Globální emise CO2 z fosilních paliv po letech stagnace opět rostou

DomůEmise CO2Globální emise CO2 z fosilních paliv po letech stagnace opět rostou

Dle studie Global Carbon Budget dojde v tomto roce k nárůstu globálních emisí CO2 o 2 %. Vědci varují před nepříjemným rostoucím trendem po tříletém období, kdy se emise CO2 držely na stejných hodnotách a mohlo se tak zdát, že již dosáhly svého vrcholu. Někteří experti ovšem ke studii uvedli, že na fluktuaci emisí CO2 má vliv mnoho faktorů a dokud se tato predikce nepotvrdí, není třeba se zneklidňovat.

Minulý týden byla vydána každoroční zpráva Global Carbon Budget na které se podílí celkem 76 odborníků z 57 světových institucí. Hlavním závěrem je varování vědců před rostoucím trendem emisí CO2, dle výpočtů by totiž měly v letošním roce vzrůst globální emise CO2 přibližně o 2 % (konkrétně v intervalu 0,8 % až 3 %) ve srovnání s rokem minulým. V posledních třech letech přitom emise CO2 stagnovaly.

„Zdá se, že globální emise CO2 po stabilním období opět prudce stoupají, což je velké zklamání. Naléhavost snižování emisí je zásadní a emise by měly klesat již teď,“ uvedla profesorka Corinne Le Quéré, vedoucí výzkumu.

K naplnění Pařížské klimatické dohody je nutné emise CO2 výrazně redukovat a nynější predikce jde přesně opačným směrem. Minulý týden se tímto tématem zabývala klimatická konference v Bonnu, kde Velká Británie iniciovala alianci, která bude mít za cíl odstoupení od využívání energie z uhlí.

„Zpráva, že emise CO2 po třech letech rostou, je pro lidstvo obrovským krokem zpět. Přibližování Země k bodu zlomu je velice znepokojující. Emise musí kulminovat co nejdříve a do roku 2050 dosáhnout nuly.“ Amy Luers ředitelka iniciativy Future Earth.

Ochota Číny snižovat emise CO2 je důležitá

Hlavním důvodem globálního růstu emisí CO2 je Čína, jejíž emise CO2 dle předpokladu meziročně vzrostou o 3,5 %, zejména z důvodu nízkých srážkových úhrnů a tedy nižší výrobě vodních elektráren, dalším faktorem je pak rozvoj průmyslu. Někteří vědci zprávu ovšem nevidí tak pesimisticky především z důvodu, že se jedná stále jen o predikci. Zejména v případě Číny si vykládají rok 2017 jako mimořádně nepříznivý a věří v její strategii zvyšování efektivity fosilních zdrojů a tedy snižování emisí CO2.

„Neznepokojoval bych se. K určitým fluktuacím může docházet, například z důvodů nízkých dešťových srážek. Měli bychom také pamatovat na to, že metody výpočtu emisí CO2 mají své nepřesnosti,“ řekl profesor Nicholas Stern z britské London School of Economics.