Domů
Legislativa ČR
Česká vláda schválila nejnovější ekoaudit

Česká vláda schválila nejnovější ekoaudit

Takzvaný ekoaudit je spojený projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí, jehož cílem je posílení konkurenceschopnosti a usnadnění rozvoje podnikání v ČR při současném snížení administrativní zátěže. Vláda nyní schválila jeho nejnovější etapu, která obsahuje 7 nových podnětů týkajících se zákona o ochraně ovzduší, zákona o obalech či zákona o předcházení ekologické újmě.

Úkolem projektu spuštěného roku 2005 je porovnávání českých právních předpisů na ochranu životního prostředí s požadavky EU, při kterém ministerstva spolupracují s podnikatelskou sférou a dalšími složkami. Právě podnikatelé podávající konkrétní podněty na zlepšení či zjednodušení některých postupů vyplývajících ze zákonů, mají v projektu klíčovou roli.

Cílem spolupráce je totiž zpracování těchto jejich legislativních i jiných připomínek, které nejlépe reflektují současné potřeby či nedokonalosti právního rámce. Po uvážení unijní legislativy vypracovávají ministerstva návrhy opatření, která předkládají vládě a jejichž cílem je pomoci rozvoji podnikání v České republice. V rámci projektu již bylo od roku 2010 (kdy byl projekt realizován intenzivněji) schváleno 185 zlepšovacích úkolů, které měly podnikatelům ušetřit celkově až 10 miliard korun.

„Realizace navržených opatření přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů, zjednodušení a zefektivnění environmentální legislativy a uvedení práva ČR do souladu s právem EU,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Lepší komunikace, větší efektivita

Postupem Ministerstva průmyslu a obchodu je v prvé řadě oslovování průmyslových svazů a podobných subjektů (v minulosti s ministerstvy spolupracovala například Hospodářská komora či Svaz průmyslu a dopravy), kdy tyto mají za úkol zpracovat a podat návrhy na konkrétní změny týkající se environmentální legislativy. Po projednání se všemi zúčastněnými stranami a uvážení, jsou podněty zapracovány do návrhu, který je poté předkládá ke schválení vládě.

V minulosti ekoaudit pomohl například ve zjednodušení povolovacího procesu u nových záložních zdrojů, kdy se novelou zákona o ochraně ovzduší zrušily povinnosti předkládat rozptylovou studii a odborný posudek pro provozovatele záložních zdrojů, či ve snížení počtu subjektů, které se ohlašují do integrovaného registru znečišťování, což se dotkne asi třetiny současných ohlašovatelů (tedy asi 1700 provozoven) a ušetří celkově až 30 milionů korun ročně.

Zdroj úvodního obrázku: parlamentnilisty.cz

Komentáře

(0)

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.