropskou komisí je tedy konstatovaní, že podpora, kterou bude Francie vyplácet solárním projektům je v souladu s politikou a cíli EU a daný krok nenaruší konkurenční soutěž na trhu s elektřinou. Francie tak podnikla další malý krok, aby svůj energetický mix nasměrovala k 23 % cíli podílu OZE na konečné spotřebě v roce 2020. Podle dostupných dat z Eurostatu dosahovala Francie v roce 2016 podílu 16 % a pokud bude chtít cíle splnit, bude muset významně pobízet k jejich výstavbě.